2024. március 28. 15:42

Tájékoztatás oltási támogatásról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete módosította a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletét, amely érintette az oltási támogatást. A képviselő-testület az eddigi oltóanyag biztosítása helyett a továbbiakban pénzbeli támogatásként nyújtja, biztosítja az oltási támogatást. Az új rendelkezések alapján nem kell a házi gyermekorvosoknak a védőoltással érintett gyermek esetében a védőoltás beadására vonatkozó javaslatot kiállítani, hanem a kérelmezőnek először meg kell vásárolnia az oltóanyagot és utána kitölti, benyújtja  az új oltási támogatás megállapítása iránti kérelmet, amely mellé csatolja az oltóanyag megvásárlásáról szóló, a megvásárolt oltóanyagot és annak vételárát tartalmazó és a kérelmező (szülő, törvényes képviselő) nevére a gyógyszertár által kiállított számlát.

Oltási támogatásra jogosult az a kérelmező:

a) aki a családjában nevelt 2. életévét be nem töltött gyermeke részére megvásárolta a rotavirus okozta hasmenés elleni védőoltás beadásához az oltóanyagot,

b) aki a családjában nevelt az 1. életévét betöltött és a 18. életévét be nem töltött gyermeke részére megvásárolta a kullancs-encephalitis elleni védőoltás beadásához az oltóanyagot,

c) aki a családjában nevelt a 6 hetes kort betöltött és a 2. életévét be nem töltött gyermeke részére megvásárolta az agyhártyagyulladás elleni védőoltás beadásához az oltóanyagot,

d) aki a 18. életévét betöltötte és megvásárolta a kullancs-encephalitis elleni védőoltás beadásához az oltóanyagot,

e) aki a 65. életévét betöltötte és megvásárolta a pneumococcus elleni védőoltás beadásához az oltóanyagot,

f) aki a 65. életévét nem töltötte be, valamint krónikus betegségben szenved és megvásárolta a pneumococcus elleni védőoltás beadásához az oltóanyagot.

Oltási támogatás

a) a rotavírus okozta hasmenés elleni védőoltás esetében gyermekenként legfeljebb három darab oltóanyag,

b) az agyhártyagyulladás, valamint a gyermekek kullancs elleni védőoltása esetben gyermekenként legfeljebb három darab oltóanyag,

c) felnőttek kullancs elleni védőoltása esetében kérelmezőnkét legfeljebb három darab oltóanyag,

d) a pneumococcus védőoltás esetében kérelmezőnként egy darab oltóanyag

kérelmező (szülő, törvényes képviselő) által történő megvásárlása esetén állapítható meg.

 

Az Oltási támogatás megállapítása iránti kérelem az oltóanyag megvásárlását követő 180 napon belül nyújtható be.

Az oltási támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:

a) az oltóanyag megvásárlásáról szóló, a megvásárolt oltóanyagot és annak vételárát tartalmazó és a kérelmező (szülő, törvényes képviselő) nevére a gyógyszertár által kiállított számlát,

b) a pneumococcus védőoltás vonatkozásában 65. életévét be nem töltött személyek esetében az a) pont szerinti számlát és a háziorvos, vagy szakorvos igazolását arról, hogy a kérelmező krónikus betegségben szenved.

Az oltási támogatás oltóanyagonként a gyógyszertári számlán szereplő, megvásárolt oltóanyag vételára, de maximum oltóanyagonként 40 000 Ft.

2024. július 9. 14:50

2024. július 1-től – augusztus 31-ig minden héten pénteken home office (otthoni munkavégzés) kerül bevezetésre a Polgármesteri Hivatalban. Ezeken a...