Budavári Lakásügynökség

Tartalom:

 1. Felhívás lakástulajdonosok részére
 2. Lakáspályázatok bérlők számára
 3. Statisztika
 4. Fontos dokumentumok
 5. Elérhetőségek
 6. Közzététel

1. FELHÍVÁS LAKÁSTULAJDONOSOK RÉSZÉRE

Tisztelt Lakástulajdonos!

Üresen áll lakása?

Nem meri kiadni magánszemélynek?

Nem tudja kiadni, mert külföldön tartózkodik?

Nem tudja kiadni, mert nem áll rendelkezésére a felújításhoz, átalakításhoz szükséges összeg?

Tudta-e, hogy mentes az építményadó alól az az I. kerületi lakás, amelyben valaki (akár egy bérlő) életvitelszerűen, hosszabb távon lakik?

A Budavári Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Budavári Lakásügynökség az üresen álló, kerületi lakások tulajdonosaival szeretné felvenni a kapcsolatot azért, hogy lakásuk biztonságos körülmények között hasznosuljon.

A Lakásügynökség biztos bérlő, nem halmoz fel tartozást, vállalja az eredeti állapot fenntartását, kezeskedik lakása állapotának megőrzéséről. Az önkormányzati Lakásügynökség a biztonságos bérbeadás szinonimája.

A Lakásügynökség úgy venné bérbe a kerületben jelenleg üresen álló lakásokat, hogy azt viszontbérletbe adná elsősorban az I. kerületben dolgozó közalkalmazottaknak, közszolgáknak, köztisztviselőknek – azaz olyan bérlőknek, akik a kerületért dolgoznak, de önkormányzati, illetve állami alkalmazottként nem engedhetnek meg maguknak piaci árú lakásbérletet.

Amennyiben Ön rendelkezik használható, vagy kisebb felújítással használhatóvá tehető ingatlannal, keressen minket bizalommal! Amennyiben Ön nem, de lakótársa, ismerőse rendelkezik ilyennel, kérjük, tájékoztassa őket a Lakásügynökséggel való együttműködés lehetőségéről !

 

Gyakran Ismételt Kérdések

 

1. Akkor tőlem most elveszik a lakásomat?

Erről természetesen szó sincs – a Lakásügynökség a polgári jog szabályain alapuló, a felek közötti megegyezés útján létrejövő bérleti szerződést köt azokkal a tulajdonosokkal, akik önkormányzati garancia mellett, biztonságosan szeretnék hasznosítani a lakásukat.

2. Hajléktalanokat is be akarnak költöztetni a lakásomba?

Nem, a Lakásügynökség által kiválasztott bérlők elsősorban a kerületben dolgozó közalkalmazottak, közszolgák, köztisztviselők közül kerülnek ki – azaz olyan bérlők, akik az I. kerületért dolgoznak, de nem engedhetnek meg maguknak piaci árú albérletet a kerületben.

3. Ki tudom adni a lakásomat akkor is, ha felújításra szorul?

Igen, a Lakásügynökség a szerződésben szükség esetén vállalja a lakás felújítását is, a felújítás költségét pedig a tulajdonos a lakás bérleti díjából tudja visszatörleszteni.

4. Milyen időtartamra veszik bérbe a lakásomat?

A Lakásügynökség hosszú távra tervez – a minimális bérleti időszak 1 év, de akár 5 éves szerződés is lehetséges.

5. Mi történik, ha a bérlő tönkre teszi a lakásomat?

A Lakásügynökség teljes körű felelősséget vállal a lakás eredeti állapotának fenntartásáért. Ez azt jelenti, hogy a bérlő számára előírt karbantartási-megóvási tevékenység elmulasztása esetén sem marad el azok elvégzése, ilyen esetben ugyanis a Lakásügynökség saját költségén áll helyt és végzi el a szükséges munkálatokat a bérlő helyett.

