2021. július 27. 14:10

Lakossági fórumot tartunk július 29-én 17:00 órától a Városháza aulájában


A Lakossági Fórumon a Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) újratervezéséről lesz szó!

___________

💡 Mi az ITS?

A TK és az ITS a kerületi településfejlesztés alapdokumentumai, melyek egy település környezeti, társadalmi és gazdasági céljainak megvalósítását szolgálják.
Ezek a dokumentumok meghatározzák a célok eléréséhez szükséges

▪️ beavatkozásokat,

▪️ programokat,

▪️ ezek eszközeit

▪️ és nyomon követését.
Az ITS készítése az önkormányzat feladata és kiemelt célja, hogy olyan konkrét programjavaslatokat, projekteket fogalmazzon meg, melyek segítségével a különböző uniós és fővárosi pályázatok forrásait hatékonyan, az I. kerület különleges adottságait figyelembe véve tudjuk felhasználni.
💡 Miről lesz pontosan szó ezen a Lakossági Fórumon?

▪️ a készülő tervek tartalmi és formai követelményeiről,

▪️ a készítés folyamatáról,

▪️ a tervezett ütemezésről

▪️ és a következő tájékoztatások rendjéről.
Szeretettel várjuk a Városházán!