2023. február 2. 14:27

Tájékoztató a Budavári Polgármesteri Hivatal jegyzői feladatainak ellátásáról

2023. január 17-én dr. Németh Mónika jegyző bejelentette a vezetői értekezleten, hogy 2023. január 20-tól közös megegyezéssel megszűnik jogviszonya a Budavári Polgármesteri Hivatalban.

A bejelentés egy előzetes szóbeli megbeszélésen alapult, mely a jegyző és a polgármester között történt. Legnagyobb sajnálatomra dr. Németh Mónika nem elégedett meg a szóbeli egyeztetésünkön számára felkínált összeggel és a kilépő papírjain a megbeszélt összegnél jóval több kompenzáció, további kifizetések szerepeltek. Ez a lépés számomra elfogadhatatlan volt, így 2023. január 26-án felmentettem jegyzői kötelezettségeinek ellátása alól, és gondoskodtam róla, hogy a közszolgáltatások továbbra is zavartalanul működjenek.

Dr. Bartos Diána jegyzői hatáskörben eljáró aljegyzőként szakmailag kifogástalanul és hatékonyan látja el feladatát, a budavári lakók ügyintézése során fennakadás nem tapasztalható.

Üdvözlettel,
Váradiné Naszályi Márta
polgármester

2023. december 18. 11:37

Tisztelt Ügyfeleink! Az energiatakarékosság és a hivatali költségcsökkentés érdekében 2024. január 12-től – március 31-ig minden héten pénteken home office...