2022. szeptember 12. 17:23

EMLÉKTÁBLA KÉSZÜLT KERÜLETÜNK EGYIK NAGY HŐSÉRŐL, NEŸ ÁKOSRÓL

Az Úri utcában az egyik ház Neÿ Ákos vasútigazgatóé volt, az épület azonban a második világháborúban üldözött gyerekeknek nyújtott menedéket. Neÿ Ákos 1944-ben ugyanis felajánlotta házát a Vöröskeresztnek, hogy az épület gyermekotthonként funkcionáljon.
„Neÿ Ákosra végtelenül büszkék vagyunk, szeretnénk, ha önzetlensége és helytállása minél többünket inspirálna” – mondta a megemlékezésen Váradiné Naszályi Márta polgármester.
Neÿ Ákos nevéhez fűződik a Várbarátok Köre is, melynek alapító tagja volt. A Várnegyed értékeit őrző Kört ma unokája, Buzinkay Géza vezeti. Ő ezekkel a szavakkal emlékezett meg nagyapjáról, aki idén lett volna 141 éves:
,,A világháború végét több mint két évtizeddel túlélő Neÿ Ákos rendületlenül továbbra is tenni akart pátriájáért, a Várban lakókért, és az, hogy körülötte a felismerhetetlenségig megváltozott a világ és az emberek, hogy ,,burzsujnak”, ,,osztályidegennek” bélyegezték – mindez nem tudta kedvét, mondjunk inkább hitét szegni abban, hogy köteles tenni az adott közösségéért. Ha most látná, hogy róla emlékezünk meg, annak őszintén örülne, de egyúttal méltóságteljes hitetlenkedéssel fogadná, hogy Farkas Ádám, a Nemzet Művésze alkotta meg emléktábláját.”
Neÿ Ákos emléktábláját az Úri utcában találják, ahol az első világháború idejétől kezdve lakott az édesanyjától örökölt lakásban.