2023. március 3. 15:36

Gyermekvédelmi tevékenységek az I. kerületben

Február 28-án tartotta a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ az éves Gyermekvédelmi Tanácskozását, melyen átfogó képet kaptunk a kerületben folyó, gyermekvédelmi tevékenységekről.
A konferenciát V. Naszályi Márta polgármester nyitotta meg.

Amellett, hogy a Központ munkatársai beszámoltak a gyermekvédelmi jelzőrendszer éves tapasztalatairól, programjairól, a kerület iskolái is bemutatták mentálhigiénés teamjeiket, tevékenységüket, útkereséseiket. Megismerkedtünk a jelzőrendszer jogszabályi környezetével és legfőbb céljával: a krízishelyzetben lévő családok, gyermekek helyzetének felismerésével és azokkal a jelzési lehetőségekkel, melyek segítségével a szakemberek mielőbbi és hatékony segítséget tudnak nyújtani. Hangsúlyozták a különböző intézmények és szakemberek együttműködésének fontosságát. Ez a többi előadásban is hangsúlyos szerepet kapott, hisz a gyermek- és családvédelem egy nagyon fontos és összetett feladat, folyamat, amelyben csak akkor tudunk hatékonyan lépni, ha a segítő résztvevők kölcsönösen támaszkodnak egymásra. Ez különösen fontos a bemutatott jelzésszámok tükrében: gyermekek esetében közel 20%-os, felnőttek esetében 50%-os emelkedés realizálódott. Ezek legfőképp családi konfliktusok, de egészségügyi, magatartásbeli, lakhatási és egyéb problémákat ölelnek fel. Különösen hasznosnak bizonyult a megoldások keresésében a szakmaközi egyeztetések növekedő száma, a konkrét esetmegbeszélések, a személyes és rendszeres kapcsolattartás.

Komoly sikereink vannak a különböző szolgáltatásainkkal: gyermek és felnőtt pszichológusok, mediáció, pár-és családterápia, szociális diagnózis, jogi tanácsadás, kórházi szociális munka. Egyre nagyobb igény mutatkozik a különféle csoportokra is (kézműves csoport, csicsergő kamasz csoport, közösségi ellátás csoportja, szociális készségfejlesztő csoport, szülésfelkészítő csoport) és a táborokra (zamárdi tábor, napközis táborok).

Részletesen megismerkedtünk a gyermekpszichológusi munkával, különösen a covid generációt érintő szorongásos és szocializációs problémákkal és az azok kezelésével foglalkozó csoportmunkával. A Pedagógiai Szakszolgálat kerületi intézményvezetője bemutatta a szolgálat ellátási lehetőségeit, feladatait, a kapcsolatteremtés módját. Kifejezetten érdekes és értékes tájékoztatót kaptunk az ADH problematikájáról, tüneteiről, kezelési lehetőségeiről.

Bemutatkozott a Budavári Egyesített Bölcsőde: képet kaptunk a bölcsődei jogosultságról, a nevelés, gondozás napi feladatairól. Az intézményvezető bemutatta bölcsődei intézményrendszert, a kerületi bölcsődéket, valamint azt, hogy milyen sorrendben, és kik jogosultak a kerület bölcsődéinek igénybevételére. A további bölcsődei férőhely bővítési tervek is elhangzottak, egy sikeres pályázattal a naphegyi 3 csoportos mini bölcsődével régi álmunk valósulhat meg.

Megismerhettük az Egyetemi Katolikus Gimnázium mentálhigiénés teamjét és folyamatosan bővülő tevékenységét. Munkacsoportként működve a mentálhigiénés és gyermekvédelmi pedagógusok az iskolapszichológussal összefogva végzik az önként jelentkező diákok segítését és pedagógus kollégáik érzékenyítését, tájékoztatását. A hozzájuk forduló gyerekek növekvő száma is bizonyítja munkájuk értékességét.

Két előadás is részletesen taglalta a bullying területeit: az iskolai zaklatásról és a virtuális térben való zaklatásról, erőszakról hallottunk megrázó tényeket. A Kodály Zoltán Kórusiskola szociális segítő munkatársa és pszichológusa bemutatták azt a folyamatot és munkát, melyet iskolájukban a maladaptív viselkedések kezelésére, csökkentésére indítottak a második és hetedik osztályosok körében. Kifejezetten szép eredményeket tapasztaltak a többalkalmas foglalkozások hatására.

Az OM Magyarország emberkereskedelem ellenes munkatársa megrázó számokat hozott a 9-11 éves és idősebb gyerekeket ért virtuális térben zajló szexuális zaklatásokról. Megdöbbentő és ijesztő volt hallgatni, milyen agressziónak vannak kitéve gyermekeink az online térben.

A konferencián még lehetőség nyílt egy egyeztetés megkezdésére a gyermekintézmények és a gyermekorvosok között a sok kérdést felvető és egyelőre szabályozatlan iskolai, óvodai hiányzások igazolása témájában. Meghallgattuk a különböző álláspontokat, megközelítéseket: milyen szempontjai vannak a gyermekorvosnak, az óvodapedagógusnak és a gimnáziumi pedagógusnak. Elkezdődött egy párbeszéd, fontos, hogy sikerüljön megtalálni az optimális megoldást mind a szülők, mind az orvosok és intézmények számára.

Az előadások között és után a szakemberek és munkatársaink hosszasan beszélgettek az adott témák mellet a területet érintő napi aktualitásokról is.  Gyermekeinket egyre több és intenzívebb pszichés, szociális hatás/trauma éri, amelyekre reagálnunk kell. A résztvevő szakemberek elkötelezettsége, munkája garancia arra, hogy biztonságos környezetet teremthessünk számukra. Köszönjük munkájukat!