2021. január 8. 13:59

Szálláshelyek

Tisztelt Szálláshely-szolgáltatók!


A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési
engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 16. § (1)-(2)
bekezdései értelmében a magánszálláshelyet, valamint az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-
szolgáltató köteles az adott évre vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek
írásban adatot szolgáltatni  • a fogadott vendégek számáról és

  • a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák számáról.


Ezen adatokat összesítve, valamint magyarországi lakóhellyel rendelkező és magyarországi
lakóhellyel nem rendelkező vendégek szerinti bontásban kell közölni. Az adatszolgáltatás vendégre
vonatkozó személyes adatokat nem tartalmazhat.A 2020. évre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségüknek a működő szálláshelyek 2021.
január 1. napjától 2021. január 31. napjáig kell eleget tegyenek. Az 2020. év közben megszűnő
szálláshelyek a megszűnés bejelentését követően, de legkésőbb 2021. január 31. napjáig
kötelesek az adatszolgáltatási kötelezettségüknek eleget tenni.


 Részletes tájékoztatás az alábbi dokumentumban található: