Időközi választások

Települési önkormányzati képviselő 2022. szeptember 11. napjára kitűzött időközi választása

Budapest I. kerületi Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros I. kerület 5. számú egyéni választókerület vonatkozásában települési önkormányzati képviselő időközi választását 2022. szeptember 11. napjára tűzte ki.

Az időközi választással kapcsolatos határidőket és tudnivalókat alább találja:

5. számú egyéni választókörzet az alábbi két szavazókört érinti:

 • 9. szavazókör (szavazókör címe: Attila út 135-137. (Kosztolányi Dezső Gimnázium)
  • a szavazókört érintő címeket itt találja
 • 10. szavazókör (szavazókör címe: Attila út 135-137. (Kosztolányi Dezső Gimnázium)
  • a szavazókört érintő címeket itt találja

Jelölő szervezetek:

 • Azt a szervezetet, amely jelöltet kíván állítani a jelen határozat alapján kitűzött időközi választásra 2022. június 14. napját követően a helyi választási bizottságnál jelölő szervezetként be kell jelenteni.

Választási Bizottságok:

 • A jelölő szervezet legkésőbb 2022. szeptember 2. 16.00 óráig jelentheti be a helyi választási bizottságba megbízott tagját a helyi választási bizottság elnökénél, a szavazatszámláló bizottságba megbízott tagját a helyi választási iroda vezetőjénél.
 • A szavazatszámláló bizottság tagjai 2022. szeptember 12-én mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól.
 • A munkáltató a választási szerv 2. pont szerinti tagját megillető bér és járulékai megtérítését 2022. szeptember 12-töl 2022. szeptember 16. 16.00 óráig igényelheti a helyi választási irodától.

Szavazóköri névjegyzék

 • Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2022. július 6-án a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételről.
 • A választópolgár legkésőbb 2022. július 5-ei napon benyújtott kérelmére Braille-írással készült értesítőt, vagy könnyített tájékoztatót küld a Nemzeti Választási Iroda.
 • Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2022. július 22-ig kell megküldeni.
 • augusztus 17. 16.00 óráig kérheti az a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a névjegyzékbe vételét, névjegyzékbe vételének meghosszabbítását, illetve a névjegyzékben szereplő adatai módosítását, aki a Budapest Főváros I. kerület 5. számú egyéni választókerület vonatkozásában települési önkormányzati képviselő 2022. szeptember 11. napjára kitűzött időközi választáson választójogosult.
 • A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2022. július 6-át követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.

A választópolgárok kérelmei:

Mozgóurna iránti kérelem:

A helyi választási irodához

 • levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2022. szeptember 7-ig vagy
 • személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2022. szeptember 9-ig,
 • elektronikus azonosítással elektronikus úton 2022. szeptember 9-től 16.00 órától 2022. szeptember 11. 12.00 óráig nyújthatja be.

Az illetékes szavazatszámláló bizottságnál meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével legkésőbb 2022. szeptember 11-én 12.00 óráig nyújthatja be.

Átjelentkezésre irányuló kérelem:

 • Átjelentkezésre csak abban az esetben van lehetőség, ha a választópolgár lakóhelye és tartózkodási helye ugyanazon választókerületben van. Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2022. május 15. és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon választókerületben tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2022. szeptember 11. napjáig tart.
 • Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek 2022. június 15. követően, legkésőbb 2022. szeptember 7-én kell megérkeznie a helyi választási irodához.
 • Az átjelentkező választópolgár

– levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2022. szeptember 7-én,

– személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2022. szeptember 9-én visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha – legkésőbb 2022. szeptember 9-én – tartózkodási helyét megszünteti.

Jelöltállítás

 • Az ajánlóívek iránti igényt 2022. június 14-ét követően lehet benyújtani a helyi választási irodához.
 • A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2022. július 23-án adja át az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet.
 • Az egyéni választókerületi jelöltet lejkésőbb 2022. augusztus 8-án kell bejelenteni

A választási kampány

 • A választási kampányidőszak 2022. július 23-től 2022. szeptember 11-én 19.00 óráig tart.
 • Választási kampánytevékenység 2022. szeptember 11-én nem folytatható:

A szavazás

 • A szavazóhelyiségben szavazni 2022. szeptember 11-én 6.00 órától 19.00 óráig lehet.

Kapcsolódó linkek:

Időközi helyi önkormányzati választás – nyomtatványok jelöltek, jelölő szervezetek részére link ami ide vezet: https://www.valasztas.hu/idokozi-helyi-onkormanyzati-valasztas4

Hol és hogyan szavazhatok link https://www.valasztas.hu/hol-es-hogyan-szavazhatok-

Kérelmek magyarországi lakcímmel rendelkezőknek link https://www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-rendelkezoknek

Kérelmek magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgároknak link https://www.valasztas.hu/kerelmek-magyarorszagi-lakcimmel-nem-rendelkezoknek

Helyi Választási Bizottság

Választott tagjai: Pálffy László Zoltán, dr. Lábody Imre Béla, Czirók Péter
Delegált tagok: Sziklai Attila (DK-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd-Várunk Egyesület)
Babus László András (Fidesz Polgári Szövetség)

Elérhetőségek:
cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
levelezési cím: 1250 Budapest, Postafiók 35.
e-mail: valasztas@budavar.hu
telefax: +3617998483

Helyi Választási Iroda

vezetője: dr. Németh Mónika HVI vezető
helyettese: dr. Bartos Diána Petra HVI vezető-helyettes
elérhetőségek:
cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
levelezési cím: 1250 Budapest, Postafiók 35.
e-mail: valasztas@budavar.hu
telefax: +3617998483

Szavazatszámláló Bizottságok

 

HVB Határozatok

 

HVI Határozatok

 

Közlemény, tájékoztatók, adatvédelmi tájékoztatók