Városüzemeltetési és Beruházási Iroda

A Budavári Önkormányzat Városüzemeltetési és Beruházási irodája.

Közterület használat >>

Fakivágás >>

Zaj határérték >>

Közútkezelés >>

Burkolatbontás >>

Papír alapú nyomtatványok >>

Elektronikusan beadható nyomtatványok >>

 

A Városüzemeltetési és Beruházási iroda főbb feladatai:

 1.  ellátja az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatban az előkészítési és lebonyolítási feladatokat (tervezés, engedélyeztetés, költségbecslés készíttetés, beszerzés, közbeszerzés, kivitelezés során koordinálási feladatok, használatbavételi engedélyeztetés, adminisztráció), ellátja a garanciális időszakban felmerülő feladatokat;
 2. lebonyolítja a feladatkörébe utalt beszerzéseket és közbeszerzéseket, ellátja a közbeszerzési szaktanácsadó és az önkormányzat közötti kapcsolattartási feladatot, előkészíti és karbantartja a közbeszerzési tervet, beszerzési és közbeszerzési szabályzatokat;
 3. ellátja feladatkörébe utalt pályázatok estében a pályázatok beadásának előkészítésével, koordinálásával és lezárásával kapcsolatos feladatokat, vezeti a beruházásokhoz kapcsolódó nyertes pályázatok támogatási szerződésének nyilvántartását, fenntartási időszakban benyújtja a fenntartási jelentéseket, változásbejelentési kérelmeket;
 4. ellátja az önkormányzat közútkezelői feladatait:
 • a burkolt felületek állapotának ellenőrzését, és intézkedik a karbantartási javítási munkák elvégzéséről,
 • ellenőrzi az úttartozékok állapotát, ellenőrzi a burkolatbontások, üzemzavaros bontások utáni helyreállítást, szükség szerint intézkedik a hiba kijavítására,
 • javaslatot tesz közlekedéssel, forgalomtechnikával kapcsolatos problémák megoldásához,
 • véleményezi a közlekedés fejlesztési terveket,
 • véleményezi a behajtási engedélyek kiadását,
 • előkészíti a közútkezelői hatáskörben meghozandó döntéseket és közreműködik azok végrehajtásában;
 1. ellátja az Önkormányzat zöldfelületeinek fenntartásával, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatait:
 • együttműködik a közterületi parkok, kutyafuttatók, játszóterek, és zöldfelületek fenntartása ügyében a Budavári Játszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft.-vel, a kiemelt közcélú zöldterület esetében a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. Kertészeti Divíziójával, koordinációs szerepet lát el a tulajdonos önkormányzat és az üzemeltető között,
 • érvényesíti és megjeleníti a zöldfelületek védelmét a stratégiákban, akciótervekben, pályázatokban, együttműködésekben, kommunikációban, szemléletformáló kiadványokban,
 • elkészíti, vagy részt vesz a zöldfelületek fenntartásával, védelmével kapcsolatos önkormányzati stratégiák, programok, rendeletek kidolgozásában,
 • előkészíti a favédelmi, fakivágási ügyekben a tulajdonosi és önkormányzati hatósági döntéseket,
 • szervezi és koordinálja a lakosság számára kiírt gesztenye-aknázómoly elleni védekezés, komposztáló telepítés, valamint favizsgálat és faápolás hozzájárulására szóló támogatásokat;
 1. ellátja az Önkormányzat környezetvédelemmel kapcsolatos feladatait:
 • érvényesíti és megjeleníti a környezetvédelmi, fenntarthatósági, energiahatékonysági szempontokat stratégiákban, akciótervekben, pályázatokban, együttműködésekben, kommunikációban, szemléletformáló kiadványokban,
 • elkészíti, vagy részt vesz a környezetvédelmi, környezeti fenntarthatósági tárgyú önkormányzati stratégiák, programok kidolgozásában,
 • javaslatot tesz a Környezetvédelmi Alap felhasználására,
 • előkészíti és lebonyolítja a természetes személyek részére nem önkormányzati tulajdonú I. kerületi lakóingatlanok korszerűsítésének támogatására energiahatékonysági pályázatot, kertszépítés és zöldfal létesítésének támogatására kiírt pályázatot, valamint kerékpáros közlekedés támogatásához kapcsolódó pályázatot,
 • megszervezi a hulladékgazdálkodási feladatok közül a többlet hulladék begyűjtését, a szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztését, a veszélyes hulladék begyűjtését, és részt vesz a gyűjtőpontos-konténeres-hibrid lomtalanítási rendszer kialakításában,
 • megszervezi a környezetbarát síkosságmentesítő anyagok beszerzését és kiosztását a lakosság részére,
 • megszervezi a biológiai módszerrel történő szúnyoggyérítést;
 1. ellátja az önkormányzat városüzemeltetéshez kapcsolódó kötelező vagy önként vállalt feladatai közül:
 • az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő utak, közterületi támfalak, várfalak és egyéb műszaki létesítmények fenntartási feladatai ellátásának megszervezését, ellenőrzését,
 • a köz- és díszkivilágítási munkák előkészítését, tervezését, bonyolítását, koordinálását, ellenőrzését,
 • a graffiti mentesítési feladatok megszervezését, folyamatos ellenőrzését,
 • ellenőrzi az utcabútorok, közterületi tájékoztató és utcanévtáblák állapotát, javításukra, pótlásukra intézkedik,
 • elszállíttatja az állati eredetű hulladékot;
 1. ellátja a közterületek hasznosításával kapcsolatos önkormányzati hatósági feladatokat;
 2. ellátja a jegyző hatáskörébe utalt zajvédelmi és favédelmi hatósági feladatokat,
 3. ellátja a feladatköréhez kapcsolódó panaszok és közérdekű bejelentések ügyintézését,
 4. adatszolgáltatást nyújt az iroda feladatkörébe tartozó ügyekben.

A(z) VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS BERUHÁZÁSI IRODA ELÉRHETŐSÉGEI

Email: vaber@budavar.hu; varosuzemeltetes@budavar.hu; beruhazas@budavar.hu

Telefon: +36 1 458 3000

Cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Levelezési cím: 1276 Budapest, Pf. 1198

A(z) VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS BERUHÁZÁSI IRODA MUNKATÁRSAI

Légárné Gulyás RitaIrodavezető
Borsodi TiborBeruházási ügyintéző
Bruckner Richárd IstvánKözterület hasznosítási ügyintéző
dr. Kovács VeronikaJogi és hatósági referens
dr. Pusztai-Csató AdriennJogtanácsos
Holló MariannaVárosüzemeltetési ügyintéző
Komlós NorbertVárosgazda
Kovács OrsolyaZöldterületi referens
Kozma SándorVárosüzemeltetési ügyintéző
László VeronikaBeruházási ügyintéző
Mészáros RóbertVárosüzemeltetési ügyintéző
Mohai MónikaKözbeszerzési, beszerzési ügyintéző
Németh-Medvigy RékaKözterület hasznosítási ügyintéző
Újszászi GyörgyiKörnyezetvédelmi referens