2022. január 20. 12:56

Tájékoztatás ingyenes teraszhasználatról 2021. évi XCIX. törvény alapján

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény (továbbiakban: 2021. évi XCIX. törvény) 149. § (1) bekezdése alapján a közterület használatára 2021. december 1-től 2022. szeptember 30. napjáig a közterülethez közvetlenül csatlakozó vendéglátó üzletnek az üzemeltetője, bérlője vagy tulajdonosa (a továbbiakban együtt: használó) közterület-használati hozzájárulás megfizetése nélkül ingyenesen jogosult.

A 2021. évi XCIX. törvény 149. § (2) –(3) bekezdései alapján a használó a közterületnek a közterülethez közvetlenül csatlakozó vendéglátó üzlet előtti részét – a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza működtetése céljából – a vendéglátó üzlet közterülethez csatlakozó épülethatára szélességében használhatja. Az e törvény hatálybalépésekor hatályos közterület-használati engedéllyel vagy szerződéssel rendelkező használó a közterületet az engedély vagy szerződés szerinti mértékben használhatja.

Tehát amennyiben a létesítendő terasz a fenti feltételeknek megfelel 2022. szeptember 30. napjáig nem kell közterület használati hozzájárulást beszerezni, a közterület ingyenesen használható.

Amennyiben a kialakítandó vendéglátó terasz a 2021. évi XCIX. törvényben foglalt feltételeknek nem felel meg, vagy a kérelmezett időszak 2022. szeptember 30. utáni időpontra nyúlik, közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni. A kérelmet a használat megkezdése előtt legalább harminc nappal kell benyújtani. Az eljárás kezdeményezésére szolgáló kérelem-nyomtatványt és kötelező mellékleteinek felsorolását, a kérelem benyújtásának módjára vonatkozó tájékoztatást, továbbá a rendelet szövegét az alábbi linken érheti el: http://www.budavar.hu/kozterulet-hasznalat