2022. január 6. 16:11

Tájékoztató a parkolási engedélyek kiadásáról

  1. január 31. napján lejár a 2021. évre kiadott engedélyek érvényessége.

Az előző évhez hasonlóan, a Budavári Önkormányzat azoknak a természetes személyeknek, akik a 2021. évben rendelkeztek érvényes parkolási engedéllyel a 2022. évre vonatkozóan is automatikusan meghosszabbítja parkolási engedélyük érvényességét (2023.01.31. napjáig), tehát nekik teendőjük nincs.

Az alábbi esetekben a lakossági várakozási hozzájárulások kiváltása mindenképpen ügyintézést igényel:
– a munkáltatótól kizárólagos használatba kapott gépjármű esetén,
– gazdálkodói hozzájárulások,
– egészségügyi hozzájárulások,
– második gépjárműre vonatkozó, valamint
– a méltányossági kérelmek alapján kiadott engedélyek.

A személyes ügyintézéshez minden (A)-E)) esetben szükséges:
– a személyi azonosító okirataikat (személyi igazolvány és lakcímkártya),
– a gépjármű forgalmi engedélyét,
– a 2.000 forintos költségtérítési díjat/gépjármű.

A) A munkáltatótól kizárólagos használatba kapott gépjárműre vonatkozó parkolási engedélyek esetében a fentiek mellett kérjük, hogy az ügyintézéshez hozzák magukkal:
– a munkáltatói cégkivonatot,
– a „munkáltató” képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát,
– a gépjárműre vonatkozó kizárólagos használati engedélyt,
– bérelt, lízingelt gépjármű esetén a lízingelést, bérletet igazoló dokumentum. 

B) Gazdálkodói hozzájárulások
– cégkivonat,
– aláírási címpéldány.

C) Egészségügyi hozzájárulások
– saját gépjármű esetén az I. pontban felsoroltak,
– munkáltató által kizárólagos használatba kapott gépjármű esetén az A. pontban felsoroltak

D) Második autóra vonatkozó szabályok:

Az előző évhez hasonlóan lakásonként a második autóra vonatkozó hozzájárulás kiváltása várakozási díj megfizetéséhez kötött.

A várakozási övezetekben a várakozási díj kiszámításának alapja a BKV Zrt. egy utazásra érvényes vonaljegy árának megfelelő összeg, melynek mértéke előreláthatóan 2022. január 1-től változatlanul 350,- Ft marad. A különböző díjtételű területeken, a különböző járműfajták után óránként fizetendő várakozási díj összegét a BKV jegy ára, valamint a területekre a fővárosi rendeletben (30/2010 VI.4.) megállapított számegységek szorzata adja.

A második autó költsége az 1. díjtételű területen: 131.250,- Ft; a 2. díjtételű területen:109.375,- Ft; a 3. díjtételű területen: 87.500,- Ft.

  1. E) A méltányossági kérelmek alapján kiadott engedélyek érvényessége 2022. január 31. napján lejár és nem kerül automatikusan meghosszabbításra, azokat ismételten kérelmezni kell. 

Online ügyintézésre abban az esetben van lehetőség,
1. kerületi állandó lakos és új gépjárművet vásárol, vagy
2. munkáltatótól kizárólagos használatban kapott, az adott lakcímen első számú gépjármű. 

Online ügyintézésre a https://ugyfelablak.budavar.hu/login felületen van lehetőség.

A parkolási engedélyekkel kapcsolatosan további részletes információért kérjük, hogy forduljanak ügyfélszolgálati irodánk munkatársaihoz az alábbi elérhetőségeken:

Kapisztrán téri Ügyfélszolgálati Iroda telefonszámai: 458-3025, 458-3030

Attila úti Ügyfélszolgálati Iroda telefonszáma: 225-7276

E-mail: ugyfelszolgalat@budavar.hu