2021. november 29. 09:14

Helyiségbérlők részére nyújtott kedvezmény kérelem beadási határidejének meghosszabbítása

A módosítás következtében a kérelem benyújtási határideje meghosszabbodott, a kérelem benyújtására legkésőbb 2022. január 15. napjáig van lehetőség, a határidő jogvesztő.
Azon bérlők esetében, akik a bérleti díjkedvezményre való jogosultságot legkésőbb 2021. október 31. napjáig igazolták, a kedvezmény 2021. október 1. napjától visszamenőleg is érvényesíthető, egyéb esetben a díjkedvezmény megállapítására a feltételek igazolását követő hónap első napjától kerül sor. A módosított rendelkezések a már benyújtott kérelmek esetében is alkalmazandók.

2023. szeptember 13. 11:06

Filmforgatás miatt rövid ideig tartó, szakaszos lezárásra kell számítani az alábbi közterületeken: Donáti utca 30., 51., 53. környékén: szeptember 13-15....