2023. november 3. 14:37

Tények a Ruszwurm ügyben

Mi történt eddig a Ruszwurm Kft ügyében?

 • A Ruszwurm Kft.-nek a két cukrászdával (Ruszwurm és Korona) kapcsolatos 3 db helyiségbérleti szerződését 2015-ben mondta fel a fideszes Nagy Gábor Tamás által vezetett önkormányzat;
 • Mivel a helyiségeket a cég nem adta vissza, ezért a korábbi önkormányzat 2019 januárjában pert indított a kiürítésért;
 • Ezt a pert 2019-ben, az önkormányzati választások után megörökölte az új önkormányzat, majd egy időre a Kft. kezdeményezésére szüneteltettük, abban a reményben, hogy sikerül egy peren kívüli megállapodással rendezni a helyzetet;
 • Nem sikerült előzetesen sem megállapodni, így, folytattuk a pert;
 • Mind a három helyiség (2 cukrászda + 1 pinceszinti üzemi helyiség) ügyében indított pert megnyerte az önkormányzat. A jogerős bírósági ítéletek szerint: a Ruszwurm Kft-nek ki kell fizetnie a ~300 milliós tartozást és kiürítve vissza kell adnia az önkormányzatnak az üzlethelyiségeket;
 • Mivel a Kft. ezután sem adta vissza a helyiségeket, a képviselő-testület a kormánypárti képviselőkkel együtt és egyhangúlag úgy döntött, hogy az önkormányzat indítsa meg a végrehajtást;
 • A végrehajtó mostanra tűzte ki a végrehajtást, a kijelölt II. kerületi jegyző pedig törölte a kereskedelmi engedélyét a két cukrászdának.
 • V. Naszályi Márta polgármester rágalmazás miatt feljelentette Szamos Miklóst.

A részletek:

 • 1994. augusztus 16. – Bérleti szerződés megkötése a Szentháromság tér 7. szám alatti helyiségre (Felek: Marcipán Cukrászda Kkt. és I. kerületi Házgondnoksági Kft.)
 • 1994. augusztus 16. – Bérleti szerződés megkötése a Dísz tér 16. szám alatti helyiségre (cukrászda + raktár, Felek: Marcipán Cukrászda Kkt. és I. kerületi Házgondnoksági Kft.)
 • 2002. január 29. – A Budavári Önkormányzat bérbeadói nyilatkozata alapján a Dísz tér 16. szám alatti helyiség bérleti szerződése kapcsán a Marcipán Cukrászda Kkt. jogutódja a Ruszwurm Kft.
 • 2002. február 05. – A Budavári Önkormányzat bérbeadói nyilatkozata alapján a Szentháromság tér 7. szám alatti helyiség bérleti szerződése kapcsán a Marcipán Cukrászda Kkt. jogutódja a Ruszwurm Kft.
 • 2012. december 5. – Nagy Gábor Tamás polgármester leveleinek kelte (2 db) arról, hogy a bérleti díj megduplázását elfogadja (Ruszwurm Kft. kezdeményezte) és, hogy a határozatlan idejű bérleti szerződéseket (csak a 2 db üzlet, tehát az Dísz tér 16. és a Szentháromság tér 7.) 5+5 éves határozott idejű szerződéssé kívánja átalakítani.
 • 2013. november 13. – Nagy Gábor Tamás polgármester felmondja a Dísz tér 16. szám alatti és a Szentháromság tér 7. szám alatti helyiségek bérleti szerződését (1. kör)
 • 2014. március 14. – Nagy Gábor Tamás polgármester visszavonja a bérleti szerződések (1. körös) felmondását a Dísz tér 16. szám alatti és a Szentháromság tér 7. szám alatti helyiségekre (2 db külön irattal).
 • 2015. május 22. – Nagy Gábor Tamás polgármester felmondja a Dísz tér 16. (földszint) szám alatti és a Szentháromság tér 7. szám (földszint + pince) alatti helyiségek bérleti szerződését (2. kör) (2 db külön irattal).