6. Mennyit fizetnek havonta, ha odaadom hasznosításra a lakásomat?

A 100%-ban önkormányzati tulajdonban álló Budavári Lakásügynökség garanciális szerepet tölt be a lakás tulajdonosa felé, hiszen itt nem érhetik a tulajdonost kellemetlen meglepetések, legyen szó a fizetésről, a lakás állapotáról, a közüzemi díjak felhalmozódásáról, vagy akár rosszhiszemű személyek birtokon belülre kerüléséről.

A Lakásügynökség ezért a garanciális szerepért azt kéri a lakás tulajdonosától, hogy a piacon elérhető bérleti díjhoz képest meghatározott mértékű kedvezményt biztosítson a Lakásügynökség, mint a lakás hasznosításában közreműködő szervezet számára, aki ezt a kedvezményt tovább fogja majd érvényesíteni a bérlő felé.

Ennek a kedvezménynek a mértékét a lakás elhelyezkedése, alapterülete, állapota, beosztása, felszereltsége mind-mind befolyásolja, így a Lakásügynökség egy-egy lakás konkrét bérleti díjára vonatkozó ajánlata csak akkor számszerűsíthető, ha a lakás fenti adatai ismertté válnak a Lakásügynökség számára.

7. Mi van akkor, ha hirtelen mégis szükségem van a lakásomra?

Természetesen bármikor adódhat olyan helyzet, amikor pl. egy nem várt esemény miatt a tulajdonosnak azonnal szüksége van a lakására. A Lakásügynökséggel kötött szerződés ezt az esetet (éppen úgy, mint bármely más bérleti szerződést) a polgári jog alapján szabályozza, azaz egy meghatározott felmondási idő elteltével a tulajdonos a szerződés lejárta előtt is birtokba veheti a lakását.

8. Kell-e adót fizetnem a lakásom hasznosításáért nekem járó díj után?

a) A személyi jövedelemadóról szóló törvény jelenleg adófizetési kötelezettséget ír elő a lakását bérbeadó magánszemély számára.

b) Ugyanakkor  a kerületi építményadó alól mentesek azok az I. kerületi lakások, amelyeket életvitelszerű lakhatás céljára hasznosítanak.

Az adófizetési kötelezettség részleteiről kérjük, hogy érdeklődjön a Lakásügynökség elérhetőségein keresztül.

9. Mi van akkor, ha nem akarom, hogy a bérlő kutyát/macskát/stb. tartson a lakásomban?

A Lakásügynökség a lakások tulajdonosainak a lakás bérbe adásának részleteire vonatkozó feltételeit, megkötéseit bizonyos mértékig érvényesíteni tudja a bérlőkkel kötött szerződésekben (ilyen lehet pl., hogy csak nem dohányzó bérlők részére adható ki a lakás, vagy pl. nem tartható kutya/macska a lakásban, stb.).

10. Mi van akkor, ha nem akarom, hogy dohányozzanak a lakásomban?

Lásd a 9. pontot!

11. Mi van akkor, ha nem tetszik nekem a kiválasztott bérlő?

A Budavári Lakásügynökség a lakásokat abból a célból veszi bérbe a tulajdonosoktól, hogy azokat elsősorban az I. kerületben, az I. kerületért munkájukat végző, alacsonyabb fizetéssel rendelkező közalkalmazottak (tehát egészségügyi, szociális intézményekben, iskolákban, óvodákban, bölcsődékben dolgozók, rendőrök, tűzoltók, mentősök, hivatali köztisztviselők) részére adja bérbe. A bérbe adás pályáztatás útján történik, a pályázati feltételek közé pedig a tulajdonos megkötései indokolható mértékben bekerülhetnek (lásd a 9. pontot!). Mindezek mellett a bérlők kiválasztásának folyamatában fontos tényező pl. a rendezett életvitel A bérlő konkrét személyét, családi helyzetét illetően azonban a pályázati rendszer nem teszi lehetővé a lakástulajdonos feltételeinek figyelembe vételét.

