2021. november 29. 09:14

Helyiségbérlők részére nyújtott kedvezmény kérelem beadási határidejének meghosszabbítása

A módosítás következtében a kérelem benyújtási határideje meghosszabbodott, a kérelem benyújtására legkésőbb 2022. január 15. napjáig van lehetőség, a határidő jogvesztő.
Azon bérlők esetében, akik a bérleti díjkedvezményre való jogosultságot legkésőbb 2021. október 31. napjáig igazolták, a kedvezmény 2021. október 1. napjától visszamenőleg is érvényesíthető, egyéb esetben a díjkedvezmény megállapítására a feltételek igazolását követő hónap első napjától kerül sor. A módosított rendelkezések a már benyújtott kérelmek esetében is alkalmazandók.

2022. június 30. 16:09

FELHÍVÁS a 2022. évi KÖTELEZŐ EBÖSSZEÍRÁSHOZ Tisztelt Ebtartók és Ebtulajdonosok! Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény...

2022. június 30. 12:05

Tisztelt gépjármű tulajdonosok!   A Toldy Ferenc utca – Donáti utca – Csónak utca útvonal faltól-falig történő nagytakarítása megkezdődött. A...