 • 2018. április 16. – Nagy Gábor Tamás polgármester elutasítja a Ruszwurm Kft. teraszengedély-kérelmét – BDV/8155-3/2018. ikt. számú határozat (polgármesteri hatáskörben), amiben a Ruszwurm Kft. által a 2018. március 6. napján benyújtott, Budapest I. kerület Szentháromság utca 7. szám előtti közterületen létesítendő 19 m2 alapterületű vendéglátó-ipari teraszra vonatkozó közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem – a jogosultsági feltételek hiányára való tekintettel – elutasításra került.
 • 2019. január 19. – 21.– Nagy Gábor Tamás polgármester vezette Önkormányzat, mint felperes pert indít az üzlethelyiségek kiürítésére és a tartozás megfizetésére – (jogi képviselő: SBGK Ügyvédi Iroda) a hivatkozott helyiségek eredeti birtokállapotának helyreállítására való kötelezés, ingatlan kiadására való kötelezés, továbbá ingatlan kiürítése és használati díj megfizetésére való kötelezés iránt.
 • 2019. október 13. – Önkormányzati választások
 • 2019. december 5. – A bíróság megsemmisíti Nagy Gábor Tamás volt polgármester határozatát, amellyel megtagadta a teraszengedélyt – Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 18.K.30.734/2019/23.számú ítélete arról, hogy a bíróság az Önkormányzat 2018. november 29. napján kelt 163/2018 (XI.29.) Kt. számú határozatát a BDV/8155-3/2018. számú határozatra is kiterjedően megsemmisíti.
 • 2020. január 23. – Új jogi képviselő meghatalmazása (dr. Jancsár György).
 • 2020. január 23. – A perek szüneteltetése iránti kérelem – Szünetelés iránti kérelem keltezési dátuma. A Pp. 121. § (1) bekezdés a) pontja szerinti a peres eljárás szünetelése iránti közös kérelem (tény, hogy az Önkormányzat nevében először dr. Jancsár György egyedül nyújtotta be a kérelmet, amit csak ő és a Polgármester Asszony írt alá, de a Pp. 121. § (1) a.) pont értelmében csak közösen lehet kérni a szünetelést, tehát az egyik fél egyedül ezt nem is kérhette volna. Az Önkormányzat krelme után a Ruszwurm Kft. is benyújtotta, hogy ő is kéri a szünetelést. Mindhárom ingatlan kiürítése és jogcím nélküli használati díj megfizetés iránti peres eljárásban a szünetelés kezdő napja 2020.01.29. volt.
 • 2020. február 21. – A Budapest I. kerület Szentháromság utca 7. alatti, a Jogosult által üzemeltetett „Ruszwurm cukrászda” elnevezésű vendéglátó-ipari egység előtti közterületen 2020. március 1. és 2020. április 30. közötti időszakban 19 m2 alapterületű vendéglátó terasz létesítése céljából a közterület használati engedély megadása polgármesteri hatáskörben
 • 2020. április hónap: Előkészített egyezségi megállapodás megküldése a Ruszwrum Kft. részére
 • 2020. április 8. – A Budapest I. kerület Szentháromság utca 7. alatti, a Jogosult által üzemeltetett „Ruszwurm cukrászda” elnevezésű vendéglátó-ipari egység előtti közterületen a közterület használati engedély megszűnt (Határozat polgármesteri hatáskörben), mert a tevékenységgel a Ruszwurm Kft. felhagyott.
 • 2020. június 4. – 75/2020. (VI. 4.) polgármesteri határozat – A RUSZWURM Kft. elektronikus úton benyújtott kérelmére a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában lévő 6675 helyrajzi számú, Budapest I. kerület Szentháromság utca 7. szám alatti, a Jogosult által üzemeltetett „Ruszwurm cukrászda” elnevezésű vendéglátóipari egység előtti közterületen 2020. május 18. és 2020. november 30. közötti időszakban 9 m2 alapterületű vendéglátóipari terasz létesítése céljából a gyalogosok közlekedésére 1,5 méter szabadon hagyásával a közterület használatai engedély kiadása polgármesteri hatáskörben (Covid időszak).