12. Mi van akkor, ha a bérlő nem fizeti a bérleti díjat?

A Lakásügynökség a tulajdonos felé akkor is folyamatosan és késedelem nélkül fizeti a hasznosítási szerződésben rögzített bérleti díjat, ha a lakásban valamilyen oknál fogva éppen nem lakik bérlő, vagy a bérlő nem fizeti a bérleti díjat a Lakásügynökség felé. Ez utóbbi esetben a Lakásügynökség természetesen él azokkal a rendelkezésére álló lehetőségekkel, amelyek útján elérheti a bérlő tartozásának rendezését.

13. Be kell jelentenem a bérlőt a lakásomba?

A Lakásügynökséggel kötött szerződés egyik fontos feltétele, hogy a kiválasztott bérlő bejelentésre kerülhessen az adott lakásba. A bejelentés lebonyolításához nem szükséges a tulajdonosnak eljárnia, a Lakásügynökség intézkedik a bejelentés megtételéről.

14. Mi van akkor, ha a szerződés lejártakor a bérlő nem jelentkezik ki a lakásomból?

Ha a bérlőnek lejár a szerződése az adott lakás bérletére, akkor a Lakásügynökség éppúgy elvégzi a bérlő kijelentkezéséhez szükséges tennivalókat, mint ahogyan azt a bejelentkezéskor tette, tehát a lakás tulajdonosának a kijelentkezés ügyében sincs tennivalója, az az ő közreműködése nélkül is megtörténik.

15. Mi van akkor, ha nem tudok számlát adni a nekem járó bérleti díjról?

Azok a magánszemélyek, akik nem minősülnek egyéni vállalkozónak, nem kötelezettek számla kiállítására a lakásuk bérbe adásáról. Ugyanakkor a bérleti díj megfizetésekor a számviteli törvény előírja ún. „számviteli bizonylat” kiállításának kötelezettségét. Ha Ön nem járatos ennek elkészítésében, akkor a Lakásügynökség készséggel átvállalja ennek elkészítését.

16. Mi van akkor, ha a bérlő közüzemi díj tartozást halmoz fel a lakásomban?

A Lakásügynökséggel kötött szerződés fontos garanciális eleme a közműdíjak megfizetésére vállalt kötelezettség. Ez egyfelől azt jelenti, hogy a Lakásügynökség folyamatosan figyeli a közüzemi díjak időben történő megfizetését, másfelől pedig azt, hogy ha a bérlő ennek ellenére elmarad a közműdíjak megfizetésével, akkor a Lakásügynökség azokat saját forrásaiból kiegyenlíti, majd az így keletkezett követelését érvényesíti a bérlő felé.

 

2. LAKÁSPÁLYÁZATOK BÉRLŐK SZÁMÁRA

Fontos!

A Budavári Önkormányzat 6/2015. (II.27.) számú rendeletének (az ún. „szociális rendelet”) 15. §-a szerinti, havi 20.000,-Ft. összegű Lakásbérleti támogatás nyújtható a Lakásügynökség közreműködésével lakást bérlő személy részére, ha a lakásban lakó személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 500%-át (jelenleg 142.500,-Ft.), illetve egyedülélő személy esetén a 600%-át (jelenleg 171.000,-Ft.).

A fenti támogatás a Budavári Önkormányzattól igényelhető évi egy alkalommal egy egész évre szólóan (tehát összesen akár 240.000,-Ft. összegben), és a lakás bérleti díjának megfizetésére használható fel.

A támogatás feltételeit részletesen tartalmazó rendelet szövege megtalálható a lap alján, a Fontos dokumentumok között.

 

Aktuális pályázatok

LAKÁSPÁLYÁZAT 610 – Jelentkezési határidő: 2024. július 16. kedd 12:00

Lakáspályázat 625 – Pályázati kiírás

Lakáspályázat 625 – 1. sz. melléklet – Pályázati adatlap

Lakáspályázat 625 – 2. sz. melléklet – Pontrendszer

Lakáspályázat 625 – 3. sz. melléklet – Idővonal

Képes hirdetés megtekinthető: https://ingatlan.com/32927433

 

 

Kérjük, kövesse heti rendszerességgel weboldalunkat, így mindig értesülhet az aktuálisan kiadó lakásokról.

