Méltányossági hozzájárulás

Az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás kiadásának szabályozásáról szóló 24/2011 (X.28.) önkormányzati rendeletünk 4. §-a szerint, egyedi kérelem alapján lehetőség van a határozatban felsorolt esetekben, méltányosságból való lakossági hozzájárulás kérvényezésére.

A méltányossági kérelem az alább felsorolt esetekben kérhető:

 1. a kérelmező állandó lakóhelye az I. kerület közigazgatási területén van és a lakossági várakozási/behajtási-várakozási hozzájárulást más személy vagy szerv tulajdonában / üzemben tartásában lévő gépjárműre vonatkozóan kéri amennyiben a gépjármű használatát minden kétséget kizáróan bizonyító erejű okirattal igazolja (bérleti szerződés, lízingszerződés, megállapodás gépjármű kizárólagos használatba adásáról);
 2. a kérelmező tartózkodási helye az I. kerület közigazgatási területén van és a lakossági várakozási/behajtási-várakozási hozzájárulást tulajdonában / üzemben tartásában lévő gépjárműre vonatkozóan kéri;
 3. a kérelmező tartózkodási helye az I. kerület közigazgatási területén van és a lakossági várakozási/behajtási-várakozási hozzájárulást más személy vagy szerv tulajdonában / üzemben tartásában lévő gépjárműre vonatkozóan kéri amennyiben a gépjármű használatát minden kétséget kizáróan bizonyító erejű okirattal igazolja (bérleti szerződés, megállapodás gépjármű kizárólagos használatáról);
 4. a kérelmező – I. kerület közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező – közeli hozzátartozója súlyos egészségi állapotára tekintettel az ápolás megkönnyítésére hivatkozással a beteg felgyógyulásának időtartamában (orvosi igazolás, lelet);

 

Méltányossági kérelem esetében minden esetben szükség van egy kérelemre.

A kérelemhez mellékelni szükséges

 • arcképes igazolvány (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány),
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • érvényes forgalmi engedély,
 1. pontban meghatározott esetben szükség van továbbá:
  • bizonyító erejű okirat a gépjármű kizárólagos használatáról
 2. pontban meghatározott esetben szükség van továbbá:
  • az ingatlan tulajdonosa által aláírt engedély arra vonatkozóan, hogy a kérelmező kiválthatja a várakozási hozzájárulást és bármilyen adatváltozást 8 napon belül jeleznek az illetékes szerv felé
 3. pontban meghatározott esetben szükség van továbbá:
  • az ingatlan tulajdonosa által aláírt engedély arra vonatkozóan, hogy a kérelmező kiválthatja a várakozási hozzájárulást és bármilyen adatváltozást 8 napon belül jeleznek az illetékes szerv felé
  • bizonyító erejű okirat a gépjármű kizárólagos használatáról
 4. pontban meghatározott esetben szükség van továbbá:
  • orvosi igazolások, leletek, zárójelentés stb.

Meghatalmazott útján történő ügyintézés esetén minden esetben meghatalmazás szükséges.