2022. február 10. 09:51

Már kiküldtük az egyenlegközlőket, ez egyben fizetési kötelezettséget is jelent

A Budavári Önkormányzat szolgáltatói jellegét erősítve, és segítve az önkéntes adófizetést, az önkormányzati adóhatóságunk az elektronikus tárhelyekre és az Önök postai címeire megküldte az Adószámla Fizetési Értesítőket. Azon adózó kapott fizetési értesítést, akinek 1 000 Ft-ot meghaladó helyi adófizetési kötelezettsége van, illetve lesz 2022. március 15-ig a Budavári Önkormányzati Adóhatósága felé. Ez lehet akár esedékes adótartozás, vagy 2022. március 15-ig fizetendő adókövetelés is. (A nemzeti ünnepre tekintettel a pótlékmentes befizetés határideje 2022. március 16-a.) Gazdálkodók, egyéni vállalkozók és azon magánszemélyek, akik elektronikus ügyintézést kértek kérjük, kísérjék figyelemmel elektronikus tárhelyeiket!

A https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap címen elérhető E-önkormányzati portál /portál/ Belépés ITT gombjára kattintva minden adózó számára elérhető és a nap 24 órájában, a hét minden napján megvalósítható a helyi adófizetési kötelezettségek on-line lekérdezése és online bankkártyás fizetése is. A portálra az ügyfél/adózó, vagy meghatalmazottja az önkormányzatunkhoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét elektronikus úton teljesítheti. Az adóhatóság ügyfélszolgálati irodáján /POS terminálon/ is lehet bankkártyával fizetni minden budavári lakosnak, legyen ő vállalkozás vagy magánszemély.

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással teljesíti. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással is teljesítheti. A postai csekkek QR kódot is tartalmaznak, így okos eszközökről elektronikusan bankkártyával is fizethetők.

A fizetési értesítőről, vagy más helyi adóügyekről további részletes információkat honlapunkon ITT találnak!

Kérjük, figyeljen arra is, hogy helyi adókedvezményt úgy tud igénybe venni, ha azt építményadóban az előírt űrlapon bejelenti /adatbejelentés/

A 2022. január 1-jei állapotnak megfelelően azon adóalanyok/tulajdonosok/haszonélvezőknek számára, akiknek az építményükkel kapcsolatosan bármilyen adóztatást érintő változás történt a 2021. évben, arról kérjük, tegyenek adatbejelentést az önkormányzati adóhatóság felé. Mivel az adónem ún. „kivetéses” jellegű vagyoni típusú helyi adó, így az adó alanya az adatbejelentő lap benyújtásával jelenti be, változtatja, illetve szünteti meg az adókötelezettségét, hiszen az önkormányzatnak nincs joga ahhoz, hogy az adózók adókötelezettségeinek változásait figyelemmel kísérje.

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. január 1-től az önkormányzati adóhatóság helyett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el. Így, a jelzett adószámla értesítő az önkormányzat felé fizetendő gépjárműadót csak akkor tartalmazhatja, ha Önnek elmaradt 2021. év előtti esedékességű gépjárműadó tartozása van.

Azon ügyfeleinknek, akiknek az adó megfizetése nehézséget okoz, kérjük, hogy ezt a tényt jelezzék és ne odázzák el a befizetést, hiszen arra késedelmi pótlék kerül felszámításra és az önkormányzati adóhatóság behajtási vagy végrehajtási eljárást is kezdeményezhet a hátralék rendezése érdekében.

Az Elektronikus önkormányzati portálon fizetési kedvezmény iránti kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett egyéni vállalkozók, vagy magánszemélyek a MÉLTÁNYOSSÁGI, FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS KÉRELEM /ASP ADO MK/ űrlapon terjeszthetik elő. A természetes személyek automatikus fizetési könnyítésének felső határa 2021. évtől 1 millió forintra emelkedett. A természetes személy adózó – ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyt is – kérelmére az önkormányzati adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb egymillió forint összegű adótartozásra évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez. Az automatikus fizetési kedvezmény iránti kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett egyéni vállalkozók az AUTOMATIKUS RÉSZLETFIZETÉSI KÉRELEM /ASP ADO ERK/ űrlapon terjeszthetik elő.

A fizetési kedvezmény iránti kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek a MÉLTÁNYOSSÁGI, FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS KÉRELEM /ASP ADO MK/ űrlapon terjeszthetik elő. A fizetési kötelezettség mérséklése vagy elengedése csak tényleges (lejárt esedékességű, ki nem egyenlített) tartozásra engedélyezhető. Adó (tőketartozás) csak magánszemély esetében mérsékelhető (engedhető el). Az adózóknak bármikor lehetőségük van arra, hogy a folyamatban lévő fizetési könnyítésre díjmentesen előtörlesztést teljesítsenek, az engedélyezett futamidőnél korábban kiegyenlítsék tartozásukat.

Előre is köszönjük, hogy az adókötelezettségeinek pontos teljesítésével, valamint befizetett adójával hozzájárul Budapest I. Kerületének fejlődéséhez!