 

Archívum

 

LAKÁSPÁLYÁZAT 610 – Lezárult

Lakáspályázat 610 – Pályázati kiírás

Lakáspályázat 610 – 1. sz. melléklet – Pályázati adatlap

Lakáspályázat 610 – 2. sz. melléklet – Pontrendszer

Lakáspályázat 610 – 3. sz. melléklet – Idővonal

Képes hirdetés megtekinthető: https://ingatlan.com/33766667

 

LAKÁSPÁLYÁZAT 606 – Lezárult

Lakáspályázat 606 – Pályázati kiírás

Lakáspályázat 606 – 1. sz. melléklet – Pályázati adatlap

Lakáspályázat 606 – 2. sz. melléklet – Pontrendszer

Lakáspályázat 606 – 3. sz. melléklet – Idővonal

Képes hirdetés megtekinthető: https://ingatlan.com/34074385

 

LAKÁSPÁLYÁZAT 528 – Lezárult

Lakáspályázat 528 – Pályázati kiírás

Lakáspályázat 528 – 1. sz. melléklet – Pályázati adatlap

Lakáspályázat 528 – 2. sz. melléklet – Pontrendszer

Lakáspályázat 528 – 3. sz. melléklet – Idővonal

Képes hirdetés megtekinthető: https://ingatlan.com/34178752

 

LAKÁSPÁLYÁZAT 405 – Lezárult

Lakáspályázat 405 – Pályázati kiírás

Lakáspályázat 405 – 1. sz. melléklet – Pályázati adatlap

Lakáspályázat 405 – 2. sz. melléklet – Pontrendszer

Lakáspályázat 405 – 3. sz. melléklet – Idővonal

Képes hirdetés megtekinthető: https://ingatlan.com/34074385

 

LAKÁSPÁLYÁZAT 405 – Lezárult

Lakáspályázat 405 – Pályázati kiírás

Lakáspályázat 405 – 1. sz. melléklet – Pályázati adatlap

Lakáspályázat 405 – 2. sz. melléklet – Pontrendszer

Lakáspályázat 405 – 3. sz. melléklet – Idővonal

Képes hirdetés megtekinthető: https://ingatlan.com/34074385

https://www.facebook.com/budavarilakasugynokseg/

 

LAKÁSPÁLYÁZAT 404 – Lezárult

Lakáspályázat 404 – Pályázati kiírás

Lakáspályázat 404 – 1. sz. melléklet – Pályázati adatlap

Lakáspályázat 404 – 2. sz. melléklet – Pontrendszer

Lakáspályázat 404 – 3. sz. melléklet – Idővonal

Képes hirdetés megtekinthető: https://ingatlan.com/34005391

https://www.facebook.com/budavarilakasugynokseg/

 

LAKÁSPÁLYÁZAT 403 – Lezárult

Lakáspályázat 403 – Pályázati kiírás

Lakáspályázat 403 – 1. sz. melléklet – Pályázati adatlap

Lakáspályázat 403 – 2. sz. melléklet – Pontrendszer

Lakáspályázat 403 – 3. sz. melléklet – Idővonal

Képes hirdetés megtekinthető: https://ingatlan.com/34005391

https://www.facebook.com/budavarilakasugynokseg/

 

LAKÁSPÁLYÁZAT 402 – Lezárult

Lakáspályázat 402 – Pályázati kiírás

Lakáspályázat 402 – 1. sz. melléklet – Pályázati adatlap

Lakáspályázat 402 – 2. sz. melléklet – Pontrendszer

Lakáspályázat 402 – 3. sz. melléklet – Idővonal

Képes hirdetés megtekinthető: https://ingatlan.com/33324359

https://www.facebook.com/budavarilakasugynokseg/

 

LAKÁSPÁLYÁZAT 401 (307) – Lezárult

Lakáspályázat 307 – Pályázati kiírás

Lakáspályázat 307 – 1. sz. melléklet – Pályázati adatlap

Lakáspályázat 307 – 2. sz. melléklet – Pontrendszer

Lakáspályázat 307 – 3. sz. melléklet – Idővonal

Képes hirdetés megtekinthető: https://ingatlan.com/33324359

https://www.facebook.com/budavarilakasugynokseg/

 

