2022. november 22. 11:00

Vételi jog – Tájékoztatás és státuszjelentés

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben (Lakástörvény)

biztosított vételi joggal kapcsolatos tájékoztatás:

1. A Lakástörvény 52. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a vételár megállapításakor a forgalmi értékből le kell vonni a bérlőnek a lakásra fordított és meg nem térített értéknövelő beruházásainak az értékét.

Ennek során kizárólag a hitelt érdemlően számlákkal igazolt és a tulajdonos Budavári Önkormányzat hozzájárulásával, a szükséges engedélyek birtokában elvégzett értéknövelő beruházás levonására van lehetőség, továbbá nem vehető figyelembe azoknak a karbantartási és felújítási munkálatoknak a költsége, amelyek elvégzése jogszabály vagy a bérbeadóval kötött megállapodás alapján a bérlő kötelezettsége.

A fentiek alapján igazolni szükséges, hogy a bérlő/bérlőtársak által mikor, milyen értéknövelő beruházások elvégzésére került sor és milyen összegben, ezekhez csatolni kell a szükséges tulajdonosi és hatósági engedélyeket, számlákat.

A dokumentációt – hasonlóan a forgalmi érték megállapítása iránti kérelemhez – az alábbiak szerint kérjük benyújtani:

– személyesen az alábbi ügyfélszolgálatokon:

  1. számú: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Ügyfélfogadási idő (ebédidő: 12.00-12.30 óra)

Hétfő: 8.00-18.30 óra

Kedd: 8.00-16.00 óra

Szerda: 8.00-16.30 óra

Csütörtök: 8.00-16.00 óra

2. számú: 1013 Budapest, Attila út 65.

Ügyfélfogadási idő (ebédidő: 12.00-12.30 óra)

Hétfő: 8.00-18.30 óra

Kedd: 8.00-16.00 óra

Szerda: 8.00-16.30 óra

Csütörtök: 8.00-16.00 óra

Péntek: 8.00-13.00 óra

– postai úton (postacím: 1250 Budapest, Pf. 35.)

– ügyfélkapun keresztül – kizárólag személyazonosításra alkalmas, hitelesített formában.

A Budavári Önkormányzat által megbízott ingatlanforgalmi szakértő, amennyiben a bérlő/bérlőtársak a fentiekben megjelölt módon igazolják meg nem térített értéknövelő beruházásai(ka)t, a forgalmi értéket megállapító szakvéleményben – a lakás helyszíni megtekintését követően, a lakás forgalmi értékével egyidejűleg – határozza meg a bérlőnek, bérlőtársaknak a Lakástörvény 52. § (2) bekezdése szerinti lakásra fordított és meg nem térített értéknövelő beruházásainak az értékét.

2. A vállalkozó adatszolgáltatása alapján, a 2022. november 16-i állapot szerint elkészített státuszjelentést a Budavári Önkormányzat tulajdonában álló érintett épületek helyszíni felméréséről – a teljes körűen felmért épületekről és a 2022. november havi ütemezésről –az alábbi linken érhetik el:

2022.11.17. Státuszjelentés

Korabbi státuszjelentések:

2022.11.10._Státuszjelentés

2024. június 18. 20:29

FIGYELEM! HŐSÉGRIADÓ!  A Nemzeti Népegészségügyi Központ 2024. június 19-én (szerda) 00:00 órától 2024. június 22-én (szombat) 24:00 óráig III. fokú...