2023. október 4. 10:54

BÉRLŐK ÉS BÉRBEADÓK BUDAPEST I. KERÜLETÉBEN MŰKÖDŐ ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEI RÉSZÉRE

BÉRLŐK ÉS BÉRBEADÓK BUDAPEST I. KERÜLETÉBEN MŰKÖDŐ

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEI RÉSZÉRE

 

a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól szóló

önkormányzati rendelet tervezetek előzetes véleményezésére

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése az alábbiakról rendelkezik:

„Az önkormányzatnak rendelete megalkotása előtt a bérlők és a bérbeadók településen működő érdekképviseleti szervezetének véleményét ki kell kérnie. A rendelettervezetről a helyben szokásos módon hirdetményt kell közzétenni, amelyben határidő kitűzésével fel kell hívni az érdekképviseleteket véleményük közlésére.”

 

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. szeptember 28-i rendes ülésén tárgyalta és jóváhagyta

  • a Budavári Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 16/1994. (V. 13.) önkormányzati rendelet,
  • a Budavári Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek víz- és csatornadíjának, továbbá a háztartási hulladék rendszeres gyűjtési, elszállítási és ártalmatlanítási díjának a bérlők általi megfizetéséről szóló 1/1997. (I.31.) önkormányzati rendelet,
  • az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet, valamint
  • a Budavári Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének szabályairól szóló 1/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet

módosításáról szóló önkormányzati rendeletek tervezeteit és felkérte a Jegyzőt, hogy a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése szerinti egyeztetés érdekében a rendelettervezetekről az Önkormányzat hirdetőtáblájára történő kifüggesztés útján, illetve a honlapján hirdetményt tegye közzé és 8 napos határidő tűzésével hívja fel az egyeztetésben érintett szervezeteket véleménynyilvánításra.

 

Az önkormányzati rendeletek módosítását az időközben bekövetkezett jogszabályi és szervezeti változások, a jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatai, valamint a Budapest Főváros Kormányhivatala által az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére, valamint ezek elidegenítésére vonatkozó önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos, BP/2800/00456-1/2023 iktatószámú szakmai segítségnyújtás keretében tett észrevételek teszik szükségessé.

A rendelet tervezetekkel kapcsolatos véleményeket az alábbi elektronikus levelezési címre tudják eljuttatni: jegyzo@budavar.hu.

 

A véleményezés határideje: 2023. október 11. (szerda) 16:30 óra.

 

A rendelet tervezetek megtekinthetők az Önkormányzat hirdetőtábláján, valamint elérhetők az alábbi linkeken:

 

Köszönjük véleményét!

 

Budapest, 2023. október 03.