Választással és népszavazással
kapcsolatos jogszabályok

1. Magyarország Alaptörvénye
2. 7/2022. (I.11.) számú KE határozat Az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választása kitűzéséről,
3. 8/2022. (I.11.) számú KE határozat Országos népszavazás időpontjának kitűzéséről,
4. a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény,
5. az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény,
6. A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény,
7. a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazási eljárások határidőinek és határnapjainak megállapításról szóló 1/2022. (I. 11.) IM rendelet,
8. a közös eljárásban lebonyolított országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről 2/2022. (I. 11.) IM rendelet,
9. az országgyűlési képviselők általános választásán és az azzal közös eljárásban lebonyolított országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási és népszavazási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és megyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 3/2022. (I. 11.) IM rendelet,
10. a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről szóló 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet,
11. az országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a népszavazási eredmény országosan összesített adatainak köréről szóló 9/2016. (VI. 28.) IM rendelet