2022. február 25. 09:17

Tájékoztató a jegybanki alapkamat változásáról

A jegybanki alapkamat az MNB Monetáris Tanács döntése alapján 2022.02.23-tól 2,90%-ról 3,40%-ra változott. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a változás az ASP Adó rendszerben átvezetésre került, így a pótlékszámítás ennek megfelelően történik.

Az adózás rendjéről szóló törvény a késedelmi pótlékról az alábbiakat mondja ki:

206. § [A késedelmi pótlék fizetési kötelezettség]
(1) Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napját követő naptól, mint kezdőnaptól, a költségvetési támogatásnak az esedékesség előtt történő igénybevétele esetén az esedékesség napjáig késedelmi pótlékot kell fizetni.
A késedelmi pótlék – az adóhatósági megállapítás kivételével – a késedelem napján végrehajtható.
207. § [A késedelmi pótlék felszámítása és előírása]
(1) Az adóhatóság külön döntés meghozatala nélkül, illetve az adóhiányt megállapító határozatban felszámítja, és az adószámlán előírja a késedelmi pótlékot.
208. § [A késedelmi pótlék alapja]
(1) A késedelmi pótlék alapját adónként és költségvetési támogatásonként külön-külön kell figyelembe venni, kivéve, ha azokat egy számlán tartják nyilván.
209. § [A késedelmi pótlék mértéke]
(1) A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része.
(2) A késedelmi pótlék napi mértékét három tizedesjegy pontossággal, a további tizedeseket elhagyva kell megállapítani.

A késedelmes fizetés miatt felhalmozódó pótlékok elkerülése érdekében kérjük önöket, hogy ha valakinek gondot okoz az adó megfizetése, jelezze az önkormányzati adóhatóságnak, kérjen fizetési halasztást, részletfizetést, vagy mérséklést.

 

Köszönjük, hogy adójának megfizetésével hozzájárul az I. kerület fejlődéséhez!