SZOCIÁLIS LAKÁSPÁLYÁZATI FELHÍVÁS MÓDOSÍTÁSA

SZOCIÁLIS LAKÁSPÁLYÁZATI FELHÍVÁS MÓDOSÍTÁSA

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Érdeklődőket arról, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottsága a 2024. július 04. napján megtartott rendkívüli ülésén hozott 192/2024. (VII. 4.) MTB határozattal a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonát képező lakások határozott idejű, szociális alapon történő bérbeadására a 159/2024. (VI. 3.) MTB határozata alapján kiírt nyilvános pályázat 2024. június 04. napján közzétett és 2024. június 20. napján javított Pályázati Felhívását az alábbiak szerint módosította:

 

  1. „ A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottsága a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete 14. § (1) bekezdésében és 159/2024 (VI. 3.) MBT határozattal elfogadott pályázati felhívás 3.2. pontjában biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, a szociális alapon történő bérbeadásra kijelölt lakások közül az Apród u. 10. szám alatti lakás tekintetében a pályázati felhívást visszavonja, és a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
  2. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottsága felkéri a Polgármestert a módosított pályázati felhívás közzétételére az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájának hirdetőtábláján, valamint az Önkormányzat honlapján.
  3. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Műemlékvédelmi és Tulajdonosi Bizottsága úgy határoz, hogy az Apród u. 10. szám alatti ingatlanra már benyújtott pályázatokat a 1015 Budapest Toldy F. u. 40. I. emelet 2. szám alatti, ugyancsak szociális bérletre kijelölt lakásra benyújtott pályázatként tekinti, feltéve, hogy az érintett pályázók ezzel ellentétes nyilatkozatot nem tesznek.”

 

A módosítás a 2024. június 04. napján közzétett és 2024. június 20. napján javított Pályázati Felhívás

egyéb pontjait, rendelkezéseit nem érinti!

 

Budapest, 2024. év július hó 04. nap

 

Váradiné Naszályi Márta

polgármester

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

Kiíró