Méltányossági hozzájárulás

Az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás kiadásának szabályozásáról szóló 24/2011 (X.28.) önkormányzati rendeletünk 4. §-a szerint, egyedi kérelem alapján lehetőség van a határozatban felsorolt esetekben, méltányosságból való lakossági hozzájárulás kérvényezésére.

A méltányossági kérelem az alább felsorolt esetekben kérhető:

 1. a kérelmező állandó lakóhelye az I. kerület közigazgatási területén van és a lakossági várakozási/behajtási-várakozási hozzájárulást más személy vagy szerv tulajdonában / üzemben tartásában lévő gépjárműre vonatkozóan kéri amennyiben a gépjármű használatát minden kétséget kizáróan bizonyító erejű okirattal igazolja (bérleti szerződés, lízingszerződés, megállapodás gépjármű kizárólagos használatba adásáról);
 2. a kérelmező tartózkodási helye az I. kerület közigazgatási területén van és a lakossági várakozási/behajtási-várakozási hozzájárulást tulajdonában / üzemben tartásában lévő gépjárműre vonatkozóan kéri;
 3. a kérelmező tartózkodási helye az I. kerület közigazgatási területén van és a lakossági várakozási/behajtási-várakozási hozzájárulást más személy vagy szerv tulajdonában / üzemben tartásában lévő gépjárműre vonatkozóan kéri amennyiben a gépjármű használatát minden kétséget kizáróan bizonyító erejű okirattal igazolja (bérleti szerződés, megállapodás gépjármű kizárólagos használatáról);
 4. a kérelmező – I. kerület közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező – közeli hozzátartozója súlyos egészségi állapotára tekintettel az ápolás megkönnyítésére hivatkozással a beteg felgyógyulásának időtartamában (orvosi igazolás, lelet);
 5. a kérelmező harmadik országbeli állampolgár és harmadik országbeli rendszámmal rendelkező gépjárművére vonatkozóan igényel várakozási hozzájárulást, amennyiben igazolja, hogy az I. kerület közigazgatási területén jogszerűen és életvitelszerűen tartózkodik

 

Méltányossági kérelem esetében minden esetben szükség van egy kérelemre.

A kérelemhez mellékelni szükséges

 • arcképes igazolvány (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány),
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • érvényes forgalmi engedély,
 1. pontban meghatározott esetben szükség van továbbá:
  • bizonyító erejű okirat a gépjármű kizárólagos használatáról
 2. pontban meghatározott esetben szükség van továbbá:
  • az ingatlan tulajdonosa által aláírt engedély arra vonatkozóan, hogy a kérelmező kiválthatja a várakozási hozzájárulást és bármilyen adatváltozást 8 napon belül jeleznek az illetékes szerv felé
 3. pontban meghatározott esetben szükség van továbbá:
  • az ingatlan tulajdonosa által aláírt engedély arra vonatkozóan, hogy a kérelmező kiválthatja a várakozási hozzájárulást és bármilyen adatváltozást 8 napon belül jeleznek az illetékes szerv felé
  • bizonyító erejű okirat a gépjármű kizárólagos használatáról
 4. pontban meghatározott esetben szükség van továbbá:
  • orvosi igazolások, leletek, zárójelentés stb.
 5. pontban meghatározott esetben szükség van továbbá:
  • igazolás arra vonatkozóan, hogy az I. kerület közigazgatási területén jogszerűen és életvitelszerűen tartózkodik (tartózkodási engedély).

 

Meghatalmazott útján történő ügyintézés esetén minden esetben meghatalmazás szükséges.