2023. január 1. 20:16

Tájékoztató a parkolási engedélyek kiadásáról

2023. január 31. napján lejár a 2022. évre kiadott engedélyek érvényessége.
Az előző évhez hasonlóan, a Budavári Önkormányzat azoknak a természetes személyeknek, akik a 2022. évben rendelkeztek érvényes parkolási engedéllyel a 2023. évre vonatkozóan is automatikusan meghosszabbítja parkolási engedélyük érvényességét (2024.01.31. napjáig), tehát nekik teendőjük nincs.

Az alábbi esetekben a lakossági várakozási hozzájárulások kiváltása mindenképpen ügyintézést igényel:

 • a munkáltatótól kizárólagos használatba kapott gépjármű esetén,
 • gazdálkodói hozzájárulások,
 • egészségügyi hozzájárulások,
 • második gépjárműre vonatkozó, valamint
 • a méltányossági kérelmek alapján kiadott engedélyek.

A személyes ügyintézéshez minden (A)-E)) esetben szükséges:

 • a személyi azonosító okirat (személyi igazolvány és lakcímkártya),
 • a gépjármű forgalmi engedélye,
 • a 2.000 forintos költségtérítési díj/gépjármű megfizetése.

A) A munkáltatótól kizárólagos használatba kapott gépjárműre vonatkozó parkolási engedélyek esetében a fentiek mellett kérjük, hogy az ügyintézéshez hozzák magukkal:

 • a „munkáltató” képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát,
 • a gépjárműre vonatkozó kizárólagos használati engedélyt,
 • bérelt, lízingelt gépjármű esetén a lízingelést, bérletet igazoló dokumentumot.

B) Gazdálkodói hozzájárulások esetében a fentieken túl hozzák magukkal:

 • a gazdálkodószervezet aláírási címpéldányát.

C) Egészségügyi hozzájárulások esetében a fentieken túl hozzák magukkal

 • saját gépjármű esetén az I. pontban felsoroltak,
 • munkáltató által kizárólagos használatba kapott gépjármű esetén az A. pontban felsoroltak

D) Második autóra vonatkozó szabályok:

Az előző évhez hasonlóan lakásonként a második autóra vonatkozó hozzájárulás kiváltása várakozási díj megfizetéséhez kötött.
A lakossági várakozási és behajtási várakozási hozzájárulás éves várakozási díja az adott területen fizetendő egyórai várakozási díj (450.-Ft, 600.-Ft, illetve a védett övezet területén 720.-Ft) kétszázötvenszerese.
A várakozási övezetekben a várakozási díj kiszámításának alapja a fővárosi rendeletben (30/2010 VI.4.) megállapított egyórai várakozási díj kétszázötvenszerese.

Második gépjármű esetében a következő kedvezmények állapíthatók meg:

 • legfeljebb 30%, ha a kérelmezett gépjármű az EURO 3 környezetvédelmi kategóriának megfelel,
 • legfeljebb 50%, ha a kérelmezett gépjármű az EURO 4 környezetvédelmi kategóriának megfelel,
 • legfeljebb 70%, ha a kérelmezett gépjármű hibrid üzemű, vagy az EURO 5 környezetvédelmi kategóriának megfelel,
 • legfeljebb 100%, ha a kérelmezett gépjármű teljesen gáz vagy elektromos üzemű.

E) A méltányossági kérelmek alapján kiadott engedélyek érvényessége 2023. január 31. napján lejár és nem kerül automatikusan meghosszabbításra, azokat ismételten kérelmezni kell.

Online ügyintézésre abban az esetben van lehetőség, ha

 • I. kerületi állandó lakos és új gépjárművet vásárol, vagy
 • munkáltatótól kizárólagos használatban kapott, az adott lakcímen első számú gépjárműről van szó.
  Online ügyintézésre a https://ugyfelablak.budavar.hu/login felületen van lehetőség.

A parkolási engedélyekkel kapcsolatosan további részletes információért kérjük, hogy forduljanak ügyfélszolgálati irodánk munkatársaihoz az alábbi elérhetőségeken:

Home office ideje (2023. január 6-ig) alatt a következő telefonszámokon:
Kapisztrán téri Ügyfélszolgálati Iroda telefonszámai: 458-3025, 458-3030
Attila úti Ügyfélszolgálati Iroda telefonszáma: 225-7276
E-mail: ugyfelszolgalat@budavar.hu