LAKÁSPÁLYÁZAT 306 – Lezárult

Lakáspályázat 306 – Pályázati kiírás

Lakáspályázat 306 – 1. sz. melléklet – Pályázati adatlap

Lakáspályázat 306 – 2. sz. melléklet – Pontrendszer

Lakáspályázat 306 – 3. sz. melléklet – Idővonal

Képes hirdetés megtekinthető: https://ingatlan.com/33855703

https://www.facebook.com/budavarilakasugynokseg/

 

LAKÁSPÁLYÁZAT 305 – Lezárult

Lakáspályázat 305 – Pályázati kiírás

Lakáspályázat 305 – 1. sz. melléklet – Pályázati adatlap

Lakáspályázat 305 – 2. sz. melléklet – Pontrendszer

Lakáspályázat 305 – 3. sz. melléklet – Idővonal

 

LAKÁSPÁLYÁZAT 304 – Lezárult

Lakáspályázat 304 – Pályázati kiírás

Lakáspályázat 304 – 1. sz. melléklet – Pályázati adatlap

Lakáspályázat 304 – 2. sz. melléklet – Pontrendszer

Lakáspályázat 304 – 3. sz. melléklet – Idővonal

Képes hirdetés megtekinthető: https://ingatlan.com/33766667

https://www.facebook.com/budavarilakasugynokseg/

 

LAKÁSPÁLYÁZAT 303 – Lezárult

Lakáspályázat 303 – Pályázati kiírás

Lakáspályázat 303 – 1. sz. melléklet – Pályázati adatlap

Lakáspályázat 303 – 2. sz. melléklet – Pontrendszer

Lakáspályázat 303 – 3. sz. melléklet – Idővonal

Képes hirdetés megtekinthető: https://ingatlan.com/33129287

https://www.facebook.com/budavarilakasugynokseg

 

LAKÁSPÁLYÁZAT 302 – Lezárult

Lakáspályázat 302 – Pályázati kiírás

Lakáspályázat 302 – 1. sz. melléklet – Pályázati adatlap

Lakáspályázat 302 – 2. sz. melléklet – Pontrendszer

Lakáspályázat 302 – 3. sz. melléklet – Idővonal

Képes hirdetés megtekinthető: https://ingatlan.com/33262556

 

LAKÁSPÁLYÁZAT 301 (218) – Lezárult

Lakáspályázat 218 – Pályázati kiírás

Lakáspályázat 218 – 1. sz. melléklet – Pályázati adatlap

Lakáspályázat 218 – 2. sz. melléklet – Pontrendszer

Lakáspályázat 218 – 3. sz. melléklet – Idővonal

Képes hirdetés megtekinthető: https://ingatlan.com/33324359

 

LAKÁSPÁLYÁZAT 217 – Lezárult

Lakáspályázat 217 – Pályázati kiírás

Lakáspályázat 217 – 1. sz. melléklet – Pályázati adatlap

Lakáspályázat 217 – 2. sz. melléklet – Pontrendszer

Lakáspályázat 217 – 3. sz. melléklet – Idővonal

Képes hirdetés megtekinthető: https://ingatlan.com/33262556

 

LAKÁSPÁLYÁZAT 216 – Lezárult

Lakáspályázat 216 – Pályázati kiírás

Lakáspályázat 216 – 1. sz. melléklet – Pályázati adatlap

Lakáspályázat 216 – 2. sz. melléklet – Pontrendszer

Lakáspályázat 216 – 3. sz. melléklet – Idővonal

Képes hirdetés megtekinthető: https://ingatlan.com/33262556

 

LAKÁSPÁLYÁZAT 215 – Lezárult

Lakáspályázat 215 – Pályázati kiírás

Lakáspályázat 215 – 1. sz. melléklet – Pályázati adatlap

Lakáspályázat 215 – 2. sz. melléklet – Pontrendszer

Lakáspályázat 215 – 3 sz. melléklet – Idővonal

Képes hirdetés megtekinthető: https://ingatlan.com/33261359

 

