Étkeztetés

Iskolai étkeztetés:

Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet közétkeztetési csoport 

Az I. kerület Budavári Önkormányzathoz tartozó 3 általános iskolának (Budavári Általános Iskola, Lisznyai Általános Iskola, Batthyány Általános Iskola) és 3 gimnáziumnak (Szilágyi Erzsébet Gimnázium, Toldy Ferenc Gimnázium, Kosztolányi Dezső Gimnázium) a közétkeztetéssel kapcsolatos ügyeit intézi. A közétkeztetési ügyintézők beszedik a térítési díjakat, a szülőkkel tartják a kapcsolatot. A közétkeztetési referens a tálaló konyhákat felügyeli, ellenőrzi és a tálaló konyhán dolgozókat koordinálja.

Név Munkakör Elérhetőség
Nyirkos Árpádné Zsuzsa közétkeztetési referens – csoportvezető telefon: 225 – 2461
Gönczfalvi Gabriella közétkeztetési ügyintéző (gimnáziumok) telefon: 20/339-7171
Kalmár Éva közétkeztetési ügyintéző (ált. iskolák) telefon: 20/334-1023

 

Honlap: http://budavargmsz.hu/

 

Idősek étkeztetése:

Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Gondozási Központ

Napi egyszeri meleg étel (normál, cukorbetegek diétás étrendje, epekímélő étrend) igényelhető a Gondozási Központon keresztül.

Lehetőség van az étel helyben fogyasztására (idősek klubjai melegítőkonyháján), ételhordóban történő személyes elszállításra és a főzőhelyről közvetlenül a lakásra szállításra.

 

Ki veheti igénybe az étkeztetést? Aki…

  1. a) a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte,
  2. b) aktív korú nem foglalkoztatott és csatolja a munkaügyi kirendeltség igazolását arról, hogy álláskeresőként szerepel a nyilvántartásban,
  3. c) krónikus betegségben szenved, melyet orvosi szakvéleménnyel igazol,
  4. d) betegsége miatt mozgásában, olyan mértékben korlátozott, hogy önmaga ellátására nem képes,
  5. e) egészségi állapota miatt speciális diétára szorul, melyet szakorvosi javaslattal igazol,
  6. f) fogyatékosságát a Szt. 65/C § (6) bekezdésében foglaltak szerint igazolja,
  7. g) pszichiátriai– illetve szenvedélybetegségét orvosi szakvéleménnyel vagy kórházi zárójelentéssel igazolja és fekvőbeteg – gyógyintézeti kezelést nem igényel,
  8. h) hajléktalan.

 

Mikor kell fizetni a térítési díjat?

Az étkeztetésért a térítési díjat kell előre fizetni, amely a személyi térítési díj és az étkezési napok számának a szorzata. Az étkeztetés 2 munkanappal előbb lemondható, melynek összegét a következő hónapban jóváírjuk.

 

A Gondozási Központ elérhetősége: 1013 Budapest, Attila út 8.

Telefonszám: 06-1-356-65-84

Honlap: https://budavarszk.hu/