2020. április 28. 14:47

Zajhatás panaszok

Tisztelt Lakosok!


Mostanában sok panasz érkezik a Polgármesteri Hivatalhoz a környezetünkben keletkező építési, kertfenntartási tevékenységek zajhatásaival kapcsolatban. Természetes, hogy a kényszerű otthon töltött idő - a szerencsésebbeknek az otthoni munkavégzés - alatt nagyobb óraszámban halljuk és a külvilág lecsendesedése miatt talán hangosabbnak is érezzük a zajokat.


Tájékoztatjuk Önöket arról, hogyan rendelkezik minderről a zajvédelem helyi szabályairól szóló 4/2017 (II. 23.) számú Budavári Önkormányzati rendeletünk:


Kert-, és parkfenntartás esetén csak az ilyen tevékenységet ellátó gazdálkodó szervezetekre van időbeli korlátozás előírva, hétköznapokon 7-18 óra között, szombaton 8-13 óra között lehet zajjal járó tevékenységet végezniük, különösen motoros fűnyírási tevékenységet. Ebből adódóan magánszemélyeknél ilyen korlátozás nincsen.


Építési, bontási és ezzel összefüggő szállítási, rakodási tevékenységet hétköznap 7-19 óra között, szombaton 9-15 óra között lehet végezni, ez az időbeli korlátozás mind gazdálkodó szervezetekre, mind magánszemélyekre érvényes.


Kérjük, hogy a zajvédelmi előírásokat fokozottan tartsák be és ha tehetik, a magánkertek fenntartását is hétköznap végezzék el!


Bejelentést a varosuzemeltetes@budavar.hu vagy a 80/204275 zöld telefonszámon tehetnek.


Felhívjuk figyelmüket, hogy a rendeleti szabályokat megszegőkkel szemben eljárási bírság szabható ki. 


Tájékoztatjuk Önöket továbbá, hogy a társasházi törvényben (Tvth) foglalt házirendi szabályok ezt a kérdéskört részletesebben is szabályozhatják.


Thtv. 26. §  (1) A szervezeti-működési szabályzatban meg kell határozni a külön tulajdonon belüli építési-szerelési munka, és a zajjal járó más tevékenység végzésének a lakhatás nyugalmát szolgáló szabályait (a továbbiakban: házirend); e szabályok nem lehetnek ellentétesek az építésre, illetőleg a zajszint határértékére a lakóépület tekintetében irányadó külön jogszabályok rendelkezéseivel. „


Gondoljunk arra is, hogy az építőipar és parkfenntartások folyamatos működése a vírushelyzet folytán előálló korlátozások közepette egy pozitív jelenség: munkát, megélhetést teremt az ott dolgozóknak; a nemzetgazdaság számára – tehát mindannyiunk számára is – hasznos ezen ágazatok folyamatos működése. 


A bezártság valamennyiünktől több türelmet igényel és több odafigyelést a környezetünkben élőkre!


Megértésüket köszönjük: Budavári Önkormányzat