 

LAKÁSPÁLYÁZAT 214 – Lezárult

Lakáspályázat 214 – Pályázati kiírás

Lakáspályázat 214 – 1. sz. melléklet – Pályázati adatlap

Lakáspályázat 214 – 2. sz. melléklet – Pontrendszer

Lakáspályázat 214 – 3. sz. melléklet – Idővonal

Képes hirdetés megtekinthető: https://ingatlan.com/32903014

 

LAKÁSPÁLYÁZAT 213 – Lezárult

Lakáspályázat 213 – Pályázati kiírás

Lakáspályázat 213 – 1. sz. melléklet – Pályázati adatlap

Lakáspályázat 213 – 2. sz. melléklet – Pontrendszer

Lakáspályázat 213 – 3. sz. melléklet – Idővonal

Képes hirdetés megtekinthető: https://ingatlan.com/33172859

https://www.facebook.com/budavarilakasugynokseg

 

LAKÁSPÁLYÁZAT 212 – Lezárult

Lakáspályázat 212 – Pályázati kiírás

Lakáspályázat 212 – 1. sz. melléklet – Pályázati adatlap

Lakáspályázat 212 – 2. sz. melléklet – Pontrendszer

Lakáspályázat 212 – 3. sz. melléklet – Idővonal

Képes hirdetés megtekinthető: https://ingatlan.com/33129287

 

LAKÁSPÁLYÁZAT 211 – Lezárult

Lakáspályázat 211 – Pályázati kiírás

Lakáspályázat 211 – 1. sz. melléklet – Pályázati adatlap

Lakáspályázat 211 – 2. sz. melléklet – Pontrendszer

Lakáspályázat 211 – 3. sz. melléklet – Idővonal

Képes hirdetés megtekinthető: https://ingatlan.com/32903014

https://www.facebook.com/budavarilakasugynokseg/

 

LAKÁSPÁLYÁZAT 210 – Lezárult

Lakáspályázat 210 – Pályázati kiírás

Lakáspályázat 210 – 1. sz. melléklet – Pályázati adatlap

Lakáspályázat 210 – 3. sz. melléklet – Idővonal

Lakáspályázat 210 – 2. sz. melléklet – Pontrendszer

Képes hirdetés megtekinthető: https://ingatlan.com/32952338

https://www.facebook.com/budavarilakasugynokseg/

 

LAKÁSPÁLYÁZAT 209 – Lezárult

Lakáspályázat 209 – Pályázati kiírás

Lakáspályázat 209 – 1. sz. melléklet – Pályázati adatlap

Lakáspályázat 209 – 2. sz. melléklet – Pontrendszer

Lakáspályázat 209 – 3. sz. melléklet – Idővonal

Képes hirdetés megtekinthető: https://ingatlan.com/32927433

https://www.facebook.com/budavarilakasugynokseg/

 

LAKÁSPÁLYÁZAT 208 – Lezárult

 • Lakáspályázat 208 – Pályázati kiírás
 • Lakáspályázat 208 – 1. sz. melléklet – Pályázati adatlap
 • Lakáspályázat 208 – 2. sz. melléklet – Pontrendszer
 • Lakáspályázat 208 – 3. sz. melléklet – Idővonal

Képes hirdetés megtekinthető: https://ingatlan.com/32903014

 

LAKÁSPÁLYÁZAT 207 – Lezárult

 • Lakáspályázat 207 – Pályázati kiírás
 • Lakáspályázat 207 – 1. sz. melléklet – Pályázati adatlap
 • Lakáspályázat 207 – 2. sz. melléklet – Pontrendszer
 • Lakáspályázat 207 – 3. sz. melléklet – Idővonal

 

LAKÁSPÁLYÁZAT 205 – Lezárult

 • Lakáspályázat 205 – Pályázati kiírás
 • Lakáspályázat 205 – 1. sz. melléklet – Pályázati adatlap
 • Lakáspályázat 205 – 2. sz. melléklet – Pontrendszer
 • Lakáspályázat 205 – 3. sz. melléklet – Idővonal

