2022. február 4. 11:29

V. Naszályi Márta: Nem nyomoz ellenem a BRFK, rágalmazásért feljelentést teszek

Váradiné Naszályi Márta polgármester asszony közleménye:
Nem nyomoz ellenem a BRFK, rágalmazásért feljelentést teszek

A Pesti Srácok portáltól értesültem, hogy nyomozást rendelt el ellenem a BRFK Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Osztálya közokirat-hamisítás gyanúja miatt. Csakhogy ez a hír nem volt igaz, a portál – nem először –, valótlanságokat állított. Az ügyben megkerestem a rendőrséget, akik a minap igazolták, hogy nem nyomoznak ellenem; feljelentés alapján ismeretlen tettes ellen rendelték el a nyomozást. A feljelentőnek pedig egyéb tájékoztatást nem adtak, az iratokba nem tekintett bele. Ahogy a média képviselői sem, hiszen a rendőrséget nem kereste meg egyetlen sajtóorgánum sem a kérdésben.

Ennek ellenére az utóbbi időben több kormánypárti médiumban is megjelent olyan cikk, amely azt tartalmazza, hogy

„A rendőrség nem véletlenül nyomoz a polgármester körül: mint arról korábban beszámoltunk, az I. kerület párbeszédes polgármestere a valóságtól 100 millió forintos nagyságrendben eltérő költségvetési rendeletet hirdetett ki 2020-ban a testület által elfogadotthoz képest, amellyel közokirat-hamisítást követett el.”

Egyrészt büszkeséggel tölt el, hogy a Budavári Önkormányzat olyan jól működik, hogy még mindig egy tavalyi üggyel tudnak csak foglalkozni, és ma is a 2020-as költségvetésre vonatkozóan próbálkoznak feljelentéssel és jelentetnek meg sajtóhíreket.

Én a magam részéről elvégeztem az ezzel kapcsolatos feladatokat, ahogyan azt korábbi válaszaimban is elmondtam:

Budapest Főváros Kormányhivatala 2020. december 12-én, mintegy kilenc hónappal a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet elfogadását követően észrevételt tett, mivel a rendelet kihirdetett szövege nem tartalmazott minden, az előterjesztő által befogadott és az ülésen elfogadott módosítást. Ezek a költségvetés érdemi számait nem érintették.

Az önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzatnak harminc napja volt a kormányhivatal észrevételére reagálni, vagy az abban foglaltaknak eleget tenni. Ennek megfelelően az 1/2020. számú önkormányzati rendelet 2020. december 20. napjáig hatályban volt, akkor szerkezetileg egységes módosításként a jogalkotásról szóló és az államháztartásról szóló törvény szabályai szerint is felváltotta a 29/2020. (XII. 21.) önkormányzati rendelet. Tehát az önkormányzatnak 2020. február 28-tól 2020. december 31-ig folyamatosan volt hatályos költségvetési rendelete.

A kormányhivatalnak ezt követően döntenie kellett volna, ha más felügyeleti eljárási eszközökkel kívánt volna élni, és az alkalmazott jogi megoldást nem fogadja el. Ilyenről a mai napig nincs tudomásom, tehát az önkormányzatnak a törvényességi felhívásra adott megoldása és az a mellé fűzött indokolása elfogadásra került, jogszerű volt. (Nem így járt egy fideszes belvárosi kerület egyik rendelete, amelyről a Kúriának kellett kimondania, hogy törvénysértő, és nem így járt a lakástörvény nyári módosítása, amiről az Alkotmánybíróság mondott lesújtó véleményt.) Ezzel és a 2020. évre vonatkozó zárszámadási rendelettel a magam részéről nincs több mondanivalóm.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletével kapcsolatban törvénysértő állapot nem áll fenn.

Az önkormányzati választások után az új képviselő-testület az átlátható és tiszta működés biztosítása érdekében Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságot hozott létre Fidesz-KDNP vezetéssel, amelynek feladata a költségvetés elfogadásának és végrehajtásának jogszerűségén őrködni. Tímár Gyula, a bizottság elnöke ebben a kérdésben egyszer sem hívott össze bizottsági ülést, nem vette napirendre ezt a kérdést, viszont úgy nyilatkozott, hogy nem sikerült az ülésig a költségvetési rendeletet elolvasnia.

Egyébként az önkormányzat költségvetésével, mint általában az önkormányzatok költségvetésével, gondok vannak. Hiányzik belőle az elmúlt két évet nézve nagyságrendileg ötmilliárd forint, ami csak a közvetlen kormányzati intézkedések hatása, ezen elvonások egy része a magyar önkormányzatiság tönkretételét célozza. És még egy nagy hiba van benne, hiányzik belőle egészen konkrétan 500 millió forint, amit dr. Nagy Gábor Tamás polgármester helyezett el a tönkre menő Széchenyi Bankban, majd ezek után éveken át meghamisítva a költségvetési számokat, készpénzként tüntették fel ezt az összeget, mikor a Széchenyi Bank már rég csődben volt.

Velem szemben, mint közvetlen érintettel a mai napig gyanúsítás közlésére nem került sor, az önkormányzatnál nyomozati cselekmény nem történt.

Mivel azonban a fent idézett mondat valótlanságokat tartalmaz, valamint tényként állítja, hogy bűncselekményt követtem el, ezért rágalmazásért feljelentést teszek.

Üdvözlettel:

Váradiné Naszályi Márta