2022. július 5. 16:01

Tájékoztató az Ukrajnából Magyarországra érkező magánszemélyek idegenforgalmi adó alóli mentesüléséről

A 87/2022 (III.7) Korm. rendelet 1. §-a szerint 2022. február 24-től nem kell alkalmazni a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 30. §-át az Ukrajna területéről 2022. február 24. napján, vagy azt követően érkezett olyan magánszemély esetén, aki a Magyarországra érkezését megelőzően jogszerűen tartózkodott Ukrajna területén.  Ezen magánszemélyek a feni jogszabályhely értelmében nem alanyai az idegenforgalmi adónak, más szóval a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. idegenforgalmi adóra vonatkozó rendelkezéseinek a személyi
hatálya nem terjed ki rájuk. Mindez azt jelenti, hogy amennyiben ezen, magánszemélyek megszállnak valahol  Magyarországon, tőlük az idegenforgalmi adót nem kell, nem lehet beszedni. Ezen túlmenően nem kell ezen megszálló magánszemély vendégeket a beszedésre kötelezett szállásadónak az önkormányzati adóhatósághoz benyújtandó adóbevallásban adómentességet élvező vendégként sem feltüntetni, figyelemmel arra, hogy ez a személyi kör nem az idegenforgalmi adómentessége, hanem az adó hatálya alól történő kiemelés okán nem fizet idegenforgalmi adót. Az adókötelezettség alóli kiemelés azt is jelenti, hogy esetükben nem kell a számlán az idegenforgalmi adót vagy mentességet jelölni,
szerepeltetni.

A fenti rendelkezés hatálya alá tartozás tényének bizonyítására minden olyan igazolás elfogadható a megszálló vendégtől, amely hitelt érdemlően igazolja, hogy 2022. február 24- án vagy azt követően lépet Magyarországra Ukrajna területéről, s a határátlépést megelőzően jogszerűen tartózkodott ott. Az első körülményt igazolhatja – többek között – a határátlépésről szóló útlevél-bejegyzés, pecsét, irat, míg a másodikat (a jogszerű ukrajnai tartózkodást) – egyebek mellett – az ukrán lakcímről kiállított irat, ukrán diákigazolvány vagy tanulói jogviszonyt igazoló irat is.

2024. június 18. 20:29

FIGYELEM! HŐSÉGRIADÓ!  A Nemzeti Népegészségügyi Központ 2024. június 19-én (szerda) 00:00 órától 2024. június 22-én (szombat) 24:00 óráig III. fokú...