2021. október 15. 12:30

Tájékoztató a 2021. szeptember havi idegenforgalmi adóbevallás benyújtási és adó befizetési határidőről, valamint hatósági ellenőrzések megkezdéséről

Tisztelt Szálláshely Üzemeltető!

Az Önkormányzat tájékoztatja az adóbeszedésre kötelezett szállásadókat, szálláshely üzemeltetőket, hogy az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtania. (Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) 2. mellékletének II. rész A) pont 3. alpontja) A szálláshely üzemeltető az Elektronikus Önkormányzati Portálról https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap tudja az idegenforgalmi havi adóbevallás megtételét indítani.

Tájékoztatjuk, hogy 2021. július 1-jétől visszaállt az a korábbi szabály, azaz idegenforgalmi adóban adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként Egerben legalább egy vendégéjszakát eltölt. 2021. évtől a havi idegenforgalmi adóbevallás megtételére – a Portálra belépve az „ÁGAZAT” (Adóügy) „ÜGYTÍPUS” (Idegenforgalmi adó) lehetőség kiválasztását követően – az „ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2021.01.01-TŐL)” nyomtatvány szolgál. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók, adóbeszedők az adóbevallást kötelesek elektronikus úton benyújtani.

Az Art. 58.§ (1) bekezdése értelmében a beszedett adót az adóbeszedésre kötelezett fizeti meg. A Htv. alapján a fizetendő adót a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó, a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján szedi be. A Htv. előírja, hogy a beszedésre kötelezett személy az idegenforgalmi adót akkor is köteles befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

A beszedett idegenforgalmi adót a Budavári Önkormányzat Idegenforgalmi Adó Beszedési Számlájára (12010154-01255176-00100000) a beszedést követő hó 15. napjáig kell az adó beszedőjének megfizetni. Az Elektronikus Önkormányzati Portálról az „ADÓK, DÍJAK és ILLETÉKEK” befizetése linkre kattintva az adózó az EFER rendszeren keresztül adófizetést is teljesíthet. A szolgáltatás használatával lehetősége nyílik arra, hogy az önkormányzat felé az adó- és illetékfizetési kötelezettségét elektronikus úton teljesítse.

Tájékoztatjuk, hogy az idegenforgalmi adót az adó beszedője abban – Magyar Nemzeti Bank által jegyzett – külföldi pénznemben is beszedheti, amelyben a szállásdíj megfizetését lehetővé teszi. A beszedésre kötelezett az adó összegének külföldi pénznemben való megállapításakor és az adónak az önkormányzati adóhatóság számára forintban való befizetésekor a Magyar Nemzeti Bank hivatalos – az adóévet megelőző év utolsó napján érvényes – devizaárfolyamát veszi alapul. Az árfolyamról ezen a linken tájékozódhat: https://www.mnb.hu/arfolyam-lekerdezes  

Az Igazgatási Iroda és az Adóiroda  megkezdte a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján a szálláshelyek ellenőrzését.

Irodánk a nyilvántartásba vett szálláshely-szolgáltatót hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi. A hatósági ellenőrzés során kiemelten vizsgáljuk azt, hogy a szálláshely-szolgáltató eleget tesz az 5. §-ban foglalt rendelkezésnek, és a szálláshely megfelel a bejelentésben foglalt szálláshely-üzemeltetési tevékenység e rendeletben foglalt feltételeinek, valamint az idegenforgalmi adó és más egyéb helyi adókötelezettségeket megfelelően teljesítik-e.

Kérjük, hogy vizsgálják felül az alkalmazott szálláshelykezelő szoftverében rögzített hatályos idegenforgalmi adó mértéket és amennyiben szükséges szíveskedjenek azt 4 %-os mértékre beállítani. Hatóságunk értesíti a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjét azon szálláshelyekről, amelyek nem rendelkeznek szálláshely-kezelő szoftverrel vagy a hatósági ellenőrzés megállapítása alapján a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnál nem regisztráltak vagy a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségüket nem vagy nem megfelelően teljesítették.

Helyi adóügyekről további részletes információkat honlapunkon találhatnak: www.budavar.hu

Köszönjük, hogy adókötelezettségek betartásával hozzájárul kerületünk fejlődéséhez. Továbbra is jó egészséget kívánunk minden kedves ügyfelünknek, munkatársaiknak és családtagjainak egyaránt!

Budapest, 2021. október 14.

 

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Adóhatósága