Budavári Lakásügynökség

FELHÍVÁS LAKÁSTULAJDONOSOK RÉSZÉRE

Tisztelt Lakástulajdonos!

Üresen áll lakása? Nem meri kiadni magánszemélynek? Nem tudja kiadni, mert külföldön tartózkodik? Nem tudja kiadni, mert nem áll rendelkezésére a felújításhoz, átalakításhoz szükséges összeg?

A Budavári Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Budavári Lakásügynökség olyan, üresen álló lakások tulajdonosaival szeretné felvenni a kapcsolatot, akik nyitottak erre az együttműködésre.

A Lakásügynökség biztos bérlő, nem halmoz fel tartozást, vállalja az eredeti állapot fenntartását, kezeskedik lakása állapotának megőrzéséről. Az önkormányzati Lakásügynökség a biztonságos bérbeadás szinonimája.

A Lakásügynökség úgy venné bérbe a kerületben jelenleg üresen álló lakásokat, hogy azt viszontbérletbe adná a kerületben dolgozó közalkalmazottaknak, közszolgáknak, köztisztviselőknek – olyan bérlőknek, akik az I. kerületért dolgoznak, és állami alkalmazottként nem engedhetnek meg maguknak piaci árú lakásbérletet.

Amennyiben Ön rendelkezik használható, vagy kisebb felújítással használhatóvá tehető ingatlannal, keressen minket bizalommal! Amennyiben Ön nem, de lakótársa, ismerőse rendelkezik ilyennel, kérjük, tájékoztassa őket a Lakásügynökséggel való együttműködés lehetőségéről !

 

Gyakran Ismételt Kérdések

1. Akkor tőlem most elveszik a lakásomat?

Erről természetesen szó sincs – a Lakásügynökség a polgári jog szabályain alapuló, a felek közötti megegyezés útján létrejövő bérleti szerződést köt azokkal a tulajdonosokkal, akik önkormányzati garancia mellett, biztonságosan szeretnék hasznosítani a lakásukat.

2. Hajléktalanokat is be akarnak költöztetni a lakásomba?

Nem, a Lakásügynökség által kiválasztott bérlők a kerületben dolgozó közalkalmazottak, közszolgák, köztisztviselők közül kerülnek ki – azaz olyan bérlők, akik az I. kerületért dolgoznak, de nem engedhetnek meg maguknak piaci árú albérletet a kerületben.

3. Ki tudom adni a lakásomat akkor is, ha felújításra szorul?

Igen, a Lakásügynökség a szerződésben szükség esetén vállalja a lakás felújítását is, a felújítás költségét pedig a lakás bérleti díjából a megegyezés útján megállapított kedvezmény fogja fedezni.

4. Milyen időtartamra veszik bérbe a lakásomat?

A Lakásügynökség hosszú távra tervez – a minimális bérleti időszak 1 év, de pl. adókedvezmény érvényesítéséhez legalább 3 éves bérleti időtartam szükséges.

5. Mi történik, ha a bérlő tönkre teszi a lakásomat?

A Lakásügynökség teljes körű felelősséget vállal a lakás eredeti állapotának fenntartásáért. Ez azt jelenti, hogy a bérlő számára előírt karbantartási-megóvási tevékenység elmulasztása esetén sem marad el azok elvégzése, ilyen esetben ugyanis a Lakásügynökség saját költségén áll helyt és végzi el a szükséges munkálatokat a bérlő helyett.

6. Mennyit fizetnek havonta, ha odaadom hasznosításra a lakásomat?

A 100%-ban önkormányzati tulajdonban álló Budavári Lakásügynökség garanciális szerepet tölt be a lakás tulajdonosa felé, hiszen itt nem érhetik a tulajdonost kellemetlen meglepetések, legyen szó a fizetésről, a lakás állapotáról, a közüzemi díjak felhalmozódásáról, vagy akár rosszhiszemű személyek birtokon belülre kerüléséről.

A Lakásügynökség ezért a garanciális szerepért azt kéri a lakás tulajdonosától, hogy a piacon elérhető bérleti díjhoz képest meghatározott mértékű kedvezményt biztosítson a Lakásügynökség, mint a lakás hasznosításában közreműködő szervezet számára, aki ezt a kedvezményt tovább fogja majd érvényesíteni a bérlő felé.

Ennek a kedvezménynek a mértékét a lakás elhelyezkedése, alapterülete, állapota, beosztása, felszereltsége mind-mind befolyásolja, így a Lakásügynökség egy-egy lakás konkrét bérleti díjára vonatkozó ajánlata csak akkor számszerűsíthető, ha a lakás fenti adatai ismertté válnak a Lakásügynökség számára.

7. Mi van akkor, ha hirtelen mégis szükségem van a lakásomra?

Természetesen bármikor adódhat olyan helyzet, amikor pl. egy nem várt esemény miatt a tulajdonosnak azonnal szüksége van a lakására. A Lakásügynökséggel kötött szerződés ezt az esetet (éppen úgy, mint bármely más bérleti szerződést) a polgári jog alapján szabályozza, azaz egy meghatározott felmondási idő elteltével a tulajdonos a szerződés lejárta előtt is birtokba veheti a lakását.

8. Kell-e adót fizetnem a lakásom hasznosításáért nekem járó díj után?

Igen, a személyi jövedelemadóról szóló törvény jelenleg adófizetési kötelezettséget ír elő a lakását bérbeadó magánszemély számára. Ennek részleteiről kérjük, hogy érdeklődjön a Lakásügynökség elérhetőségein keresztül.

