Lakossági várakozási és a lakossági behajtási- várakozási hozzájárulás

Lakossági várakozási hozzájárulás – kérelemre – annak a lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye a várakozási övezet területén van, az általa megjelölt egy darab

 1. a) személygépkocsira, vagy
 2. b) három- vagy négykerekű motorkerékpárra, vagy
 3. c) három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárra, vagy
 4. d) 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira,

ha annak a lakos az üzemben tartója, vagy – ennek hiányában – ha azt a lakos a munkáltatótól kizárólagos használatba kapta és az a munkáltató üzemben tartásában, lízingelésében vagy tartós bérletében van.

 

Lakossági várakozási és a lakossági behajtási- várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

 • arcképes igazolvány (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány),
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • érvényes forgalmi engedély,
 • a költségtérítés megfizetése,
 • a várakozási díj megfizetése (adott lakcímen második gépjármű esetében),
 • a kérelem beadásának időpontjában – valamennyi fővárosi parkolás-üzemeltető nyilvántartása szerint – a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíj tartozás.

 

Munkáltatótól kizárólagos használatba kapott gépjármű esetén:

 

 • arcképes igazolvány (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány),
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya; állandó bejelentett lakcím a I. kerületben),
 • érvényes forgalmi engedély,
 • aláírási címpéldány,
 • lízingelt gépjármű esetén a lízingszerződés másolata,
 • igazolás a gépjármű kizárólagos használatról (cégjegyzésre jogosult által aláírva),

 

Lakásonként legfeljebb 2 darab, viszont személyenként 1 darab lakossági várakozási hozzájárulás adható ki.

Költségek