2023. március 20. 20:06

A kerületi játszóterek házirendje

Kedves Látogatók, Kedves Gyerekek, Szülők, Nagyszülők!

Reméljük kellemesen töltik idejüket a Budavári Önkormányzat játszóterein! Az Önök és mások biztonsága, zavartalan és színvonalas kikapcsolódása érdekében kérjük, ismerjék meg és tartsák be a játszótér házirendjét!

 • A játszótér minden nap 8:00 órától napnyugtáig tart nyitva!
 • A játszóteret és játszóeszközöket csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni.
 • A játszótéren mindenki saját felelősségére tartózkodhat, a játszóeszközöket mindenki saját felelősségére használhatja.
 • A gyermek testi épségéért, és a játékok rendeltetésszerű használatáért, a házirend betartásáért minden esetben a szülő, vagy felnőtt kísérő felel.
 • A játszótér eszközei megfelelnek a minősítési és biztonsági követelményeknek. Az esetlegesen bekövetkezett balesetekért, sérülésekért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.
 • Kérjük fokozottan ügyeljenek a játszótér és játszóeszközök állapotára, valamint környezetük tisztaságára. Használják a hulladékgyűjtőket: a játszótéren és környezetük területén bármilyen jellegű hulladékot, cigarettacsikket, stb. eldobni tilos!
 • Aki a játszótér berendezéseiben, felszereléseiben, növényzetében, stb. szándékosan kárt okoz, anyagi felelősséggel tartozik.
 • A játszótérre kutyát, vagy más állatot bevinni tilos!
 • A játszótér területére tűz- és balesetveszélyes tárgyakat (üveg, kés, tű, gyufa, stb.) bevinni tilos!
 • A játszótéren és közvetlen környezetében kérjük, ne dohányozzanak és erre mások figyelmét is hívják fel.
 • A játszótérre behozott értéktárgyakért, az esetlegesen otthagyott, elhagyott játékokért, ingóságokért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.
 • Az Üzemeltető megbízásából és felhatalmazásával tevékenykedő játszótéri őr kérheti és betartathatja a házirend előírásait.
 • Nyitvatartási időn túl a bezárt játszótéren tartózkodni tilos – kérjük, mindig figyelje a napnyugta aktuális időpontját Budapesten.

Kedves Ifjúság! Az I. kerület területén megannyi kitűnő hely van találkozásokra, beszélgetésekre, számtalan a látnivaló. Kérjük, hogy a játszóteret hagyjátok szabadon a gyermekeknek.

Üzemeltető: Budavári Játszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. (BUJSZ)
Zöld szám: +36-80-980-890

http://www.bujsz.hu