9. Mi van akkor, ha nem akarom, hogy a bérlő kutyát/macskát/stb. tartson a lakásomban?

A Lakásügynökség a lakások tulajdonosainak a lakás bérbe adásának részleteire vonatkozó feltételeit, megkötéseit bizonyos mértékig érvényesíteni tudja a bérlőkkel kötött szerződésekben (ilyen lehet pl., hogy csak nem dohányzó bérlők részére adható ki a lakás, vagy pl. nem tartható kutya/macska a lakásban, stb.).

10. Mi van akkor, ha nem akarom, hogy dohányozzanak a lakásomban?

Lásd a 9. pontot!

11. Mi van akkor, ha nem tetszik nekem a kiválasztott bérlő?

A Budavári Lakásügynökség a lakásokat abból a célból veszi bérbe a tulajdonosoktól, hogy azokat az I. kerületben, az I. kerületért munkájukat végző, alacsonyabb fizetéssel rendelkező közalkalmazottak (tehát egészségügyi, szociális intézményekben, iskolákban, óvodákban, bölcsődékben dolgozók, rendőrök, tűzoltók, mentősök, hivatali köztisztviselők) részére adja bérbe. A bérbe adás pályáztatás útján történik, a pályázati feltételek közé pedig a tulajdonos megkötései indokolható mértékben bekerülhetnek (lásd a 9. pontot!). Mindezek mellett a bérlők kiválasztásának folyamatában fontos tényező pl. a rendezett életvitel A bérlő konkrét személyét, családi helyzetét illetően azonban a pályázati rendszer nem teszi lehetővé a lakástulajdonos feltételeinek figyelembe vételét.

12. Mi van akkor, ha a bérlő nem fizeti a bérleti díjat?

A Lakásügynökség a tulajdonos felé akkor is folyamatosan és késedelem nélkül fizeti a hasznosítási szerződésben rögzített bérleti díjat, ha a lakásban valamilyen oknál fogva éppen nem lakik bérlő, vagy a bérlő nem fizeti a bérleti díjat a Lakásügynökség felé. Ez utóbbi esetben a Lakásügynökség természetesen él azokkal a rendelkezésére álló lehetőségekkel, amelyek útján elérheti a bérlő tartozásának rendezését.

13. Be kell jelentenem a bérlőt a lakásomba?

A Lakásügynökséggel kötött szerződés egyik fontos feltétele, hogy a kiválasztott bérlő bejelentésre kerülhessen az adott lakásba. A bejelentés lebonyolításához nem szükséges a tulajdonosnak eljárnia, a Lakásügynökség intézkedik a bejelentés megtételéről.

14. Mi van akkor, ha a szerződés lejártakor a bérlő nem jelentkezik ki a lakásomból?

Ha a bérlőnek lejár a szerződése az adott lakás bérletére, akkor a Lakásügynökség éppúgy elvégzi a bérlő kijelentkezéséhez szükséges tennivalókat, mint ahogyan azt a bejelentkezéskor tette, tehát a lakás tulajdonosának a kijelentkezés ügyében sincs tennivalója, az az ő közreműködése nélkül is megtörténik.

15. Mi van akkor, ha nem tudok számlát adni a nekem járó bérleti díjról?

Azok a magánszemélyek, akik nem minősülnek egyéni vállalkozónak, nem kötelezettek számla kiállítására a lakásuk bérbe adásáról. Ugyanakkor a bérleti díj megfizetésekor a számviteli törvény előírja ún. „számviteli bizonylat” kiállításának kötelezettségét. Ha Ön nem járatos ennek elkészítésében, akkor a Lakásügynökség készséggel átvállalja ennek elkészítését.

16. Mi van akkor, ha a bérlő közüzemi díj tartozást halmoz fel a lakásomban?

A Lakásügynökséggel kötött szerződés fontos garanciális eleme a közműdíjak megfizetésére vállalt kötelezettség. Ez egyfelől azt jelenti, hogy a Lakásügynökség folyamatosan figyeli a közüzemi díjak időben történő megfizetését, másfelől pedig azt, hogy ha a bérlő ennek ellenére elmarad a közműdíjak megfizetésével, akkor a Lakásügynökség azokat saját forrásaiból kiegyenlíti, majd az így keletkezett követelését érvényesíti a bérlő felé.

LAKÁSPÁLYÁZATOK BÉRLŐK SZÁMÁRA

Aktuális pályázatok

LAKÁSPÁLYÁZAT 208 – Pályázati adatlap beküldési határideje: 2022. június 2. csütörtök 12:00

Képes hirdetés megtekinthető: https://ingatlan.com/32903014

Archívum

LAKÁSPÁLYÁZAT 207 – Lezárult

LAKÁSPÁLYÁZAT 205 – Lezárult

LAKÁSPÁLYÁZAT 206 – Lezárult

LAKÁSPÁLYÁZAT 204 – Lezárult

LAKÁSPÁLYÁZAT 203 – Lezárult

LAKÁSPÁLYÁZAT 202 – Lezárult

LAKÁSPÁLYÁZAT 201 – Lezárult

LAKÁSPÁLYÁZAT 102 – Lezárult

LAKÁSPÁLYÁZAT 101 – Lezárult

 

Köszönjük megtisztelő figyelmét, további információért kérjük, keressen minket az alábbi elérhetőségeken:

Telefonszám: +36 20 314 5434

email: lakasugynokseg@budavar.hu

Tegyünk közösen a kerületért!

FONTOS DOKUMENTUMOK

Polgármesteri Határozat_KT_Budavári_Lakásügynökség_Nonprofit_Kft_alapításának_kezdeményezése_és_ügyvezetői_pályázat_kiírása
2021.06.17. Döntések

Budavári Lakásügynökség Alapító Okirat (aláírt)

Érintettségi nyilatkozatok

Nyilatkozat érintettségről 2021