2021. augusztus 30. 17:06

TÁJÉKOZTATÓ A VENDÉGLÁTÓ ÜZLETEK RÉSZÉRE

Tájékoztatjuk Önöket a következő jogszabályi módosításokról.

A 2021. január 1-ig bejelentett vendéglátó üzletek esetén a vendéglátó üzlettípust a vendéglátó üzlet üzemeltetője legkésőbb 2021. március 31-ig volt köteles bejelenteni a jegyzőnek. A 2021. augusztus 19-én hatályba lépett jogszabályi módosítások értelmében a jegyző köteles 2021. október 31-ig hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizni, hogy a vendéglátó üzletek ezen kötelezettségüknek eleget tettek-e. Azonban ha a hatósági ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a vendéglátó üzlet üzemeltetője nem tett eleget ezen bejelentési kötelezettségének, a jegyző a vendéglátó üzletet azonnali hatállyal – a kötelezettség teljesítéséig – köteles bezáratni.  Felhívjuk azon vendéglátó üzletek üzemeltetőit, akik ezen vendéglátó üzlettípus bejelentési kötelezettségének eddig nem tettek eleget, hogy azt haladéktalanul pótolják hivatalunk felé!

A vendéglátó üzletek részére a jogszabályi környezet 2021. augusztus 19-től többlet követelményként a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (továbbiakban: NTAK) történő regisztrációs és adatszolgáltatási kötelezettséget írja elő, a regisztráció kezdete 2021. november 1. napja, azonban 2021.08.19. napját követően tevékenységet megkezdő vendéglátó üzleteknek, amennyiben vendéglátó szoftver alkalmazására kötelesek lesznek, kötelező az üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység bejelentésével egyidejűleg nyilatkozni arról, hogy rendelkeznek az NTAK számára adatok továbbítására alkalmas vendéglátó szoftverrel! Regisztrációra és a vendéglátó szoftveren keresztüli adatszolgáltatásra kötelezett üzlet lesz az a vendéglátó üzlet, amely nyugtaadási kötelezettségének pénztárgéppel köteles eleget tenni a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló rendelet alapján.

Melléklet tartalmazza a részletes tájékoztatót.