2024. március 5. 15:06

Tájékoztató adóegyenlegről

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Adóiroda által 2024. február közepétől folyamatosan kiküldésre kerültek az 1000 Forint feletti túlfizetéssel, valamint tartozással rendelkező adózók részére az adóegyenleg értesítők.

Az adószámla kivonatban csak a végleges előírások és törlések kerültek feltüntetésre. A kivonat tartalmazza az esedékessé váló befizetéseken kívül az előző évekről áthozott túlfizetéseket és hátralékokat, valamint a 2024.02.07. napjáig beérkezett befizetéseket. A jelzett dátum után történt befizetés, a kiküldött adószámla kivonat egyenlegében még nem szerepel. Amennyiben a 2024. I. félévi építmény- és telekadó már befizetésre került jelen kivonaton túlfizetésként szerepel. (negatív előjel)

Az előzetesen elektronikus kapcsolattartást engedélyező magánszemélyek, valamint a jogszabály által kötelezően előírt szabályok alapján az egyéni vállalkozók az ügyfélkapu értesítési tárhelyükre, a cégkapuval rendelkező adózók a cégkapu értesítési felületükön illetve a meghatalmazott útján kapták meg az egyenlegértesítőket.

Helyi adó ügyekben az ügyfélkapu regisztrációval rendelkező természetes személyek (a gazdálkodó szervezetek képviselői/meghatalmazottjai a cégkapu belépést követően az E-Önkormányzat Portálon keresztül (https://ohp-20.asp.lgov.hu) a nap 24 órájában lekérdezhetik saját és képviselt szervezetük folyószámla egyenlegét.

A befizetések belföldi fizetési számláról történő átutalással is teljesíthetők Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat bevételi számláira.

Átutalás esetén az utalás közleményébe kérjük feltüntetni az adóazonosító jelet vagy adószámot.

Az adó befizetés határideje: 2024.03.18.

Fizetési nehézség esetén a jogszabályokban rögzített módon lehetőség nyílik az adó részletekben történő megfizetésére, melyről további tájékoztatás: https://budavar.hu/adozasi-ugyek/#meltanyossag oldalon található.

Automatikus részletfizetés és méltányossági eljárás ügyben általános tájékoztatás kérhető: 061-458-3059, 061-458-3062, 061458-3084, 061-458-3094 telefonszámokon. Online időpontfoglalás: https://idopont.budavar.hu/ oldalon lehetséges.

2024. július 9. 14:50

2024. július 1-től – augusztus 31-ig minden héten pénteken home office (otthoni munkavégzés) kerül bevezetésre a Polgármesteri Hivatalban. Ezeken a...