Városüzemeltetési és Beruházási Iroda

A Budavári Önkormányzat Városüzemeltetési és Beruházási irodája.

Közterület használat >>

Fakivágás >>

Zaj határérték >>

Közútkezelés >>

Burkolatbontás >>

Papír alapú nyomtatványok >>

Elektronikusan beadható nyomtatványok >>

 

Főbb feladatkörök: 

 • Az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő utak, közterületi támfalak, várfalak, parkok, és egyéb műszaki létesítmények fenntartásának, felújításának előkészítése, bonyolítása, ellenőrzése.
 • A zöldterületek teljes körű napi fenntartása, kezelése.
 • A Halászbástya és a várfalak és vár barlangok folyamatos ellenőrzése, kezelési, fenntartási munkálatainak előkészítése, karbantartási munkák elvégeztetése, hatósági és veszély elhárítási feladatok,
 • A köztisztasági feladatok bonyolítása koordinálása, hatósági kapcsolattartás.
 • A köz- és díszkivilágítási munkák előkészítése, tervezése, bonyolítása, ellenőrzése koordinálása.
 • Graffiti mentesítési feladatok megszervezése, folyamatos ellenőrzése.
 • A közterületek hasznosításával kapcsolatos feladatok.
 • A jegyzői hatáskörbe tartozó környezetvédelemmel kapcsolatos közigazgatási, hatósági és egyéb járulékos feladatok végrehajtása (fakivágás, fapótlás, zajjal kapcsolatos feladatok).
 • A polgármester döntéseinek előkésztése közútkezelői hatáskörben.
 • Klímastratégiai, környezetvédelmi és környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos önkormányzati feladatok döntés előkésztése, és közreműködés a végrehajtásban.
 • Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatban az előkészítési (tervezés, hatósági egyeztetések engedélyezések, költségbecslések, beszerzési, közbeszerzési. anyagok összeállítása, szerződések) teljes körű műszaki bonyolítási (szerződések, hatósági egyeztetések és koordinálás) valamint műszaki ellenőrzési feladatok és elszámolások végrehajtása, beruházások dokumentálása.
 • A közbeszerzésekkel kapcsolatos hivatali belső koordináció, folyamatos kapcsolattartás a közbeszerzési eljárásokat bonyolító külső szervezettel, közbeszerzési terv készítése, karbantartása, az eljárásokkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása, a dokumentumok közzététele.
 • Pályázat figyelés, pályázatok beadásának előkészítése, koordinálása – bizottsági, testületi előterjesztések, szakértők megbízása, tervek készíttetése,
 • Nyertes pályázatok támogatási szerződésének nyilvántartása, változás bejelentési kérelmek benyújtása, határidők figyelése, és valamennyi pályázat kezelése a fenntartási időszakban.

A(z) VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS BERUHÁZÁSI IRODA ELÉRHETŐSÉGEI

Email: vaber@budavar.hu; varosuzemeltetes@budavar.hu; beruhazas@budavar.hu

Telefon: +36 1 458 3000

Cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A(z) VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS BERUHÁZÁSI IRODA MUNKATÁRSAI

Légárné Gulyás RitaIrodavezető
Borovszky JuditBeruházási ügyintéző
Bruckner Richárd IstvánVárosüzemeltetési ügyintéző
Holló MariannaVárosüzemeltetési ügyintéző
Komlós NorbertVárosgazda
Kovács OrsolyaZöldterületi referens
Kozma SándorVárosüzemeltetési ügyintéző
László VeronikaBeruházási ügyintéző
Mohai MónikaBeruházási ügyintéző
Németh-Medvigy RékaKözterület hasznosítási ügyintéző
Patthy BotondSegéd gondnok
Újszászi GyörgyiKörnyezetvédelmi referens