Czakó utcai Sport-és
Szabadidőközpont

 

Intézmény címe: 1016 Budapest, I. ker. Czakó u. 2-4.

 

Irodai telefonszám: 06-1-375-0336

Pályafoglalás mobil: +36-20/232 8111

 

E-mail: sportkozpont@czakosport.hu

 

Internet: https://budavargmsz.hu/onalloan-mukodo-intezmenyek/czako-utcai-sport-es-szabadidokozpont/

 

A Sport- és Szabadidőközpont 2 hektáros területen működik a Naphegyen. Fenntartója és felügyeleti szerve a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat.

 

Az intézmény szakmai működésének alapelvei összhangban vannak a Budavári Önkormányzat Sportkoncepciójával:

„A kerületben élők a rendszeres testedzéshez való jogukat minél szélesebb körben gyakorolhassák”.

„A testnevelés és a sport rendszerét úgy működtessük, hogy értékei a lakosság minél szélesebb körében érvényesüljenek, ezzel is hozzájárulva az I. kerület lakossága egészségi állapotának megőrzéséhez, illetve javításához”.

„A testnevelés és a sport részterületei-óvodai, iskolai testnevelés, a verseny-, illetve a lakossági szabadidősport, a mozgássérültek sportja egymással összefüggő, egymással kölcsönhatásban álló egészet képeznek”.