Budapest I. kerületi Népjóléti Közhasznú Közalapítvány

A Kuratórium tisztségviselői: 

Elnök:     Bényei Katalin Piroska

Tagok:     Hegyesi Gábor

                Horváth Orsolya

                Sziklai Attila

                Tóth Gábor

E-mail: nepjoleti.kozalapitvany1@gmail.com

A közalapítvány céljai:

 

– Az I. kerületben a lakossági egészségügyi ellátás és a szociális gondozás anyagi eszközökkel való támogatása, színvonalának emelése, új gondozási formák bevezetésének támogatása,

– A betegségek megelőzését szolgáló szűrővizsgálatok és egészségmegőrző programok szervezése és támogatása,

– A krónikus megbetegedésekben szenvedők gondozásának elősegítése,

– Az egészségügyi rehabilitáció támogatása,

– A családok gyermekvállalási szándékának támogatása,

– A szociális helyzetük vagy egészségi állapotuk miatt hátrányos helyzetben levő I. kerületi lakosok anyagiakkal, pénz- és természetbeni eszközökkel történő támogatása,

– Üdültetés szervezése,

– Az I. kerületben élő munkanélküliek és hajléktalanok helyzetének megoldását segítő tevékenységek támogatása,

– Egészségügyi és szociális térkép készítése, illetve a népjóléti ágazathoz tartozó, az I. kerületet érintő szociológiai tudományos kutatások, célzott vizsgálatok, felmérések támogatása,

– Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,

– Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,

– Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

– Rehabilitációs foglalkoztatás,

– Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és kapcsolódó szolgáltatások.

 

Alapító okirat:

(letölthető pdf)