Budavári lakásügynökség

Tisztelt Lakástulajdonos!

Üresen áll lakása? Nem meri kiadni magánszemélynek? Nem tudja kiadni, mert külföldön tartózkodik? Nem tudja kiadni, mert nem áll rendelkezésére a felújításhoz, átalakításhoz szükséges összeg?

A Budavári Önkormányzat lakásügynökség létrehozását tervezi, és ehhez olyan üresen álló lakások tulajdonosaival szeretnénk felvenni a kapcsolatot, akik erre az együttműködésre nyitottak!

A lakásügynökség biztos bérlő, nem halmoz fel tartozást, vállalja az eredeti állapot fenntartását, kezeskedik lakása állapotának megőrzéséről. Az önkormányzati lakásügynökség a biztonságos bérbeadás szinonimája.

A lakásügynökség úgy venné bérbe a jelenleg üresen álló lakásokat, hogy azt viszontbérletbe adná a kerületben dolgozó közalkalmazottaknak, közszolgáknak, köztisztviselőknek – olyan bérlőknek, akik az I. kerületért dolgoznak, és állami alkalmazottként nem engedhetnek meg maguknak piaci árú lakásbérletet.

Programunk elindítása érdekében végzünk piackutatást; amennyiben Ön rendelkezik használható, vagy kisebb felújítással használhatóvá tehető ingatlannal, keressen minket bizalommal! Amennyiben Ön nem, de lakótársa, ismerőse rendelkezik ilyennel, kérjük, tájékoztassa őket a piackutatásról!

 

Gyakori Kérdések

1. Akkor tőlem most elveszik a lakásomat?

Erről természetesen szó sincs – a Lakásügynökség a polgári jog szabályain alapuló, a felek közötti megegyezés útján létrejövő bérleti szerződést köt azokkal a tulajdonosokkal, akik önkormányzati garancia mellett, biztonságosan szeretnék hasznosítani a lakásukat.

2. Hajléktalanokat is be akarnak költöztetni a lakásomba?

Nem, a Lakásügynökség által kiválasztott bérlők a kerületben dolgozó közalkalmazottak, közszolgák, köztisztviselők közül kerülnek ki – azaz olyan bérlők, akik az I. kerületért dolgoznak, de nem engedhetnek meg maguknak piaci árú albérletet a kerületben.

3. Ki tudom adni a lakásomat akkor is, ha felújításra szorul?

Igen, a Lakásügynökség a szerződésben szükség esetén vállalja a lakás felújítását is, a felújítás költségét pedig a lakás bérleti díjából a megegyezés útján megállapított kedvezmény fogja fedezni.

4. Milyen időtartamra veszik bérbe a lakásomat?

A Lakásügynökség hosszú távra tervez – a minimális bérleti időszak 1 év, de pl. adókedvezmény érvényesítéséhez legalább 3 éves bérleti időtartam szükséges.

5. Mi történik, ha a bérlő tönkre teszi a lakásomat?

A Lakásügynökség teljes körű felelősséget vállal a lakás eredeti állapotának fenntartásáért. Ez azt jelenti, hogy a bérlő számára előírt karbantartási-megóvási tevékenység elmulasztása esetén sem marad el azok elvégzése, ilyen esetben ugyanis a Lakásügynökség saját költségén áll helyt és végzi el a szükséges munkálatokat a bérlő helyett.

6. Mennyit fizetnek havonta, ha odaadom hasznosításra a lakásomat?

A 100%-ban önkormányzati tulajdonban álló Budavári Lakásügynökség garanciális szerepet tölt be a lakás tulajdonosa felé, hiszen itt nem érhetik a tulajdonost kellemetlen meglepetések, legyen szó a fizetésről, a lakás állapotáról, a közüzemi díjak felhalmozódásáról, vagy akár rosszhiszemű személyek birtokon belülre kerüléséről.

A Lakásügynökség ezért a garanciális szerepért azt kéri a lakás tulajdonosától, hogy a piacon elérhető bérleti díjhoz képest meghatározott mértékű kedvezményt biztosítson a Lakásügynökség, mint a lakás hasznosításában közreműködő szervezet számára, aki ezt a kedvezményt tovább fogja majd érvényesíteni a bérlő felé.

Ennek a kedvezménynek a mértékét a lakás elhelyezkedése, alapterülete, állapota, beosztása, felszereltsége mind-mind befolyásolja, így a Lakásügynökség egy-egy lakás konkrét bérleti díjára vonatkozó ajánlata csak akkor számszerűsíthető, ha a lakás fenti adatai ismertté válnak a Lakásügynökség számára.

7. Mi van akkor, ha hirtelen mégis szükségem van a lakásomra?

Természetesen bármikor adódhat olyan helyzet, amikor pl. egy nem várt esemény miatt a tulajdonosnak azonnal szüksége van a lakására. A Lakásügynökséggel kötött szerződés ezt az esetet (éppen úgy, mint bármely más bérleti szerződést) a polgári jog alapján szabályozza, azaz egy meghatározott felmondási idő elteltével a tulajdonos a szerződés lejárta előtt is birtokba veheti a lakását.