 

LAKÁSPÁLYÁZAT 206 – Lezárult

 • Lakáspályázat 206 – Pályázati kiírás
 • Lakáspályázat 206 – 1. sz. melléklet – Pályázati adatlap
 • Lakáspályázat 206 – 2. sz. melléklet – Pontrendszer
 • Lakáspályázat 206 – 3. sz. melléklet – Idővonal

 

LAKÁSPÁLYÁZAT 204 – Lezárult

 • Lakáspályázat 204 – Pályázati kiírás
 • Lakáspályázat 204 – 1. sz. melléklet – Pályázati adatlap
 • Lakáspályázat 204 – 2. sz. melléklet – Pontrendszer
 • Lakáspályázat 204 – 3. sz. melléklet – Idővonal

 

LAKÁSPÁLYÁZAT 203 – Lezárult

 • Lakáspályázat 203 – Pályázati kiírás
 • Lakáspályázat 203 – 1. sz. melléklet – Pályázati adatlap
 • Lakáspályázat 203 – 2. sz. melléklet – Pontrendszer
 • Lakáspályázat 203 – 3. sz. melléklet – Idővonal

 

LAKÁSPÁLYÁZAT 202 – Lezárult

 • Lakáspályázat 202 – Pályázati kiírás
 • Lakáspályázat 202 – 1. sz melléklet – Pályázati adatlap
 • Lakáspályázat 202 – 2. sz. melléklet – Pontrendszer
 • Lakáspályázat 202 – 3. sz. melléklet – Idővonal

 

LAKÁSPÁLYÁZAT 201 – Lezárult

 • Lakáspályázat 201 – Pályázati kiírás
 • Lakáspályázat 201 – 1. sz. melléklet – Pályázati adatlap
 • Lakáspályázat 201 – 2. sz. melléklet – Pontrendszer
 • Lakáspályázat 201 – 3. sz. melléklet – Idővonal

 

LAKÁSPÁLYÁZAT 102 – Lezárult

 • Lakáspályázat 102 – 1. sz. melléklet – Pályázati adatlap
 • Lakáspályázat 102 – 2. sz. melléklet – Pontrendszer
 • Lakáspályázat 102 – 3. sz. melléklet – Idővonal
 • Lakáspályázat 102 – Pályázati kiírás

 

LAKÁSPÁLYÁZAT 101 – Lezárult

 • Lakáspályázat 101 – Pályázati kiírás
 • Lakáspályázat 101 – 1. sz. melléklet – Pályázati adatlap
 • Lakáspályázat 101 – 2. sz. melléklet – Pontrendszer
 • Lakáspályázat 101 – 3. sz. melléklet – Idővonal

 

Köszönjük megtisztelő figyelmét, további információért kérjük, keressen minket a lap alján található elérhetőségeken.

Tegyünk közösen a kerületért!

 

3. STATISZTIKA

A Lakásügynökség által eddig bérbeadott lakásokra kiírt, sikeres pályázatok listája:

Sikeres pályázatok listája

 

4. FONTOS DOKUMENTUMOK

Polgármesteri Határozat_KT_Budavári_Lakásügynökség_Nonprofit_Kft_alapításának_kezdeményezése_és_ügyvezetői_pályázat_kiírása
2021.06.17. Döntések

Budavári Lakásügynökség Alapító Okirat (aláírt)

 

Érintettségi nyilatkozatok

Nyilatkozat érintettségről 2021

Nyilatkozat érintettségről 2022

Nyilatkozat érintettségről 2023

 

Egyéb

2015_6. (II. 27.) rendelet szociális egységes 2022június

 

 

5. ELÉRHETŐSÉGEK

Telefonszám:

+36 20 314 5434

Székhely és levelezési cím:

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

email:

lakasugynokseg@budavar.hu

Facebook:

https://www.facebook.com/budavarilakasugynokseg

ingatlan.com:

https://budavarilakasugynokseg.ingatlan.com/

 

6. KÖZZÉTÉTEL

 

https://kozadat.budavar.hu/category/9