Városüzemeltetési és Beruházási Iroda

A Budavári Önkormányzat Városüzemeltetési és Beruházási irodája.

Közterület használat >>

Fakivágás >>

Zaj határérték >>

Közútkezelés >>

Burkolatbontás >>

Papír alapú nyomtatványok >>

Elektronikusan beadható nyomtatványok >>

 

Főbb feladatkörök: 

 • Az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő utak, közterületi támfalak, várfalak, parkok, és egyéb műszaki létesítmények fenntartásának, felújításának előkészítése, bonyolítása, ellenőrzése.
 • A zöldterületek teljes körű napi fenntartása, kezelése.
 • A Halászbástya és a várfalak és vár barlangok folyamatos ellenőrzése, kezelési, fenntartási munkálatainak előkészítése, karbantartási munkák elvégeztetése, hatósági és veszély elhárítási feladatok,
 • A köztisztasági feladatok bonyolítása koordinálása, hatósági kapcsolattartás.
 • A köz- és díszkivilágítási munkák előkészítése, tervezése, bonyolítása, ellenőrzése koordinálása.
 • Graffiti mentesítési feladatok megszervezése, folyamatos ellenőrzése.
 • A közterületek hasznosításával kapcsolatos feladatok.
 • A jegyzői hatáskörbe tartozó környezetvédelemmel kapcsolatos közigazgatási, hatósági és egyéb járulékos feladatok végrehajtása (fakivágás, fapótlás, zajjal kapcsolatos feladatok).
 • A polgármester döntéseinek előkésztése közútkezelői hatáskörben.
 • Klímastratégiai, környezetvédelmi és környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos önkormányzati feladatok döntés előkésztése, és közreműködés a végrehajtásban.
 • Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatban az előkészítési (tervezés, hatósági egyeztetések engedélyezések, költségbecslések, beszerzési, közbeszerzési. anyagok összeállítása, szerződések) teljes körű műszaki bonyolítási (szerződések, hatósági egyeztetések és koordinálás) valamint műszaki ellenőrzési feladatok és elszámolások végrehajtása, beruházások dokumentálása.
 • A közbeszerzésekkel kapcsolatos hivatali belső koordináció, folyamatos kapcsolattartás a közbeszerzési eljárásokat bonyolító külső szervezettel, közbeszerzési terv készítése, karbantartása, az eljárásokkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása, a dokumentumok közzététele.
 • Pályázat figyelés, pályázatok beadásának előkészítése, koordinálása – bizottsági, testületi előterjesztések, szakértők megbízása, tervek készíttetése,
 • Nyertes pályázatok támogatási szerződésének nyilvántartása, változás bejelentési kérelmek benyújtása, határidők figyelése, és valamennyi pályázat kezelése a fenntartási időszakban.

A(z) VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS BERUHÁZÁSI IRODA ELÉRHETŐSÉGEI

Email: vaber@budavar.hu; varosuzemeltetes@budavar.hu; beruhazas@budavar.hu

Telefon: +36 1 458 3000

Cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A(z) VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS BERUHÁZÁSI IRODA MUNKATÁRSAI

Légárné Gulyás Rita

irodavezető

06 1 458 3086

Borovszky Judit

beruházási ügyintéző

06 1 458 3003

Bruckner Richárd

városgazda

06 1 458 3000

Holló Marianna

városüzemeltetési ügyintéző

06 1 458 3071

Komlós Norbert

városgazda

06 1 458 3000

Kozma Sándor

városüzemeltetési ügyintéző

06 1 458 3078

Mohai Mónika

beszerzési-közbeszerzési ügyintéző

06 1 458 3044

Németh-Medvigy Réka

közterület hasznosítási ügyintéző

06 1 458 3067

Patthy Botond

gondnok

06 1 458 3000

Újszászi Györgyi

környezetvédelmi referens

06 1 458 3083