2023. május 3. 11:17

Nyaralási lehetőség Zamárdiban

Tájékoztató a Zamárdi üdülő 2023. évi igénybevételének feltételeiről

Szociálisan rászorulók 2023. évi üdültetésére vonatkozó feltételek

Szociálisan rászoruló kerületi nyugdíjas

 • aki a 65. életévét betöltötte, valamint az I. kerületben – legalább 1 éve – bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen az I. kerületben él,
 • öregségi nyugdíjban, vagy rokkantsági nyugdíjban, ellátásban részesül, és
 • az egy főre jutó havi jövedelme, vagy család esetén a családban egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének (2023. évben 28 500 Ft) 650 %-át, azaz 185 250 Ft-ot.

Jogosultság igazolásához szükséges, kötelezően csatolandó dokumentumok:

 • személyazonosító igazolvány,
 • lakcímkártya,
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. §-a és a 10. §-a szerinti jövedelemigazolás (az igénybevételt megelőző hónap jövedelméről a bankszámlakivonat, vagy postai utalvány szelvény és a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának tájékoztatását a 2023. évben folyósított ellátás típusáról és a 2023. január hónapra vonatkozóan az ellátás összegéről),
 • egészségi állapotot igazoló orvosi szakvélemény arról, hogy a személy önmaga ellátásra képes.

Az üdülő igénybevételéért fizetendő térítési díj és az idegenforgalmi adó összegét a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (1011 Budapest, Iskola u. 16.) pénztárában kell befizetni, ahol a befizetés tényéről igazolást állítanak ki.

A szociálisan rászorult személyek esetében a tényleges igénybevételt, üdülést követően a térítési díj visszafizetésre kerül, így ingyenes számukra az üdülő igénybevétele. A térítési díjat csak azon személyek esetében kell ténylegesen megfizetni, akik kérték a kedvezményes üdülést, de ténylegesen nem vették igénybe az üdülőt.

Jelentkezni lehet: személyesen a Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központban, a www.budavarszk.hu honlapon meghirdetett helyen és nyitvatartási időben.

 

A szociális rászorultság megállapításáról, az igénybevételről a Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ intézményvezetője dönt.

A jogosultság igazolásához szükséges, kötelezően csatolandó dokumentumokat az igénybevevőnek csatolnia kell, ennek elmaradása esetén, a szükséges dokumentumok hiányában szociális rászorultként nem vehető igénybe az üdülő.

Az üdülő igénybevétele az igénybevételre vonatkozó szabályokat is tartalmazó megállapodás aláírása és a megállapodásban foglaltak betartása esetén lehetséges.

Szociálisan rászoruló gyermekes család

 • az I. kerületben – legalább 1 éve – bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen az I. kerületben élő család,
 • a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 600 %-át, azaz 171 000 Ft-ot.
 • a rászorultság vizsgálatánál az Szt. 4. §-ában és a 10. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

Előnyt jelent:

 • az üdülő igénybevétele iránti kérelem benyújtásakor a családban élő gyermek(ek) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságának fennállása
 • előző évben a család nem részesült kedvezményes üdülésben

Jogosultság igazolásához szükséges, kötelezően csatolandó dokumentumok:

 • személyazonosító igazolvány,
 • lakcímkártya,
 • a családnak az igénylés benyújtását megelőző hónap jövedeleméről az igazolás,
 • TAJ kártya,
 • 16. életévét betöltött nem tanköteles korú gyermek tanulói, illetve hallgatói jogviszonyát a köznevelési intézmény által kiállított 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolással, főiskolai vagy egyetemi hallgató esetében a felsőoktatási intézmény által kiállított 30 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolással kell igazolni.

Amennyiben a szülő, törvényes képviselő megfelelően igazoltan (pl.: egészségügyi okból, munkavégzés következtében stb.) akadályozott az üdülő igénybevételében, a szülő helyett a nagyszülő veheti igénybe a gyermekekkel együtt a kedvezményes üdülést.

Előnyben kell részesíteni azokat, akik a korábbi években nem vették igénybe a kedvezményes üdültetést.

