2023. január 24. 16:00

Változás a buszok behajtási rendjében – Várakozási hozzájárulás

🇬🇧 ENGLISH VERSION: Entry requirements for tourist buses in the Castle District

Tisztelt Turisztikai Szolgáltatók!

A Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010 (VI. 4.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Fővárosi rendelet) 13/A §. (3) bekezdése alapján a Budai Vár várakozási övezetben autóbusz csak autóbusz várakozási hozzájárulással, 6.00 és 22.00 óra között várakozhat.

A várakozási hozzájárulást – a jogosult által benyújtott kérelem alapján – a közterületek tulajdonosaként Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzata adja ki. A turistabuszok Várba való behajtását szabályzó rendelet módosítása következtében 2022.12.01-től a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság illetékes a buszok várakozási hozzájárulásának kiadásában.

A Budapest I. került Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás kiadásának szabályozásáról szóló 24/2011 (X. 28.) önkormányzati rendelet 5/E § (4) bekezdése alapján az autóbusz várakozási hozzájárulás iránti kérelmet 30 nappal az első behajtást megelőzően (a mellékelt kérelem nyomtatványon) kell benyújtani.

Az autóbusz várakozási hozzájárulás engedélyezéséhez a kérelem nyomtatványt – elektronikus úton vagy papír alapon – a legelső behajtást megelőzően legalább 30 nappal kell benyújtani a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatalhoz (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. szám, levelezési cím: 1250 Budapest, Pf. 35. hivatali kapu elérhetőség: IKERPMH).

Az autóbusz várakozási hozzájárulás kiadásának feltétele a várakozási megváltási díj előzetes megfizetése.

A várakozási megváltási díj összege:

  •   napi autóbusz várakozási hozzájárulás esetén: 9.000 Ft
  •   heti autóbusz várakozási hozzájárulás esetén: 45.000 Ft
  •   éves autóbusz várakozási hozzájárulás esetén: 900.000 Ft

A várakozási megváltási díjat a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Raiffeisen Banknál vezetett számlára történő átutalással kell megfizetni. A közlemény rovatba be kell írni „várakozási hozzájárulás” kifejezést, a kérelmező nevét és a várakozási hozzájárulással érintett autóbusz rendszámát.

Számlaszám: 12010154-00379543-03900005

S.W.I.F.T.: UBRTHUHB

IBAN szám: HU41 12010154-00379543-03900005

Bank neve: Raiffeisen Bank

Számlatulajdonos: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a várakozási hozzájárulás hiányában a Budai Vár várakozási övezetében várakozó autóbuszok tulajdonosaival/üzemben tartóival szemben a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól valamint ezek megsértésének és elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2013 (V. 31.) önkormányzati rendelet 23/B § (2) bekezdése 100.000 Ft összegű közigazgatási bírság kiszabását rendeli el.

A kérelmek benyújtásának megkönnyítése, és adattartalmának teljessége érdekében az új kérelemnyomtatványt ide kattintva érhetik el:

VÁRAKOZÁSI HOZZÁJÁRULÁS MEGADÁSA IRÁNTI KÉRELEM

Az idevágó rendelet-módosítás lényegi pontjai:

„5/E. §
(1) Az autóbusszal a Budai Vár várakozási övezetében történő várakozáshoz szükséges előzetes regisztráció a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat honlapján található internetes felületen történik.
{2) Az előzetes regisztrációt legkésőbb behajtást megelőzően 24 órával kell végrehajtani akként, hogy egy autóbusz egy naptári napon legfeljebb 4 időpontra regisztrálhat.
(3) Az egy naptári napon 2 időpontra előzetes regisztrációval rendelkező autóbuszok a két regisztráció közötti időszakban legfeljebb 30 perc időtartamban várakozási díj megfizetése nélkül használhatják az Mészáros utcában kijelölt autóbusz várakozóhelyeket.
(4) Az autóbusz várakozási hozzájárulás iránti kérelmet, az első behajtást 30 nappal megelőzően kell benyújtani, a hozzájárulást Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság adja ki..
(5) A Magyar Honvédség, a Rendőrség valamint a HILTON Szálló üzemben tartásában levő autóbuszok előzetes regisztráció nélkül, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága által kiadott egyedi engedéllyel várakozhatnak a Budai Vár várakozási övezetében.”
 
„5/F- §
(1) Nem adható ki autóbusz várakozási hozzájárulás annak, akinek várakozási megváltási díj meg nem fizetése miatt az Önkormányzat felé 30 napon túl fennálló tartozása van.
(2) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága megtagadhatja várakozási hozzájárulás kiadását abban az esetben, ha a helyi sajátosságokra figyelemmel a lakosság egészségének védelme, az utasforgalom biztonságos és magas színvonalú ellátása, vagy a környezetvédelem érdekében indokolt.
„(11) Az 5/E. § és 5/F. § alkalmazása során autóbusz: a különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás vagy különjárati személyszállítás céljából üzemeltetett 17 főnél több utas befogadására alkalmas kategóriás vezetői engedéllyel vezethető gépjármű.”

A buszok behajtásával kapcsolatban felmerülő kérdéseikkel keressék Varga Dániel bizottsági elnök urat, elérhetőségeit ezen a linken találják: https://budavar.hu/kepviselo-testulet/

A kérelem benyújtásával illetve az ügyintézéssel kapcsolatos kérdéseiket az alábbi elérhetőségeken tehetik fel:
– írásban: Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal 1250 Budapest, Pf. 35
– e-mailen: hivatal@budavar.hu ; voros.maria@budavar.hu
– telefonon: +36 1 225 7271