2021. január 8. 13:59

Szálláshelyek

Tisztelt Szálláshely-szolgáltatók!

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési
engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 16. § (1)-(2)
bekezdései értelmében a magánszálláshelyet, valamint az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-
szolgáltató köteles az adott évre vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek
írásban adatot szolgáltatni

  • a fogadott vendégek számáról és
  • a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák számáról.

Ezen adatokat összesítve, valamint magyarországi lakóhellyel rendelkező és magyarországi
lakóhellyel nem rendelkező vendégek szerinti bontásban kell közölni. Az adatszolgáltatás vendégre
vonatkozó személyes adatokat nem tartalmazhat.

A 2020. évre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségüknek a működő szálláshelyek 2021.
január 1. napjától 2021. január 31. napjáig kell eleget tegyenek. Az 2020. év közben megszűnő
szálláshelyek a megszűnés bejelentését követően, de legkésőbb 2021. január 31. napjáig
kötelesek az adatszolgáltatási kötelezettségüknek eleget tenni.

 Részletes tájékoztatás az alábbi dokumentumban található: