Közterület használat

Közterület használat

 

Tájékoztató

 

A kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek:

 

 • Gazdasági társaság kérelmező aláírási címpéldányának másolata
 • A használni kívánt közterület elhelyezkedését és nagyságát feltüntető méretezett helyszínrajz, a határoló közterületek elnevezésének megjelölésével
 • Zöldfelület használata esetén fényképeket is tartalmazó állapotfelmérési dokumentáció
 • Amennyiben a közterületet nem az azon álló felépítmény (épület vagy pavilon) tulajdonosa használja, a felépítmény tulajdonosa és a közterület-használója között létrejött, a felépítményben folytatott tevékenységre vonatkozó megállapodás
 • Rendezvények esetében a keletkező hulladék elszállítására vonatkozó szerződés
 • Ha a közterület-használattal érintett tevékenység csak közútkezelői hozzájárulással gyakorolható a közút kezelőjének a hozzájárulása, amennyiben azt nem a Polgármester adja ki
 • Közút igénybevétele esetén forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás
 • A világörökség vagy kulturális örökség részét képező területeken a műemlékvédelmi hatóság hozzájárulása
 • Mozgóboltból történő árusítás esetén a tevékenység folytatására szolgáló jármű látványterve
 • Zöldség-gyümölcs árusítása esetén az elárusítóhely látványterve
 • Vendéglátó-ipari terasz és vendéglátóipari előkert esetén a terasz és/vagy előkert látványterve

 

Benyújtás módja

 

Elektronikus ügyintézést választó, amennyiben ügyindításához nem találja meg az űrlapot az E-Önkormányzat Portálon ( https://epapir.gov.hu), akkor az alábbi ÁNYK alapú űrlapok is igénybe vehetők (ezek használatához szükséges nyomtatvány kitöltő program elérhetősége a NAV oldalán: https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok)

Közterület-használati kérelem (ÁNYK)

 

Papír alapú nyomtatvány (docx)Papír alapú nyomtatvány (pdf) (csak természetes személy esetén)

 

Adatkezelési tájékoztató

 

Jogi háttér

 

A kérelmező tudomásul veszi, hogy a kérelem benyújtása nem jogosítja fel a közterület használatára, valamint, hogy Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról 18/2020. (X. 7.) önkormányzati rendelet értelmében a közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni

 

Hatályos rendelet: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 18/2020. (X. 7.) önkormányzati rendelete

 

A közterület-használati hozzájárulás nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb – hatósági, illetve szakhatósági – engedélyek (pl. népegészségügyi, kereskedelmi, zajvédelmi építési stb.) beszerzését és csak ezekkel együtt érvényes.

Eljárási díj/illeték:  Az eljárás illetékmentes