Temetési segély

Ügyleírás

Temetési segély nyújtható annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.
Temetési segélyben az részesülhet, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át (2018-ban 99.750,-Ft) nem haladja meg.

A temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb hagyományos temetés, hamvasztásos temetés és szórásos temetés költségeinek – de legfeljebb a számlával igazolt összeg mértékéig-

  • 20%-a, ha a jogosult és családja egy főre jutó havi jövedelme nem haladja a az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 350 %-át (2018-ban 99.750,-Ft);
  • 40%-a, ha a jogosult és családja egy főre jutó havi jövedelme nem haladja a az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250 %-át (2018-ban 71.250,-Ft);
  • 60 %-a, ha a jogosult és családja egy főre jutó havi jövedelme nem haladja a az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át (2018-ban 57.000,-Ft).

A temetési segély iránti kérelmet a halálesetet követő 180 napon belül kérelmezhető. A kérelemhez csatolni kell

  • a temetés költségeiről kiállított számlák eredeti példányát,
  • az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának másolatát,
  • az igénylő és a vele közös háztartásban élő családtagok jövedelemigazolása

Jogszabályi háttér

Az eseti és a rendszeres támogatásokat ’A Budapest I. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról’ szabályozza.

a a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (Sztv.) 16. §-a, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 18.) pontja rendelkezik.

Kapcsolattartás

Szociálpolitikai ügyintéző

telefonszám: +36/1-458-3033; vagy +36/1-458-3035

Benyújtás céljára szolgáló űrlap:

Elektronikus űrlap

Elektronikus ügyintézési tájékoztatók

Papír alapú nyomtatvány

Eljárás díja:

illeték és költségmentes.

Ügyintézési idő:

  • sommás eljárásban nyolc nap
  • teljes eljárásban hatvan nap(függő hatályú végzés esetén)