2020. március 19. 07:56

Óvoda és bölcsőde szünet

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat polgármestere 1/2020. (III. 17.) normativ utasítása rendkívüli szünet elrendeléséről az önkormányzat fenntartásában működő bölcsődei és óvodai ellátást végző intézményekben 

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 2. S-a, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. S (4) bekezdés 

j) pontja alapján az alábbi normatív utasítást adom ki. 

1. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat fenntartásában lévő Brunszvik Teréz Budavári Óvodában (PIR: 798066), és a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődében (PIR: 677446) a mai naptól a koronavírus terjedése miatt az egész ország területére kihirdetett veszélyhelyzet időtartamára rendkívüli szünetet rendelek el.

2. Mindkét intézményben biztosítani kell az óvodai nevelés és a bölcsődei gyermekfelügyelet ellátását legalább egy telephelyen ügyeleti rendszerben, összevont csoportban.

3. Az intézmény által biztosított étkezés igénybevételét a szünidei gyermekétkeztetés szabályainak megfelelően folyamatosan biztosítani kell, az élelmiszer elvitelének a lehetőségével.

4. Mindkét intézményvezetőnek a munkanap végén az intézményi ellátást aznap igénybe vett gyermekek számát, valamint a napközbeni rendkívüli eseményeket elektronikus úton jelentenie kell a polgarmester@budavar.hu címen. 

5. Az utasítás a kiadásának a napján lép hatályba. 

Budapest, 2020. március 17. 

Váradiné Naszályi Márta, polgármester