2021. február 4. 14:58

Lomtalanítás

Megújul a lomtalanítás az I. kerületben –
február 27-én sor az FKF idei kerületi programjára

Idén február 27-én szombaton kerül sor az I. kerületben a 2021. évi lakossági
lomtalanításra.

Az FKF a törvényi szabályozásnak megfelelően, évente egyszer, a kerületeken belül is
eltérő időpontban szállítja el az ingatlanoktól, külön díjazás nélkül a budapesti
háztartásokban keletkező nagydarabos lomhulladékot. A lomtalanítási időpontokat a
kerületi önkormányzatokkal egyeztetve határozza meg, a munkaszüneti napok
figyelembevételével. A kerületeket a Társaság körzetekre osztotta, amelyekből
koncentráltan, egy-egy nap alatt szállítja el a lomokat, gyorsan felszámolva ezzel az akadályt
és a piszkot a közterületeken.

Az elszállítást az előző évek gyakorlatával megegyező módon, a kihelyezést követő
napon végzi az FKF. A lomok kikészítésének pontos időpontjáról és módjáról az FKF
értesítő útján előzetesen, írásban tájékoztatja az érintett lakosságot.

Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék
(pl. elhasználódott bútorok, ágybetétek, szőnyegek) helyezhető ki. Továbbra is tilos a lomnak
nem minősülő hulladékféleségek kihelyezése, mint pl. a háztartási (kommunális) hulladék,
szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék (pl. papír, műanyag, fém, üveg), építési és
bontási törmelék (pl. mosdókagyló, fürdőkád, csempe és törmeléke, használt nyílászárók),
sitt, föld, síküveg, zöldhulladék, textil, ipari vagy szolgáltatási tevékenységből származó
hulladék. Ugyancsak szigorúan tilos a veszélyes hulladék kihelyezése.

A tavalyi lomtalanítás tapasztalatait és a lakosságtól érkezett visszajelzéseket figyelembe
véve, az idei évtől a veszélyes hulladék leadására – a megváltozott jogi környezetre is
tekintettel – a budapesti hulladékudvarok biztosítanak lehetőséget.

A korábbinál lényegesen korszerűbb, környezettudatosabb megoldásnak számos előnye van
a lakosok részére:

 az egészségünket is veszélyeztető hulladékféleségek a lomtalanításra várakozás,
tárolás nélkül, egész évben, tetszőleges időpontban szabályosan leadhatók
 környezettudatos, biztonságos lehetőséget kínálnak a hulladékudvarok a veszélyes
anyagok leadására és tárolására
 egyéb – külön gyűjtött – hulladékfélék is leadhatók
 a közterületek, utcák tiszták maradnak, elkerülhető a szennyeződés
 az FKF alvállalkozók helyett saját infrastruktúrájával és hozzáértő
szakembergárdájával végzi a veszélyes hulladékok átvételét
 a jól megközelíthető, fix átvevőhelyeken szakképzett személyzet áll a lakosok
rendelkezésére

A hulladékudvarok elérhetőségéről, nyitvatartásáról és az egyes hulladékudvarokban
leadható további hulladéktípusokról, a leadás feltételeiről kérjük, tájékozódjanak a
www.fkf.hu weboldalon.

Az I. kerületi lakosok számára a veszélyes hulladékok leadására elsősorban a XI. ker. Bánk
bán utca 8-10. szám alatt található hulladékudvarát javasoljuk, amelybe ezen hulladékok a
nyitvatartási időben, előzetes időpontfoglalás nélkül, egész évben beszállíthatók.
További fontos tudnivaló, hogy a budapesti háztartások a lomhulladéktól nemcsak az arra
kijelölt lomtalanítási napon válhatnak meg, hanem azok az egész év során leadhatók az
alábbi hulladékudvarokba beszállítva, előzetes időpontfoglalást követően, alkalmanként 150
kg, egy évben maximum 1200 kg mennyiségig:

• 1151 Budapest, Károlyi Sándor u. 166.
• 1186 Budapest, Besence u. 1/a.
• 1225 Budapest, Nagytétényi út 335.

A lakásfelújítások során keletkező építési és bontási törmelék (sitt) is a hulladékudvarokban
adható le, melynek részleteiről szintén honlapunkon tájékozódhat.

Fontos, hogy a hulladékudvarok szolgáltatásait a budapesti lakosok igazolások 1
bemutatását követően, hulladékfajtánként meghatározott napi és éves limitig
díjmentesen vehetik igénybe.

A fent leírtak mellett minden budapesti lakosnak lehetősége van arra, hogy a feleslegessé
vált, de más számára még használható (eredeti funkcióját betöltő, nem szennyezett), nem
hálózati árammal működő tárgyait, bútorait nyitvatartási időben ingyenesen leadja
Társaságunk két Szemléletformáló és Újrahasználati Központjában (1151 Budapest,
Károlyi Sándor utca 166. és 1186 Budapest, Besence utca 1/A.).

A háztartások, társasházak a kerületi lomtalanítástól eltérő időpontban, külön díjazás
ellenében, soron kívül is rendelhetnek lomtalanítást az FKF-től. A szolgáltatással
kapcsolatos további kérdések esetén ügyfélszolgálatuk munkatársai készséggel állnak az
ügyfelek rendelkezésére a 06 80 353 353-as ingyenesen hívható telefonszámon.

Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében az FKF Nonprofit
Zrt. arra kéri a lakosságot, hogy tartsák be az itt leírtakat, és csak nagydarabos, nem
veszélyes hulladékot helyezzenek ki a közterületre a körzetükre vonatkozó kikészítés
napján, 18 óra után!

A lom az utcára történő kihelyezéssel a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordinációs és
Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) tulajdonába kerül, így vagyon elleni szabálysértést, illetve
bűncselekményt követ el az, aki elvisz belőle. A lomkihelyezés időpontjának és helyszínének
betartását, valamint a kihelyezett anyagféleségeket a hatóság ellenőrizheti, a szabálytalan
kihelyezést szankcionálhatja, amely közterületszennyezési szabálysértésnek minősül,
büntetése 150.000 Ft-ig terjedhet. Az elkövetőkkel szemben a hatóságok (közterület-
felügyelet, kerületi jegyző) jogosultak eljárni.

További részletek az alábbi dokumentumokban elérhetőek: