Kerékpárkölcsönző üzemeltetése

HATÁRIDŐ

2021. december 20.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat, mint Kiíró

nyilvános pályázatot hirdet

a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező, 1015 Budapest, Batthyány utca 18. szám alatt található, Budapest I. kerület, belterület 14017/0/A/8 helyrajzi számon felvett, 51 m2 területű, az ingatlan-nyilvántartás szerint „műhely” megnevezésű ingatlan (továbbiakban: Ingatlan)

bérbeadására és az Ingatlanban kerékpárkölcsönző üzemeltetésére

5 (öt) év határozott időtartamra

a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete, a Képviselő-testület 105/2021. (IX. 30.) önkormányzati határozata, valamint a Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Tulajdonosi Bizottságának a jelen pályázati felhívást jóváhagyó 56/2021. (X. 19.) TB határozata alapján.

 

A pályázat részleteiről a lent található linken informálódhat.