 • 2020. augusztus 6. – Részletfizetés engedélyezése a Budapest, I. kerület Szentháromság utca 7. szám alatti a Ruszwurm Kft. által üzemeltetett „Ruszwurm cukrászda” elnevezésű vendéglátóipari egység előtti 19 m2 alapterületű vendéglátó terasz létesítése céljából a 2020. május 18. és 2020. november 30. közötti időszakra a 75/2020. (VI. 4.) számú határozattal engedélyezett közterület használatért fizetendő 950 000 Ft + 27% ÁFA összegre (Végzés, polgármesteri hatáskörben, Covid időszak.)
 • 2020. szeptember 3. – A peres eljárás folytatása iránti kérelme az Önkormányzatnak (benyújtotta dr. Jancsár György).
 • Pince ügye (ez egy külön eljárás volt a BKKB előtt)
  • 2020. december 10. – I. fokú bírósági ítélet a BKKB előtt 7.G.22.538/2020 számon folyamatban lévő perben, amelynek tárgya a Szentháromság utca 7. sz. alatti pince helyiség
  • 2021. január 11. – a Ruszwurm Kft fellebbezést terjeszt elő az I. fokú ítélettel szemben (pince)
  • 2021. május 11. – a Fővárosi Törvényszék helybenhagyja az I. fokú ítéletet (pince)
  • 2022. május 11. – a Kúria elutasítja a Ruszwurm Kft felülvizsgálati kérelmét (pince)
 • 2021. február 25. – Kereset-pontosítás, használati díj kiszámítása az Önkormányzat részéről a Szentháromság utca 7. és a Dísz tér 16. szám alatti üzlet ingatlan helysiégeinek kiürítése és a jogcím nélküli használati díj megfizetése iránti eljárásban. (üzletek)
 • 2021. július 6.- I. fokú bírósági ítélet Budaörsi Járásbíróság előtt 8.G.40.103/2020 és 8.G.40.104/2020 szám alatt folyamatban lévő perekben, amelyek tárgya a Dísz tér 16. és Szentháromság utca 7. szám alatti üzlethelyiségek; a helyiségek 15 napon belüli kiürítésére és a használati díjak megfizetésére. (Üzletek)
 • 2021. szeptember 3. – Ruszwurm Kft. fellebbezése az I. fokú ítéletek ellen a Budapest Környéki Törvényszéknél. (Üzletek)
 • 2021. december 10. – Fellebbezési ellenkérelem az elsőfokú ítéletek ellen. (Üzletek)
 • 2022. április 26.- a Budapest Környéki Törvényszék II. ítéletei, amiben helybenhagyja az I. fokú ítéleteket (külön ügyek voltak, külön ügyszám alatt, de ezek az Üzletek helyiségeire vonatkoztak).
 • 2022. szeptember 14. – Kúria, mint felülvizsgálati bíróság döntése, amiben a Ruszwurm Kft. felülvizsgálati kérelmét a Kúria elutasította.
 • 2022. május 11. – 2022. szeptember 14. – Kúria, mint felülvizsgálati bíróság döntései a peres ügyekben (mindhárom helyiség)
 • 2022. június 20. – Közterület-használati engedély kiadása Varga Dániel VKB elnök által 2022. október 1. – és november 30. között.
 • 2022. november 24. – A Képviselő-testület döntött arról, hogy mindhárom helyiség esetében a helyiség kiürítése és a használati díj beszedése iránt végrehajtást indít (15 db igen szavazat volt – 510/2022 (XI.24.) önkormányzati határozattal). A döntés meghozatalához a képviselő-testület tagjai a teljes peres eljárásról és a kialakult helyzetről átfogó és részletes ismertetést kaptak az előterjesztésben.
