2023. március 27. 20:25

Idén is pályázatot hirdetünk vallási közösségeknek

Pályázatot hirdetünk az I. kerületben működő, illetve tevékenységükkel a kerülethez kötődő egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek támogatására. A hitéleti és vallási közösségek tevékenységükkel kiemelten hozzájárulnak az önkormányzati feladatok ellátásához, ezzel a kapcsolatrendszerrel támogatva a közös problémák megoldását. Ez a feladatellátás egyaránt hasznos a kerületben élő hívő és nem hívő közösségek tagjai számára.
 
Támogatandó pályázati célok a kerületben élő polgárok szabadidős tevékenységét, közművelődését elősegítő célok, különösen:
– a közösségi élet szerveződését, az itt élő csoportok, szervezetek együttműködését, lokálpatriotizmusának elősegítését, a magyar nemzeti hagyományok ápolását szolgáló rendezvények;
– egészségmegőrző és sportprogramok;
– környezetvédelem, zöldprogram;
– közművelődési programok,
– hitéleti, kulturális, oktatási, közösségépítő, segítő és felzárkóztató programok;
– ifjúsági programok;
– nyugdíjas és idősügyi programok;
– tevékenységükhöz kötődő kiadványok megjelentetése;
– szociális, karitatív tevékenységek, esélyegyenlőséget elősegítő programok.
 
A rendelkezésre álló keretösszeg 20 000 000 Ft.
 
A részletes kiírás honlapunkon csütörtöktől lesz elérhető a Pályázatok oldalon.