2023. május 19. 13:12

Pályázat üzlethelyiségek, irodák, raktárak, műhelyek bérleti jogának elnyerésére

Az önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségekben kizárólag kereskedelmi, vendéglátó-ipari, szolgáltató, irodai, raktározási, tárolási tevékenységet lehet folytatni.

Figyelem, fontos kitétel! A bérlet időtartama 5, vagy legfeljebb 10 év lehet, amennyiben a bérlő a pályázatában és a bérleti szerződésben vállalja, hogy a helyiséget saját költségére, megtérítési és bérbeszámítási igény nélkül, teljes egészében, a bérleti szerződés megkötésétől számított 6 hónapon belül rendeltetésszerű használatra alkalmassá teszi, illetve teljes körűen felújítja.

A pályázat benyújtásának határideje: június 19. (hétfő) 18.00 óra

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázat kizárólag személyesen, ügyfélfogadási időben (Polgármesteri Hivatal, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., vagy 1012 Budapest, Attila út 65.) nyújtható be.

A kiírt pályázatot itt találja: Nyilvános pályázat a nem lakás céljára szolgáló önkormányzati helyiségek határozott idejű bérleti jogának elnyerésére