8. Kell-e adót fizetnem a lakásom hasznosításáért nekem járó díj után?

A személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetőséget ad arra, hogy ha valaki az önkormányzat útján hasznosítja a lakását, akkor az így szerzett jövedelem adómentes legyen. Ennek részletes feltételeiről kérjük, hogy érdeklődjön a Lakásügynökség elérhetőségein keresztül.

9. Mi van akkor, ha nem akarom, hogy a bérlő kutyát/macskát/stb. tartson a lakásomban?

A Lakásügynökség a lakások tulajdonosainak a lakás bérbe adásának részleteire vonatkozó feltételeit, megkötéseit bizonyos mértékig érvényesíteni tudja a bérlőkkel kötött szerződésekben (ilyen lehet pl., hogy csak nem dohányzó bérlők részére adható ki a lakás, vagy pl. nem tartható kutya/macska a lakásban, stb.).

10. Mi van akkor, ha nem akarom, hogy dohányozzanak a lakásomban?

Lásd a 9. pontot!

11. Mi van akkor, ha nem tetszik nekem a kiválasztott bérlő?

A Budavári Lakásügynökség a lakásokat abból a célból veszi bérbe a tulajdonosoktól, hogy azokat az I. kerületben, az I. kerületért munkájukat végző, alacsonyabb fizetéssel rendelkező közalkalmazottak (tehát egészségügyi, szociális intézményekben, iskolákban, óvodákban, bölcsődékben dolgozók, rendőrök, tűzoltók, mentősök, hivatali köztisztviselők) részére adja bérbe. A bérbe adás pályáztatás útján történik, a pályázati feltételek közé pedig a tulajdonos megkötései indokolható mértékben bekerülhetnek (lásd a 9. pontot!). Mindezek mellett a bérlők kiválasztásának folyamatában fontos tényező pl. a rendezett életvitel A bérlő konkrét személyét, családi helyzetét illetően azonban a pályázati rendszer nem teszi lehetővé a lakástulajdonos feltételeinek figyelembe vételét.

12. Mi van akkor, ha a bérlő nem fizeti a bérleti díjat?

A Lakásügynökség a tulajdonos felé akkor is folyamatosan és késedelem nélkül fizeti a hasznosítási szerződésben rögzített bérleti díjat, ha a lakásban valamilyen oknál fogva éppen nem lakik bérlő, vagy a bérlő nem fizeti a bérleti díjat a Lakásügynökség felé. Ez utóbbi esetben a Lakásügynökség természetesen él azokkal a rendelkezésére álló lehetőségekkel, amelyek útján elérheti a bérlő tartozásának rendezését.

13. Be kell jelentenem a bérlőt a lakásomba?

A Lakásügynökséggel kötött szerződés egyik fontos feltétele, hogy a kiválasztott bérlő bejelentésre kerülhessen az adott lakásba. A bejelentés lebonyolításához nem szükséges a tulajdonosnak eljárnia, a Lakásügynökség intézkedik a bejelentés megtételéről.

14. Mi van akkor, ha a szerződés lejártakor a bérlő nem jelentkezik ki a lakásomból?

Ha a bérlőnek lejár a szerződése az adott lakás bérletére, akkor a Lakásügynökség éppúgy elvégzi a bérlő kijelentkezéséhez szükséges tennivalókat, mint ahogyan azt a bejelentkezéskor tette, tehát a lakás tulajdonosának a kijelentkezés ügyében sincs tennivalója, az az ő közreműködése nélkül is megtörténik.

15. Mi van akkor, ha nem tudok számlát adni a nekem járó bérleti díjról?

Azok a magánszemélyek, akik nem minősülnek egyéni vállalkozónak, nem kötelezettek számla kiállítására a lakásuk bérbe adásáról. Ugyanakkor a bérleti díj megfizetésekor a számviteli törvény előírja ún. „számviteli bizonylat” kiállításának kötelezettségét. Ha Ön nem járatos ennek elkészítésében, akkor a Lakásügynökség készséggel átvállalja ennek elkészítését – ez természetesen része a szolgáltatásnak, nem jelent további költséget.

16. Mi van akkor, ha a bérlő közüzemi díj tartozást halmoz fel a lakásomban?

A Lakásügynökséggel kötött szerződés fontos garanciális eleme a közműdíjak megfizetésére vállalt kötelezettség. Ez egyfelől azt jelenti, hogy a Lakásügynökség folyamatosan figyeli a közüzemi díjak időben történő megfizetését, másfelől pedig azt, hogy ha a bérlő ennek ellenére elmarad a közműdíjak megfizetésével, akkor a Lakásügynökség azokat saját forrásaiból kiegyenlíti, majd az így keletkezett követelését érvényesíti a bérlő felé.

 

Fontos dokumentumok

Polgármesteri Határozat_KT_Budavári_Lakásügynökség_Nonprofit_Kft_alapításának_kezdeményezése_és_ügyvezetői_pályázat_kiírása
2021.06.17. Döntések
Budavári Lakásügynökség koncepciós terve 2021

 

Köszönjük megtisztelő együttműködését, további információért, kérem, keressen minket az alábbi elérhetőségeken:

Telefonszám: +36 20 314 5434

email: lakasugynokseg@budavar.hu

Tegyünk közösen a kerületért!