Az üdülő igénybevételéért fizetendő térítési díj és az idegenforgalmi adó összegét a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (1011 Budapest, Iskola u. 16.) pénztárában kell befizetni, ahol a befizetés tényéről igazolást állítanak ki. A 6. életévüket be nem tötltött szociálisan rászorult gyermekek esetében nem kell előre megfizetni a térítési díj összegét.

A szociálisan rászorult személyek esetében a tényleges igénybevételt, üdülést követően a térítési díj visszafizetésre kerül, így ingyenes számukra az üdülő igénybevétele. A térítési díjat csak azon személyek esetében kell ténylegesen megfizetni, akik kérték a kedvezményes üdülést, de ténylegesen nem vették igénybe az üdülőt.

Jelentkezni lehet: személyesen a Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központban, a www.budavarszk.hu honlapon meghirdetett helyen és nyitvatartási időben.

 

A szociális rászorultság megállapításáról, az igénybevételről a Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ intézményvezetője dönt.

A jogosultság igazolásához szükséges, kötelezően csatolandó dokumentumokat az igénybevevőnek csatolnia kell, ennek elmaradása esetén, a szükséges dokumentumok hiányában szociális rászorultként nem vehető igénybe az üdülő.

Az üdülő igénybevétele az igénybevételre vonatkozó szabályokat is tartalmazó megállapodás aláírása és a megállapodásban foglaltak betartása esetén lehetséges.

Szociálisan rászoruló nagycsaládosok

 • az I. kerületben lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen az I. kerületben élő szülők, törvényes képviselők amennyiben a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerint legalább három gyermek után, vagy figyelembevételével részesülnek családi pótlékban, és a gyermekekkel életvitelszerűen együtt élnek,
 • a kedvezményes üdülés igénybevételénél a 25. életévének betöltéségig vehető figyelembe a gyermek, amennyiben igazoltan nappali munkarend szerinti tanulmányokat folytat.
 • a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének a 600 %-át, azaz 171 000 Ft-ot.
 • a rászorultság vizsgálatánál az Szt. 4. §-ában és a 10. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

Az igénybevételhez szükséges dokumentumok, iratok:

 • a „jelentkezési nyomtatvány” benyújtása
 • személyazonosító igazolvány,
 • lakcímkártya,
 • TAJ kártya,
 • a családnak az igénylés benyújtását megelőző hónap jövedeleméről az igazolás,
 • 16. életévét betöltött nem tanköteles korú gyermek tanulói, illetve hallgatói jogviszonyát a köznevelési intézmény által kiállított 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolással, főiskolai vagy egyetemi hallgató esetében a felsőoktatási intézmény által kiállított 30 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolással kell igazolni,
 • családi pótlék összegéről igazolás (postai utalvány szelvény, vagy bankszámlakivonat), vagy a Magyar Államkincstár által kiállított hatósági bizonyítvány.

Az üdülő igénybevételéért fizetendő térítési díj és az idegenforgalmi adó összegét a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (1011 Budapest, Iskola u. 16.) pénztárában kell befizetni, ahol a befizetés tényéről igazolást állítanak ki. A 6. életévüket be nem tötltött szociálisan rászorult gyermekek esetében nem kell előre megfizetni a térítési díj összegét.

A szociálisan rászorult személyek esetében a tényleges igénybevételt, üdülést követően a térítési díj visszafizetésre kerül, így ingyenes számukra az üdülő igénybevétele. A térítési díjat csak azon személyek esetében kell ténylegesen megfizetni, akik kérték a kedvezményes üdülést, de ténylegesen nem vették igénybe az üdülőt.

Jelentkezni lehet: személyesen a Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központban, a www.budavarszk.hu honlapon meghirdetett helyen és nyitvatartási időben.

 

A szociális rászorultság megállapításáról, az igénybevételről a Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ intézményvezetője dönt.

A jogosultság igazolásához szükséges, kötelezően csatolandó dokumentumokat az igénybevevőnek csatolnia kell, ennek elmaradása esetén, a szükséges dokumentumok hiányában szociális rászorultként nem vehető igénybe az üdülő.

