2020. december 7. 15:17

Helyiségbérleti díjkedvezmény

Tájékoztatás helyiségbérleti díjkedvezményről

 

Az önkormányzati tulajdonú helyiségben érvényes bérleti szerződéssel rendelkező bérlők 2020. november 4-től legfeljebb 3 hónapra az alábbi bérleti díjra vonatkozó kedvezményekkel élhetnek:

1.    a havonta fizetendő bérleti díj összegéből 50 % kedvezmény a zárvatartás időtartamára, amennyiben a bérlő kérelmet nyújt be a kedvezmény érvényesítésére vonatkozóan.

Az üzlet bezárását a kedvezmény érvényesítésére vonatkozó kérelem benyújtásával egyidejűleg vagy azt megelőzően be kell jelenteni a zárás időpontjának megjelölésével. Az üzlet bezárására vonatkozó bejelentés módja:

  • kereskedelmi tevékenységet folytató bérlő esetében e-papíron keresztül az Igazgatási Irodának,
  • nem kereskedelmi tevékenységet folytató bérlő esetében a vagyon@budavar.hu e-mail címen.

2.    a havonta fizetendő bérleti díj összegéből 80 % kedvezmény a vendéglátás tevékenységet folytató bérlőnek, amennyiben a bérlő kérelmet nyújt be a kedvezmény érvényesítésére vonatkozóan és a bérlő 2020. október 31-én fennálló foglalkoztatotti létszáma a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) hatálybalépését követő 90 napon keresztül folyamatosan fennáll vagy a jogviszony nem a munkáltató kezdeményezésére szűnt meg és a bérlő a foglalkoztatott részére a (munka)bért megfizeti.

3.    a havonta fizetendő bérleti díj összegéből 80% kedvezmény, ha a bérlő a Korm. rendelet alapján olyan tevékenységet folytat, amely esetében a helyszínen való tartózkodás tiltott – ideértve a szálláshelyeket is, amennyiben a bérlő kérelmet nyújt be a kedvezmény érvényesítésére vonatkozóan.

Az 1. és a 2. pont alá tartozó bérlők esetében a kedvezmény utólagosan kerül érvényesítésre.

A kedvezmény érvényesítésére vonatkozó kérelem benyújtásának módja:

  • elektronikus úton a Műszaki Irodának címezve a vagyon@budavar.hu e-mail címen,
  • postai úton (levelezési cím: 1250 Budapest, Pf. 35.), vagy
  • személyesen az Ügyfélszolgálati Irodán előzetes időpontegyeztetést követően.

A kérelem benyújtásának határideje: 2021. március 4.

További információk kérhetők:

  •  telefonon: 06 1 458 3059

                             06 1 458 3069

A rendelet teljes szövege a csatolt dokumentumban érhető el.