2021. október 12. 11:23

Ünnepi támogatás – tájékoztató

Tisztelt Lakók!

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. szeptember 30. napján megtartott ülésén módosította a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét. A rendelet módosítás érintette az időszaki támogatásra vonatkozó rendelkezéseket is, amely alapján az időszaki támogatás elnevezése ünnepi (karácsonyi, húsvéti) támogatásra változott.

A legfontosabb változás, hogy az ünnepi támogatást az önkormányzat nem hivatalból nyújtja, hanem benyújtott kérelem alapján állapítja meg a jogosultságot és a támogatást.  Az ünnepi támogatás kérelem alapján évente két alkalommal a karácsonyi és a húsvéti ünnep alkalmából nyújtható. A karácsonyi ünnep alkalmából nyújtható ünnepi támogatás megállapítása iránti kérelem tárgyév október 15-től december 15-ig, a húsvéti ünnep alkalmából nyújtható ünnepi támogatás megállapítása iránti kérelem a húsvéti ünnepet megelőző 60 napon belül, de legkésőbb a húsvétot megelőző 10. napig nyújtható be.

Az ünnepi támogatásra az a kérelmező jogosult:

a) aki a 80. életévét betöltötte, vagy a tárgyév december 31. napjáig a 80. életévét betölti,

b) aki a tárgyév december 31. napjáig a 65. életévét betölti, és a húsvéti ünnep alkalmából nyújtható támogatás esetén tárgyév március 1-jén, a karácsonyi ünnep alkalmából nyújtható támogatás esetén tárgyév november 1-jén

ba) élelmiszertámogatásban, vagy

bb) gyógyszertámogatásban, vagy

bc) adósságcsökkentési támogatásban, vagy

bd) lakásfenntartási támogatásban részesül,

c) aki a tárgyévben rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesült, vagy

d) aki a húsvéti ünnep alkalmából nyújtható támogatás esetén a tárgyév március 1-jén, a karácsonyi ünnep alkalmából nyújtható támogatás esetén tárgyév december 1-jén a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevel a családjában, vagy a 18. életévét betöltötte és saját jogán rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.

Az ünnepi támogatás összege alkalmanként és családonként 8 000 Ft.