Szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatás

Ügyleírás

Szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatásra jogosult az a személy, aki igazolható módon a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy időszakosan illetve tartósan létfenntartási gondokkal küzd, továbbá saját és családtagjai jövedelmének egy főre jutó átlaga nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 százalékát (2018-ban 85.500,-Ft).
A szociális kártya legfeljebb egy év időtartamra kerül kiállításra. Ennek elteltét követően a kérelmező – az egyéb feltételek fennállása esetén – ismét jogosulttá válik.
A szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatás a jogosult részére utólagosan, a tárgyhót követő hónap első napján, havonta kerül feltöltésre havi 10.000,- Ft összegben.

A szociális kártya tulajdonosa a feltöltésre került összeget a szociális boltban az alábbi alapélelmiszerek vásárlására fordíthatja: tej, tejtermék, kenyér, cukor liszt, rizs, olaj, burgonya, alma, hús, felvágott.
A szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatást az alábbi üzletekben vásárolhatják le a fent említett alapélelmiszerekre:

– CBA Attila Csemege 1013 Budapest, Attila u. 109.
– CBA Déli ABC Nagyáruház 1013 Budapest, Krisztina krt. 37.
– CBA Horváth Kert 1013 Budapest, Alagút u. 5.
– CBA -Budavár Élelmiszerüzlet 1014 Budapest, Tárnok u. 22-24.
– Batthyány Csemege 1015 Budapest, Batthyány u. 28.
– Naphegy Csemege 1016 Budapest, Naphegy tér 3.

Jogszabályi háttér

Az eseti és a rendszeres támogatásokat ’A Budapest I. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról’ szabályozza.

a a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (Sztv.) 16. §-a, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 18.) pontja rendelkezik.

Kapcsolattartás

Szociálpolitikai ügyintéző

telefonszám: +36/1-458-3033; vagy +36/1-458-3035

Benyújtás céljára szolgáló űrlap:

Elektronikus űrlap

Elektronikus ügyintézési tájékoztatók

Papír alapú nyomtatvány

Eljárás díja:

illeték és költségmentes.

Ügyintézési idő:

  • sommás eljárásban nyolc nap
  • teljes eljárásban hatvan nap(függő hatályú végzés esetén)