Az üdülés biztosításakor figyelembe kell venni a korábbi évek beutalásait. Előnyben kell részesíteni azokat, akik a korábbi években nem vették igénybe a kedvezményes üdültetést.

Az üdülő igénybevétele az igénybevételre vonatkozó szabályokat is tartalmazó megállapodás aláírása és a megállapodásban foglaltak betartása esetén lehetséges.

Nem szociálisan rászorulók 2023. évi üdültetésére vonatkozó feltételek

Nagycsaládosok

 • az I. kerületben lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen az I. kerületben élő szülők, törvényes képviselők amennyiben a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerint legalább három gyermek után, vagy figyelembevételével részesülnek családi pótlékban, és a gyermekekkel életvitelszerűen együtt élnek,
 • a kedvezményes üdülés igénybevételénél a 25. életévének betöltéségig vehető figyelembe a gyermek, amennyiben igazoltan nappali munkarend szerinti tanulmányokat folytat,
 • a családban az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a szociális vetítési alap összegének a 600 %-át, azaz 171 000 Ft-ot,
 • a jövedelem vizsgálatánál az Szt. 4. §-ában és a 10. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

Az igénybevételhez szükséges dokumentumok, iratok:

 • a „jelentkezési nyomtatvány” benyújtása
 • személyazonosító igazolvány,
 • lakcímkártya,
 • TAJ kártya,
 • a családnak az igénylés benyújtását megelőző hónap jövedeleméről az igazolás,
 • 16. életévét betöltött nem tanköteles korú gyermek tanulói, illetve hallgatói jogviszonyát a köznevelési intézmény által kiállított 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolással, főiskolai vagy egyetemi hallgató esetében a felsőoktatási intézmény által kiállított 30 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolással kell igazolni,
 • családi pótlék összegéről igazolás (postai utalvány szelvény, vagy bankszámlakivonat), vagy a Magyar Államkincstár által kiállított hatósági bizonyítvány.

Az üdülő igénybevételéért fizetendő térítési díj és az idegenforgalmi adó összegét a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (1011 Budapest, Iskola u. 16.) pénztárában kell befizetni, ahol a befizetés tényéről igazolást állítanak ki.

Jelentkezni lehet: személyesen a Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központban, a www.budavarszk.hu honlapon meghirdetett helyen és nyitvatartási időben.

 

Az igénybevételről a Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ intézményvezetője dönt.

Az igénybevételhez szükséges, kötelezően csatolandó dokumentumokat az igénybevevőnek csatolnia kell, ennek elmaradása esetén, a szükséges dokumentumok hiányában nem rászoruló nagycsaládosként nem vehető igénybe az üdülő.

Az üdülés biztosításakor figyelembe kell venni a korábbi évek beutalásait. Előnyben kell részesíteni azokat, akik a korábbi években nem vették igénybe a kedvezményes üdültetést.

Az üdülő igénybevétele az igénybevételre vonatkozó szabályokat is tartalmazó megállapodás aláírása és a megállapodásban foglaltak betartása esetén lehetséges.

Kerületi oktatási, köznevelési intézmények tanulói

A kerületi oktatási, köznevelési intézmények tanulói csoportosan vehetik igénybe a Zamárdi üdülőt a megállapított térítési díj megfizetése mellett.

Az üdülő igénybevételéért fizetendő térítési díj és az idegenforgalmi adó összegét a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (1011 Budapest, Iskola u. 16.) pénztárában kell befizetni, ahol a befizetés tényéről igazolást állítanak ki.

A diákcsoportokat kísérő pedagógusok részére az igénybevétel ingyenes, térítési díjat a kísérő pedagógusoknak nem kell megfizetni.

Kísérő pedagógus részére vendégéjszakánként a Zamárdi Város Önkormányzata által megállapított idegenforgalmi adót szükséges megfizetni.

Az üdülő igénybevétele az igénybevételre vonatkozó szabályokat is tartalmazó megállapodás aláírása és a megállapodásban foglaltak betartása esetén lehetséges.

Jelentkezni lehet: Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Szociális és Intézménytámogatási Irodán.