 • 2022. december 05. – Helyiségek kiürítése iránti végrehajtási eljárások keltezése és megindítása dr. Jancsár György ügyvéd úr tájékoztatása alapján.
 • 2023. február 16. – Használati díjak behajtása iránti végrehajtási eljárások keltezése és megindítása dr. Jancsár György ügyvéd úr tájékoztatása alapján.
 • 2023. március 27. – 98/2023. (III.27.) VIKB határozat közterülethasználati kérelem elutasítása
 • 2023. április 20. – RUSZWURM Kft. első körös egyezségi ajánlata
 • 2023. április 24 – Fellebbezés a 98/2023. (III.27.) VIKB határozat ellen (közterülethasználati kérelem elutasítása)
 • 2023. április 24. – A BFKH-hoz kizárás iránti kérelem kereskedelmi hatósági eljárás megindítására az I. kerületi Jegyzőtől (mindegyik üzlet tekintetében)
 • 2023. április 26. – BFKH kereskedelmi hatósági ügyben kizárásról döntések dátuma, II. kerületi jegyző került kijelölésre
 • 2023. április 27. – A Képviselő-testület a 253/2023. (IV.27.) határozatával a Ruszwurm Kft. 1. egyezségi ajánlatát elutasította.
 • 2023. április 27. – A Képviselő-testület a 255/2023. (IV.27.) határozatával a Ruszwurm Kft. fellebbezését elutasította és az I. fokú hatóság (a VIKB) döntését helybenhagyta a közterülethasználati engedély tárgyában.
 • 2023. június – Ruszwurm Kft. végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmének bírósági elutasítása.
 • 2023. június 22. – A Képviselő-testület az 511/2023. (VI.22.) határozatával a Ruszwurm Kft. 2. egyezségi ajánlatát elutasította.
 • 2023. szeptember 13. – A Ruszwurm Kft. közterülethasználati engedély elutasítása jogerőre emelkedik – A Fővárosi Törvényszék ítélete arról, hogy a közterülethasználati engedély elutasítása tárgyában a Ruszwurm Kft. által benyújtott kereseti kérelmet elutasította. A másodfokú eljárás döntése jogerős, így nem jogosult közterület-használati engedélyre a Ruszwurm Kft.
 • 2023. szeptember 18. – A Közterület-felügyelet megkezdi a bírságolást – a szeptember 12-i ítélet alapján a Jogosulatlan közterület-használat miatti bírságolások megkezdése a Közterület-felügyeleti Iroda által.
 • 2023. szeptember 18. – A Budai Központi Kerületi Bíróság végzést hoz a végrehajtásról és felszólítja az Önkormányzatot, hogy nyilatkozzon, milyen módon akarja a végrehajtást
 • 2023. október 9. – Szamos Miklós rágalmai megjelennek az Index-en – az Index október 5-én kereste meg az Önkormányzat sajtóosztályát a témával kapcsolatban, ezért feltehető, hogy Szamos Miklós a megelőző napokban vette fel a kapcsolatot az Index-szel
 • 2023. október 10. – Az Önkormányzat kérte a Budai Központi Kerületi Bíróságtól a Vht. 174. § d) pontja szerinti meghatározott végrehajtási cselekményt, vagyis, hogy rendőrség közreműködésével kerüljön kényszerítésre az Adós a helyiség kiürítésére.
 • 2023. október 16. – A II. kerületi Jegyző törli a Ruszwurm Cukrászdát a kereskedelmi nyilvántartásból – II. kerületi Jegyző hatósági döntése Szentháromság tér 7. (Ruszwurm Cukrászda): „kereskedelmi tevékenységet megtiltom, az üzletet a nyilvántartásból törlöm és az üzletet bezáratom.”
 • 2023. október 19. – A Ruszwurm Kft. önkéntes teljesítésének kezdete – 3.000.000,- Ft befizetése a GAMESZ-hoz (azóta összesen 9.000.000,- Ft-ot fizetett meg a GAMESZ-nak.)
