Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra

HATÁRIDŐ

2023. november 3.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra

 

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
a 2024. évre nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási hallgatók számára, valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

 

 

A korábbi évek hagyományainak megfelelően, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat az idén is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójához. Az Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek. Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetűek jelentkezését várjuk:

  • akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat, vagy

 

  • 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások.

 

 

A pályázat benyújtásának határideje 2023. november 3. (péntek)

 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

 

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

Csatolandó dokumentumok:

 

  1. „Pályázati űrlap”
  2. EREDETI hallgatói jogviszonyigazolás
  3. lakcímkártya másolata
  4. jövedelemigazolás(ok) (Részletes információ: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Bírálati Szabályzata VI. pontja szerint).

 

 

További információ:

  • 1/458-3051 és a 1/458-3033 telefonszámon.