Az Önkormányzatnál és az önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozó köztisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók és családtagjaik

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat és a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló foglalkoztatottjai, illetve az Önkormányzat által fenntartott intézmények közalkalmazottjai és munkavállalói az üdülési igényeiket a Budapest Főváros I. kerületi Budavári Polgármesteri Hivatal Szociális és Intézménytámogatási Irodájához nyújthatják be.

Az egyéni igények elbírálásról a Polgármesterből, a Jegyzőből, valamint a Szociális és Intézménytámogatási iroda 1 fő munkatársából álló bizottság dönt. Túljelentkezés esetén azokat kell előnyben részesíteni, akik az előző évben nem, vagy még egyszer sem vették igénybe a kedvezményes üdülési lehetőséget.

Az üdülő igénybevételéért fizetendő térítési díj és az idegenforgalmi adó összegét Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (1011 Budapest, Iskola u. 16.) pénztárában kell befizetni, ahol a befizetés tényéről igazolást állítanak ki.

Jelentkezni lehet: Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Szociális és Intézménytámogatási Irodán.

 

Az üdülő igénybevétele az igénybevételre vonatkozó szabályokat is tartalmazó megállapodás aláírása és a megállapodásban foglaltak betartása esetén lehetséges.

Piaci alapú üdültetés

Amennyiben a Zamárdi üdülőben az I. kerületi kérelmeken felül üres férőhely marad egy-egy turnusbeosztásnál, úgy az egyéb lakóhellyel rendelkezők esetében az igénybevétel piaci alapú térítési díj és az idegenforgalmi adó összegének megfizetése mellett történik.

Az üdülő igénybevételéért fizetendő térítési díj és az idegenforgalmi adó összegét Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (1011 Budapest, Iskola u. 16.) pénztárában kell befizetni, ahol a befizetés tényéről igazolást állítanak ki.

Az üdülő igénybevétele az igénybevételre vonatkozó szabályokat is tartalmazó megállapodás aláírása és a megállapodásban foglaltak betartása esetén lehetséges.

Jelentkezni lehet: Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Szociális és Intézménytámogatási Irodán.

 

Egyéb üdültetéssel kapcsolatos információk:

Az étkezést és utazást egyénileg kell megoldani a jelentkezőknek.
A beutalási döntések ellen jogorvoslati lehetőség nincs.

Zamárdi üdülő igénybevételéért fizetendő térítési díja

Célcsoport Térítési díj vendégéjszakánként (fő/éj) Idegenforgalmi Adó (IFA)
vendégéjszakánként (fő/éj)
szociálisan rászoruló 18. év alatti gyermek 1 000 Ft
szociálisan rászoruló felnőtt 2 000 Ft 18. év feletti személy részére
500 Ft
nem szociálisan rászoruló 18. év alatti gyermek 2 500 Ft
nem szociálisan rászoruló felnőtt 5 000 Ft 18. év feletti személy részére
500 Ft
piaci alapon igénybevevő 18. év alatti gyermek 3 500 Ft
piaci alapon igénybevevő felnőtt 8 000 Ft 18. év feletti személy részére
500 Ft
kerületi oktatási, köznevelési intézmények tanulói 2 750 Ft 18. év feletti személy részére
500 Ft
tanulókat kísérő pedagógus 500 Ft
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ közösségi pszichiátriai ellátottjai 500 Ft
önkormányzatnál és az önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozó köztisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók és családtagjaik 18. év alatti gyermek esetében: 2 750 Ft

felnőtt esetében: 5 500 Ft

-18. év feletti személy részére
500 Ft

A 3. életévét be nem töltött gyermek esetében az üdülő igénybevétele ingyenes, térítésmentes. A szociálisan rászorult személyek esetében a tényleges igénybevételt, üdülést követően a térítési díj visszafizetésre kerül, így ingyenes számukra az üdülő igénybevétele. A térítési díjat csak azon személyek esetében kell ténylegesen megfizetni, akik kérték a kedvezményes üdülést, de ténylegesen nem vették igénybe az üdülőt. A 6. életévüket be nem tötltött szociálisan rászorult gyermekek esetében nem kell előre megfizetni a térítési díj összegét.

 

(Kép: Google Maps)