Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága az Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve pályázatot hirdet.

HATÁRIDŐ

2022. november 3.

Felhívás

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra

 

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága az Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján a 2023. évre nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

 

A korábbi évek hagyományainak megfelelően, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat az idén is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához. Az Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek. Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetűek jelentkezését várjuk:

 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

 

  • akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

 

„A” pályázati kiírás

 

  • 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások

 

„B” pályázati kiírás

 

A pályázat benyújtásának határideje 2022. november 3.

Jogosultsági feltételekről szóló tájékoztatás az alábbi linken található:

 

Bírálati szabályzat

 

További információ:

  • személyesen a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Intézménytámogatási Iroda: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. sz. alatt, valamint a 458-3051 telefonszámon.