Újszülöttek anyakönyvezése és a családi jogállás-változások anyakönyvi átvezetése

A gyermek születésének anyakönyvezéséhez szükséges:

  • az anya érvényes személyi igazolványa, 2001. január 1-óta megváltozott lakcím esetén lakcímkártyája. (Külföldi állampolgár esetében érvényes útlevelének bemutatása/csatolása szükséges, amennyiben nem rendelkezik bevándorolt, letelepedett státusszal.),
  • orvosi igazolás a szülésnél közreműködő szülés-nőgyógyásztól a születés tényéről, a gyermek adatairól, az anya személyéről
  • a szülők házassági anyakönyvi kivonata. (A külföldi állampolgárságú szülők külföldön kötött házassága esetében hiteles fordításban kell a házassági anyakönyvi kivonatot bemutatni (OFFI).),

a szülők születési anyakönyvi kivonata,

házasságon kívül született gyermek esetében a szülők által tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozata.

Ha a szülők a házasságban saját nevüket viselik, és a házasságkötés alkalmával nem nyilatkoztak a házasfelek arról, hogy születendő gyermekeik családi neve mi legyen, akkor ezt a nyilatkozatot pótolni lehet az első közös gyermek születésének anyakönyvezéséig.

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat:

Megtételéhez mindkét szülő személyes jelenléte szükséges.

A jegyzőkönyv felvételéhez kell mindkét szülő érvényes személyi igazolványa (ennek hiányában érvényes magyar útlevele), valamint lakcímét igazoló lakcímkártyája. Az anya elvált családi állapota esetén az erről szóló jogerős bírósági végzés, vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat. Ha az apai elismerő nyilatkozatot a gyermek születése előtt teszik a szülők szükséges a szakorvos igazolása és a terhes gondozási könyv, mely tartalmazza a gyermek születésének várható idejét is.

  1. Házasságból született gyermekre nem lehet apai elismerő nyilatkozatot tenni csak akkor, ha a férj apaságát valamelyik bíróság jogerősen megdöntötte.
  2. Nem tehető apai elismerő nyilatkozat akkor sem, ha az anya válását kimondó ítélet jogerőre emelkedésének napja és a gyermek születésének napja között nem telt el 300 nap.
  3. Nem tehet apai elismerést az a férfi sem, aki 16 évvel nem idősebb annál a gyermeknél, akire az apai nyilatkozatot tenné. Kiskorú apa apai elismeréséhez az apa törvényes képviselőjének hozzájárulása is szükséges. Kiskorú anya esetén kirendelt gyámnak, eseti gondnoknak, mint a kiskorú törvényes képviselőjének az apai elismerő nyilatkozathoz hozzájárulását kell adnia.
  4. Reprodukciós eljárás esetén nem lehet apai elismerő nyilatkozatot tenni.