 • 2023. október 24. – A Budai Központi Kerületi Bíróság elrendelte – az Önkormányzat meghatározott végrehajtási cselekmény iránti kérelme alapján – azt, hogy rendőrség közreműködésével kényszerítésre kötelezésre kerüljön a Ruszwurm Kft. a helyiségek elhagyására.
 • 2023. október 26. – A végrehajtó kitűzi a kiürítés időpontját – Dr Jeney Orsolya végrehajtó jegyzőkönyve a 2023. december 4-i birtokbaadásról és zárcseréről.
 • 2023. november 13. – A II. kerületi Jegyző törli a Korona Cukrászdát a kereskedelmi nyilvántartásból – II. kerületi Jegyző hatósági döntése Dísz tér 16. (Korona Cukrászda): „kereskedelmi tevékenységet megtiltom, az üzletet a nyilvántartásból törlöm és az üzletet bezáratom.”
 • 2023. november 28. – A Ruszwurm Ideiglenes Vizsgálóbizottság első ülése.
 • 2023. november 30. – Dr. Jeney Orsolya végrehajtó tájékoztatása a végrehajtó személyének változásáról a helyiségek kiürítése tárgyában. Új végrehajtó dr. Schmidt Zoltán végrehajtó, emiatt elmaradtak a 2023. december 4-i kiürítések/ birtokba adások.
 • 2023. december 4. – Helyiségek kiürítése iránti meghatározott végrehajtási cselekményekre előjegyzett időpontja (nem valósult meg.)
 • 2023. december 5. – Építésügyi és Közlekedési Minisztérium Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály tájékoztatása a 2023. november 28-i szemléről a Szentháromság téri üzletben.
 • 2023. decembr 7. – Ruszwurm Vizsgálóbizottság tagjai módosításáról testületi döntés született (Gulyás Gergely Kristóf, Varga Dániel és Zsitnyák János Bálint lettek a tagok)
 • 2024. január hónap – A Budaörsi Járásbíróságtól érkezett iratok átvétele az Önkormányzat által
  • a Ruszwurm Kft. perújítási kérelme,
  • ezt a Budaörsi Járásbíróság alaki okból első fokon elutasította (erről az Önkormányzatot nem értesítette a Bíróság) mert határidőn túl terjesztették elő,
  • az elutasítást a Ruszwurm Kft, megfellebbezte
  • ezáltal a Bíróság felhívta az Önkormányzatot, hogy a másodfokra terjesztés előtt nyilatkozzon az Önkormányzat.
 • 2024. január 10. – A Ruszwurm Ideiglenes Vizsgálóbizottság ülése, melyen bekérésre kerültek a vizsgálathoz szükséges iratok.
 • 2024. január 22. – A Ruszwurm Ideiglenes Vizsgálóbizottság ülése, melyen meghallgatásra került az Önkormányzat Jogi képviselője és a Ruszwurm Kft. ügyvezetője.
 • 2024. január 24. – A Ruszwurm Kft. alperes által kezdeményezett, és a Budaörsi Járásbíróság előtt 5.G.40.099/2023 számon, perújítás iránt folyamatban lévő eljárásban perújítás megengedése elleni kérelem benyújtása az Önkormányzat részéről.
 • 2024. január 31. – A Ruszwurm Ideiglenes Vizsgálóbizottság a saját jelentését elfogadta.
 • 2024. február 21. – A Ruszwurm Ideiglenes Vizsgálóbizottság előterjesztése a 2024. február 29-i testületi ülésre benne a Jelentése és azon döntési javaslat, hogy a „Budapest, I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a RUSZWURM Vizsgálóbizottság jelentését elfogadja, továbbá felhatalmazza Gulyás Gergely Kristóf bizottsági elnököt, képviselőt, hogy a vizsgálóbizottság jelentését a nyomozó hatóságnak, valamint a törvényességi-felügyeletet ellátó szervnek küldje meg azzal, hogy amennyiben a hatóságok jogszabálysértést észlelnek, akkor a hatáskörükben eljárva tegyék meg a szükséges intézkedéseket.”