2022. február 21. 13:19

Módosított Lakástörvény: Itt tartunk most

A Lakástörvény 2021. november 18. napján hatályba lépett rendelkezései szerint, ha a rendelkezés hatálybalépését követően világörökségi helyszínen és védőövezetében az önkormányzati, valamint az állami tulajdonú lakásra a 2020. december 31. napján hatályban lévő határozatlan idejű bérleti jogviszony időtartama eléri az öt évet, abban az esetben a lakásra vételi jog illeti meg a magánszemély bérlőt. Ennek részleteiről ITT olvashat.

A törvénymódosítás értelmében tehát a Budavári Önkormányzatnak új feladatai keletkeztek, amelyeket a törvényes határidőn belül ellátunk.

Eddig az alábbi intézkedéseket tettük: 

Tájékoztató anyagot készítettünk a jogszabályi rendelkezésekről, az eljárás menetéről, a kérelem benyújtásának módjáról, a benyújtandó dokumentumokról, mely tájékoztató közzétételre került az Önkormányzat honlapján.

♦ Létrehoztuk a lakaseladas@budavar.hu e-mail címet, melyen keresztül folyamatosan tájékoztatjuk a hozzánk forduló bérlőket.

♦ A beérkezett vételi kérelmekről nyilvántartást vezetünk és folyamatban van a kérelmek érdemi vizsgálata is, melynek keretében megvizsgáljuk a Lakástörvényben meghatározott feltételek fennállását. Ennek során tartozásigazolást kértünk be a GAMESZ-től arról, hogy az érintett bérlőnek, bérlőtársaknak a Lakástörvény-módosítás hatályba lépését megelő egy évben három havi lakbért meghaladó bérleti díj tartozása állt-e fenn a bérbeadó Önkormányzat felé, valamint megkerestük a műemléki nyilvántartást vezető Miniszterelnökség Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárság Építészeti és Műemlékvédelmi Főosztályát a Budapest I. kerületében világörökségi helyszínen és védőövezetében található azon ingatlanok listájának megküldése érdekében, melyek 1995. november 30. napján műemléki védettség alatt álltak.

♦ A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően keretmegállapodás megkötésére irányuló, nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást folytattunk le „Ingatlan értékbecslés és mérnöki szolgáltatások” tárgyában. A közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, a CITY-FORM 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nyertes ajánlattevővel a keretmegállapodás 2022. január 26. napján megkötésre került. A szakértő az ingatlanforgalmi szakvélemények mellett szükség szerint elkészíti az energetikai tanúsítványokat is.

♦ Az Önkormányzat Képviselő-testülete már a Lakástörvény hatályba lépését megelőzően döntött arról, hogy az érintett lakóépületek társasházzá alakítása érdekében, az ahhoz szükséges komplett műszaki dokumentáció, valamint eseti jelleggel épületfelmérési dokumentáció elkészítésére, térképészeti és földmérési feladatok elvégzésére közbeszerzési eljárást indít. A közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, melyet követően az Önkormányzat az új közbeszerzési eljárást haladéktalanul megindította, az eljárás folyamatban van (2022. február 11. 16.00 óra volt az ajánlattételi határidő). A műszaki dokumentáció birtokában készíthetők el a társasházi alapító okiratok, és az eljárás ezen szakaszában van lehetőség a leendő tulajdonostársak bevonására is. Természetesen a bérlő együttműködése a műszaki dokumentáció elkészítését megelőző felmérés során is szükséges a lakásokba történő bejutás biztosítása érdekében.