2022. február 21. 15:17

V. NASZÁLYI MÁRTA: Követeljük a károk azonnali kijavítását!

Kedves Kerületiek!

Felháborodva írtunk újabb levelet az illetékes Építésfelügyeleti Hatóságnak a Szentháromság téri tarthatatlan állapotokról. Követeljük a károk azonnali kijavítását!

A Budavári Önkormányzat az érintett épületek és közterületek tulajdonosaként már kezdetben is hivatalos panasszal fordult az építésfelügyelethez, a kormányhivatalhoz és a bontást végző céghez is. A kapott válaszlevelek alapján egyértelművé vált, hogy a Kormányhivatal nem akar a Burg Hotel jogszerűtlen és szakszerűtlen bontása miatt intézkedni, holott a kivitelezéskor a bontási engedélyben előírt feltételeket sem tartották meg! Tegnap viszont olyan levél érkezett a bontást végző Raw Development Kft.-től, amelyben az általunk felhozott problémák mindegyikét elismerte.

Az egy dolog, hogy nem volt semmiféle beleszólásunk a bontási engedély megadásába, de a szakszerűtlen és jogszerűtlen kivitelezés miatt a bontás környékén az állapotok azóta is közveszélyesek:

– A járdát gyakorlatilag teljes szélességben lekerítették, a gyalogosok még mindig a keskeny autóúton kénytelenek közlekedni.
– Február 3-a óta, azaz két hete már leállt a munkavégzés, de 2-3 méter magasan áll a sitt a területen, így a viharos széllökések porral és törmelékkel terítik be a környéket.
– Elmulasztották a bontás megkezdése előtt a Várnegyed áramellátásának nagy részét biztosító transzformátorállomást kiváltani, amely a kivitelező által engedély nélkül lekerített közterület alatti pinceszinten található, így veszélybe került a transzformátor és a Vár áramellátása is.
– Megsérült a szomszédos épület tetőfedése.
– Még mindig sitt borítja a járdát, így az azon okozott károkat még nem is látjuk a néhány éve elkészült díszburkolaton.
– Az építési törmelékből egy műemléki védettségű középkori pince fölé is bőven jutott.
– A bontási helyszínen nincs kötelező tájékoztató tábla.
– A művezető személyét a mai napig nem ismerjük, mivel nem helyezték ki az ilyenkor kötelező kivitelezési tájékoztató táblát.
– Mindezt pedig a turisták által leglátogatottabb Szentháromság téren teszik.

A kivitelező jogosulatlanul használta a közterületet, a hozzáállása olyan, mintha a szomszéd telkére deponálta volna a sittet és ott is hagyja hetekig. Szégyen, hogy az Építésfelügyeleti Hatóság korábbi válaszlevelében ezeket a körülményeket szakszerűnek és jogszerűnek írta le, és nem láttak építésfelügyeleti intézkedésre okot adó körülményt.

A bontást végző cég levelében tulajdonképpen mindent elismer, azt írják: „a bontás végeztével a szél által okozott porzást megakadályozni nem tudjuk, ami a Budavár polgárainak és látogatóinak egészségét kockáztató állapotot eredményez”, „a munkaterület jelen állapotában balesetveszélyes”, „a bontás során keletkezett és az elszállítás hiánya miatt felhalmozódott nagy mennyiségű bontási törmelék a szomszédos falakra is hatást gyakorol (..), mely hosszú távon nem kedvező”. Beismerik továbbá, hogy a felhalmozódott bontási törmelék rossz látványt nyújt, bár szerintük a lehető legesztétikusabb módon oldották meg a munkaterület elkerítését. Az azonban érdekes módon fel sem merült a kivitelezőben, hogy a kivitelezéshez szükséges előzetes engedélyeket beszerezve és szabályosan eljárva mindezek a problémák elő sem álltak volna.

A bontási engedélyt kiadó Fővárosi Kormányhivataltól egyébként egy egészen szürreális levelet kaptunk a felvetett jogszerűtlenségekre. Szerintük nem indokolt az építésfelügyeleti eljárás indítása, levelükben szó szerint ezt írták:

„Az építési tevékenységgel érintett ingatlannal közvetlenül határos épületek tekintetében tájékoztatom, hogy a szomszédos épületek tűzfala sértetlen, azon a bontásból származó sérülés, károkozás nem látható. A szomszédos épületek megóvása érdekében a szomszédos épületekkel közvetlenül érintkező épületrészek bontása kézi erővel történt.”
Ez a mondat azért is felháborító a Kormányhivatal részéről, mert nemcsak én, hanem több száz ember látta a saját szemével a bontó gépet a területen. Erről természetesen tucatszámra vannak felvételeink is.

A Budavári Önkormányzat főépítészével együtt egyértelmű szakszerűtlenséget és jogszerűtlenségeket állapítottunk meg. Ezért követeljük, hogy a kizárólagos intézkedési jogkörrel rendelkező Kormányhivatal járjon el a felelőtlen és önkényes munkavégzés ügyében és kötelezze a kivitelezőt az okozott károk maradéktalan helyreállítására!

Üdvözlettel,
Váradiné Naszályi Márta